Zmiana ustawień karty Hitachi Cp W9210

Jeśli chcesz zmienić ustawienia karty Hitachi CP W9210, możesz to zrobić za pomocą oprogramowania sterującego dostarczonego z kartą. Oprogramowanie to umożliwia wygodne wybieranie i dostosowywanie ustawień, takich jak czułość, poziom czułości i tryb automatyczny. Możesz również wybrać, czy chcesz włączyć wskazania odczytu i zapisu danych oraz wybór języka wyświetlacza. Ponadto oprogramowanie pozwala zarządzać i kontrolować kartę z poziomu komputera. Umożliwia również tworzenie raportów o stanie karty, dzięki czemu możesz śledzić działanie karty.

Ostatnia aktualizacja: Zmiana ustawień karty Hitachi Cp W9210

01 Ustawienie TCP/IP

Aby móc korzystać z urządzenia poprzez połączenie ze środowiskiem TCP/IP, należy skonfigurować ustawienia sieci.

Adres IP można sprawdzić, a metodę jego pobierania określić, serwer DNS ustawić w aktualnym otoczeniu roboczym i dokonać ustawienia IPsec w oparciu o bezpieczną technologię komunikacyjną w następujący sposób.

Ustawienie TCP/IP

Włącz, Wyłącz

Metoda ustawiania adresu IP *1 (IPv4)

Auto ustawienie, Ustaw. ręczne

Ustawienia automatyczne (IPv4)

Ustawienie DHCP

Włącz, Wyłącz

Ustawienie BOOTP

Włącz, Wyłącz

Ustawienie ARP/PING

Włącz, Wyłącz

Ustawienie auto IP

Włącz, Wyłącz

Ustawienie bezpośrednie

Adres IP

0. 0. 0 (od 0 do 255)

Maska podsieci

0. 0 (od 0 do 255)

Domyślna brama

0. 0 (od 0 do 255)

Ustawienie IPv6

Ustawienie IPv6

Włącz, Wyłącz2

Ustawienie automatyczne IPv6

Włącz, Wyłącz*3

Ustawienie DHCP IPv6

Włącz, Wyłącz

Adres globalny

0000:0000:0000:0000:0000:

0000:0000:0000 (1 do 39 bajtów)*4

Długość prefiksu

od 1 do 128 (0)

Adres połączenia lokalnego

fe80: XXXX*5

Adres bramy

0000:0000:0000:0000:0000:

0000:0000:0000 (1 do 39 bajtów)*6

Ustaw. serwera DNS

Ustaw. serwera DNS (IPv4)

Ustaw. auto serwera DNS

Włącz, Wyłącz

Podstawowy serwer DNS

0. 0 (od 0 do 255)

Zapasowy 1 serwer DNS

0. 0 (od 0 do 255)

Zapasowy 2 serwer DNS

0. 0 (od 0 do 255)

Ustaw. serwera DNS (IPv6)

Ustaw. auto serwera DNS

Włącz, Wyłącz

Podstawowy serwer DNS

0000:0000:0000:0000:0000:0000:

0000:0000 (od 1 do 39 bajtów)

Zapasowy 1 serwer DNS

0000:0000:0000:0000:0000:0000:

0000:0000 (od 1 do 39 bajtów)

Zapasowy 2 serwer DNS

0000:0000:0000:0000:0000:0000:

0000:0000 (od 1 do 39 bajtów)

Ustaw. dynamicznego DNS

Włącz, Wyłącz

Nazwa hosta

KM + 6 ostatnich cyfr MAC

Można wprowadzić do 63 znaków jednobitowych.

Ustawienie LLMNR

Włącz, Wyłącz

Ustaw. nazwy domeny DNS

Auto pobranie domeny DNS

Włącz, Wyłącz

Nazwa domeny wyszuk. DNS

Włącz, Wyłącz

Domyśl. nazwa domeny DNS

Można wprowadzić do 251 znaków jednobitowych. *7

Naz. 1 wyszuk. domeny DNS

Można wprowadzić do 251 znaków jednobitowych. 2 wyszuk. 3 wyszuk. *7

Port RAW

Port RAW1

1 do 65535 (9100) Włącz, Wyłącz*8

Port RAW2

1 do 65535 (9112) Włącz, Wyłącz*8

Port RAW3

1 do 65535 (9113) Włącz, Wyłącz*8

Port RAW4

1 do 65535 (9114) Włącz, Wyłącz*8

Port RAW5

1 do 65535 (9115) Włącz, Wyłącz*8

Port RAW6

1 do 65535 (9116) Włącz, Wyłącz*8

Filtrowanie IP

Ustawienie zezwolenia

Włącz, Wyłącz

Zakres 1: początek 0. 0 - koniec 0. 0 (od 0 do 255)*9

Zakres 2: początek 0. 0 (od 0 do 255)

Zakres 3: początek 0. 0 (od 0 do 255)

Zakres 4: początek 0. 0 (od 0 do 255)

Zakres 5: początek 0. 0 (od 0 do 255)

Blokowanie połączenia

Włącz, Wyłącz

Zakres 1: początek 0. 0 (od 0 do 255)

Ustawienie IPsec

Pozwalaj, Zabraniaj

Ustawienie IKE / IKEv1

Algorytm szyfrowania

DES-CBC, 3DES-CBC, AES-CBC

Długość klucza AES-CBC

128, 192, 256

Algorytm autoryzacji

MD5, SHA-1, SHA-2

Długość klucza SHA-2

256, 384, 512

Okres ważności klucza

600 do 604800 (28800) (sek. )

Grupa Diffie-Hellman

Grupa 1, Grupa 2, Grupa 5, Grupa 14

Tryb negocjacji IKEv1

Tryb główny, tryb agresywny

Ustawienie IKE / IKEv2

Algorytm szyfrowania

DES-CBC, 3DES-CBC, AES-CBC

Długość klucza AES-CBC

128, 192, 256, 128 i 192, 192 i 256, Wszystkie

Algorytm autoryzacji

MD5, SHA-1, SHA-2, AES-XCBC

Długość klucza SHA-2

256, 384, 512, 256 i 384, 384 i 512, Wszystkie

Okres ważności klucza

od 600 do 604800 (28800)

Grupa Differ-Hellman

Priorytet 1

Grupa 1, Grupa 2, Grupa 5, Grupa 14, WYŁ.

Priorytet 2

Grupa 1, Grupa 2, Grupa 5, Grupa 14, WYŁ.

Priorytet 3

Grupa 1, Grupa 2, Grupa 5, Grupa 14, WYŁ.

Priorytet 4

Grupa 1, Grupa 2, Grupa 5, Grupa 14, WYŁ.

Ustaw. Ipsec / Ustaw. Ipsec SA

Ustawić można maksymalnie 10 grup.

Od Grupy 1 do Grupy 10
Nazwy

Można wprowadzić do 10 znaków jednobitowych.

Ustawienie SA

Użyj, Nie używaj

Tryb enkapsulacji

Tryb tunelowania, transport

Protokół zabezpieczeń

AH, ESP

Metoda wymiany klucza

IKEv1, IKEv2, klucz ręczny

Metoda autoryzacji

Klucz współdzielony, podpis cyfrowy

ESN

Włącz, Wyłącz

Wykrywanie przekaźnika

Włącz, Wyłącz

Algorytm szyfrowania ESP

DES-CBC, 3DES-CBC, AES-CBC, AES-CTR, AES-GCM, AES-GCS-64,
ENC-NULL-AES-GMAC, NULL

Długość klucza AES-CBC

128, 192, 256, 128 i 192, 192 i 256, Wszystkie

Długość klucza AES-CTR

128, 192, 256, 128 i 192, 192 i 256, Wszystkie

Długość klucza AES-GCM

128, 192, 256, 128 i 192, 192 i 256, Wszystkie

Długość klucza AES-GCM-64

128, 192, 256, 128 i 192, 192 i 256, Wszystkie

Długość klucza ENC-NULL-AES-GMAC

128, 192, 256, 128 i 192, 192 i 256, Wszystkie

Algorytm autoryzacji ESP

MD5, SHA-1, SHA-2, AES-XCBC

Długość klucza SHA-2

256, 384, 512, 256 i 384, 384 i 512, Wszystkie

Algorytm autoryzacji AH

MD5, SHA-1, SHA-2, AES-GMAC, AES-XCBC

Długość klucza SHA-2

256, 384, 512, 256 i 384, 384 i 512, Wszystkie

Długość klucza AES-GMAC

128, 192, 256, 128 i 192, 192 i 256, Wszystkie

Czas zniszcz. po ustaw.

Czas zniszcz.

600 do 604800 (3600) (sek. )

Perfekcyjne utajnienie przekazywania

Użyj, Nie używaj

Grupa Diffie-Hellman

IKEv1

Grupa 1, Grupa 2, Grupa 5, Grupa 14, WYŁ.

IKEv2

Priorytet 1

Grupa 1, Grupa 2, Grupa 5, Grupa 14, WYŁ.

Priorytet 2

Grupa 1, Grupa 2, Grupa 5, Grupa 14, WYŁ.

Priorytet 3

Grupa 1, Grupa 2, Grupa 5, Grupa 14, WYŁ.

Priorytet 4

Grupa 1, Grupa 2, Grupa 5, Grupa 14, WYŁ.

Algorytm szyfrowania

DES-CBC, 3DES-CBC, AES-CBC, NULL

Długość klucza AES-CBC

128, 192, 256

Algorytm autoryzacji

MD5, SHA-1, SHA-2, AES-XCBC, NONE

Długość klucza SHA-2

256, 384, 512

Indeks SA

Odbieranie

od 256 do 4294967295

Wysłanie

od 256 do 4294967295

Klucze wspólne do szyfr.

Odbieranie

Wysłanie

Klucze wspólne do autor.

Odbieranie

Wysłanie

Ustawienie IPsec/Urządzenie równorzędne

Ustawić można maksymalnie 10 grup.

Ustaw adres IP

Ustaw adres IP

Jeden adres, Ustawienia podsieci, Ustaw zakres

Ustawienia adresu emisji pojedynczej

Zmiana IPv4, Zmiana IPv6

Określ podsieć

Adres IP: Zmiana IPv4, Zmiana IPv6

Maska podsieci: Zmiana IPv4, Zmiana IPv6

Ustal obszar

Start: Zmiana IPv4, Zmiana IPv6

Koniec: Zmiana IPv4, Zmiana IPv6

Klucz współdzielony

Można wprowadzić do 128 znaków jednobitowych.

Identyfikator klucza

Można wprowadzić do 128 znaków jednobitowych.

Ustawienie IPsec/Ustawienie protokołu

Ustawić można maksymalnie 10 grup.

Od Grupy 1 do Grupy 10 Nazwy

Można wprowadzić do 10 znaków jednobitowych.

Protokół identyfikacji

Nie określono, TCP, UDP, ICMP, ICMPv6

Numer portu

Numer portu, Ustaw zakres

Numer portu

Od/początek: od 1 do 65535

Do/koniec: od 1 do 65535

Ustal obszar

Od/początek: od 1 do 65535

Od/koniec: od 1 do 65535

Miejsce zapisania/Start: od 1 do 65535

Do/koniec: od 1 do 65535

Ustawienie IPsec/Zasady IPsec

Ustawić można maksymalnie 10 grup.

 Współużytkownik

Od 1 do 10 kluczy

Ustawienie protokołu

Od 1 do 10 kluczy

Ustawienie IPsec

Od 1 do 10 kluczy

Kierunek

Oba, Wyślij, Odbierz

Działanie

Chronione, Zezwalaj, Odmów, Anuluj

Wykrycie połączenia jałowego

15, 30, 45, 60, 75, 105, 120

Pliki cookie

Włącz, Wyłącz

Użycie ICMP

Włącz, Wyłącz

Hasło ICMPv6

Włącz, Wyłącz

Działanie domyślne

Zezwalaj, Odmów

Ustawienie IPsec/Sprawdź połączenie

Potwierdzenie PING

Adres wysłania PING

Zmiana IPv4, Zmiana IPv6
IPv4
0. 0 (0 do 255)
IPv6
0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0 (1 do 39 bajtów)

Sprawdzanie połączenia

Start

Dziennik błędów połączeń

02 Ustawienie NetWare

Skonfiguruj ustawienia do użytkowania urządzenia w otoczeniu sieciowym takim jak IPX.

<Ustawienie Netware>

Ustawienia IPX

Włącz, Wyłącz

Rodzaj ramki sieci Ethernet

Auto wykrywanie, 802. 2, 802. 3, Ethernet II, 802. 3SNAP

Tryb drukowania NetWare

Zabronione, PSerwer, Nprinter, Rprinter

Nprinter/Rprinter ustawiono

Nazwa serwera druku

KM + ostatnie 6 cyfr adresu MAC

Można wprowadzić do 63 znaków jednobitowych.

Numer drukarki

od 0 do 255 (255)

Ustawienia Pserver

Nazwa serwera druku

KM + ostatnie 6 cyfr adresu MAC

Można wprowadzić do 63 znaków jednobitowych.

Hasło serwera druku

Można wprowadzić do 63 znaków jednobitowych.

Interwał odświeżania

1 do 65535 (1) (sek. )

Ustawienia Bindery/NDS

NDS, Bindery/NDS

Nazwa Serwera Plików

Można użyć do 47 jednobitowych znaków.

Nazwa kontekstu NDS

Można użyć do 191 jednobitowych znaków.

Nazwa drzewa NDS

Można wprowadzić do 63 znaków jednobitowych.

Status

Nazwa serwera, Nazwa kolejki

03 Ustawienia serwera HTTP

Wybrać czy używać PageScope Web Connection (PSWC) lub skonfigurować środowisko dla drukowania IPP.

<Ustawienie serwera HTTP>

Ustawienia serwera HTTP

Włącz, Wyłącz

Ustawienia PSWC

Włącz, Wyłącz

Ustawienia IPP

Ustawienia IPP

Włącz, Wyłącz

Akceptowanie pracy IPP

Włącz, Wyłącz

<Ustawienie serwera HTTP/Ustawienie IPP>

Ilość obsługiw. operacji

Zadanie drukowania

Włącz, Wyłącz*8

Zadanie aktywne

Włącz, Wyłącz*8

Anuluj zadanie

Włącz, Wyłącz*8

Otwórz właściwości zadania

Włącz, Wyłącz*8

Otwórz zadanie

Włącz, Wyłącz*8

Pobranie atrybutów pracy

Włącz, Wyłącz*8

Informacje o drukarce

Nazwa drukarki

Można wprowadzić do 127 znaków jednobitowych.

Lokalizacja drukarki

Można wprowadzić do 127 znaków jednobitowych.

Informacje o drukarce

Można wprowadzić do 127 znaków jednobitowych.

URI drukowania

Nie można modyfikować

Ustaw. uwierzyteln. IPP

Ustaw. IPP

Włącz, Wyłącz

Metoda autoryzacji

Żądanie-nazwy-użytkownika, podstawowe, szyfrowane

Nazwa użytkownika

Użytkownika

Można wprowadzić do 20 znaków jednobitowych.

Hasło

prawidłowa

Można wprowadzić do 20 znaków jednobitowych.

Domena

IPP

Można użyć do 127 jednobitowych znaków.

04 Ustawienie WebDAV

Ustawienie WebDAV nie jest dostępne na niniejszym urządzeniu.

05 Ustawienie FTP

Ustawienie FTP nie jest dostępne na niniejszym urządzeniu.

06 Ustawienia SNMP

Skonfigurować ustawienia, by uzyskać informacje o urządzeniu lub je monitorować.

<Ustawienia SNMP>

Ustawienia SNMP

Ustawienia SNMP

Włącz, Wyłącz

SNMPv1/v2c (IP)

Włącz, Wyłącz*8

SNMPv3 (IP)

Włącz, Wyłącz*8

SNMPv1 (IPX)

Włącz, Wyłącz*8

Nr portu UDP

Nr portu UDP

od 1 do 65535 (161)

<Ustawienia SNMP/Ustawienia SNMPv1/v2c>

Zestaw nazw grupy z prawem do odczytu

Nazwa grupy z prawem do odczytu

publiczne

Można wprowadzić do 15 znaków jednobitowych.

Zestaw nazw grupy z prawem do zapisu

Ustawienia zezwol. zapisu

Zezwól, Zabroń*8

Nazwa grupy z prawem do zapisu

prywatne

Można wprowadzić do 15 znaków jednobitowych.

<Ustawienie SNMP/ustawienie SNMPv3>

Ustaw. nazwy kontekstu

Nazwa kontekstu

Można wprowadzić do 63 znaków jednobitowych.

Ust. odnajdyw. nazwyUżytk.

Ust. zezwol. odnajd. Użytk.

Zezwól, Zabroń*8

Odnajdywanie nazwy użytkownika

publiczne

Można wprowadzić do 32 znaków jednobitowych. *10

Ustaw. odczyt.

Nazwa użytkownika z prawem do odczytu

Można wprowadzić do 32 znaków jednobitowych. *10

Poziom bezpieczeństwa

Zakaz wstępu, Hasło uwierzytel., Has. uwierzytel/Has. prywatne

<SNMP/SNMPv3/Ustawienie nazwy użytkownika z prawem do odczytu>

Ustawienie hasła

Has. uwierz. odczytu Użytk.

Hasło autoryzacji

Wprowadzić można od 8 do 32 znaków jednobitowych.

Has. pryw.

Hasło pryw.

Wprowadzić można od 8 do 32 znaków jednobitowych.

<SNMP/SNMPv3/Ustawienie nazwy użytkownika z prawem do zapisu>

Has. zapisu Użytk.

Nazwa użytkownika z prawem do zapisu

Ogranicz

Można wprowadzić do 32 znaków jednobitowych.

Poziom bezpieczeństwa

Brak dostępu, hasło autoryzujące, hasło autoryzujące/hasło prywatne*10

Ustawienie hasła

Has.

Wprowadzić można od 8 do 32 znaków jednobitowych. Adres MAC (nie wolno używać ":" dwukropka)

Has. Adres MAC (nie wolno używać ":" dwukropka)

<Ustawienie SNMP/ustawienie SNMPv3>

Algorytm autoryzacji

DES, AES-128

Metoda autoryzacji

MD5, SHA-1

Ustawienia SNMP

Ustaw. TRAP

Pozwalaj, Zabraniaj

Ust. TRAP(błąd uwierzyt. )

Włącz, Wyłącz

07 Ustawienia SMB

Skonfiguruj środowisko dla SMB.

<Ustawienie SMB>

Ustaw. wysyłania SMB

Ustaw. wysyłania SMB

Włącz, Wyłącz

Ustawienie NLTM

NTLMv1, NTLMv2, NTLMv1/NTLMv2, Kerberos, Kerb. /NTLMv1/v2

Ustawienie DFS

Włącz, Wyłącz

Usługa publikacji

Włącz, Wyłącz

Domyślna nazwa domeny

Można wprowadzić do 64 znaków jednobitowych. drukow.

Włącz, Wyłącz

Nazwa NetBIOS

KM + ostatnie 6 cyfr adresu MAC

Można wprowadzić do 15 znaków jednobitowych.

Nazwa usługi drukowania

NACIŚNIJ_C71CF

Można użyć do 12 jednobitowych znaków.

Grupa robocza

GRUPA ROBOCZA
Można użyć do 15 znaków jednobitowych.

<Ustawienia SMB/WINS>

Ustawienia WINS

Ustawienia WINS

Pozwalaj, Zabraniaj

Ustaw. Auto WINS

Pozwalaj, Zabraniaj

Ustaw. Serwera WINS

Adres serwera WINS 1

0. 0 (od 0 do 255)

Adres serwera WINS 2

0. 0 (od 0 do 255)

Ustaw. Rodzaju węzła

Węzeł B, Węzeł P, Węzeł M, Węzeł H

Ust. hostingu bezpośredn.

Włącz, Wyłącz

08 Ustawienia AppleTalk

W przypadku używania Mac OS, skonfigurować środowisko dla AppleTalk.

Ustawienia AppleTalk

Ustawienia AppleTalk

Pozwalaj, Zabraniaj

Nazwa drukarki

KM + ostatnie 6 cyfr adresu MAC

Można wprowadzić do 31 znaków jednobitowych.

Nazwa strefy

*

Można wprowadzić do 31 znaków jednobitowych.

Aktualna Strefa

Nie można modyfikować

09 Ustawienia Bonjour

W przypadku używania OS, skonfiguruj środowisko dla Bonjour.

Ustawienia Bonjour

Ustawienia Bonjour

Pozwalaj, Zabraniaj

Nazwa Bonjour

Można wprowadzić do 63 znaków jednobitowych.

10 Ustawienia E‑mail

Skonfigurować ustawienia użytkowania powiadomienia o wiadomości e-mail.

Ustawienia SMTP

Ustawienia SMTP

Włącz, Wyłącz

Adres serwera SMTP

Zmiana IPv4

0. 0 (od 0 do 255)

Zmiana IPv6

0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0

Zmiana nazwy hosta

Można wprowadzić do 253 znaków jednobitowych. *7

Ustawienie SSL

SMTP przed SSL, Start TLS, Wyłącz

Numer portu

od 1 do 65535 (25)

Numer portu (SSL)

od 1 do 65535 (465)

Limit czasowy połączenia

30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 (sek. )

Podział binarny

Włącz, Wyłącz

Podzielony rozmiar poczty

100 do 15000 (500) (krok: 100) (bajt K)

Ilość serwerów

0 do 100 (0) (bajt M)

Ustawić "0", by określić jako nieograniczoną.

Poz. weryfik. certyfik.

Data ważności

Potwierdź, Nie potwierdzaj

CN

Potwierdź, Nie potwierdzaj

Użycie klucza

Potwierdź, Nie potwierdzaj

Łańcuch

Potwierdź, Nie potwierdzaj

Sprawdzanie odwołania

Potwierdź, Nie potwierdzaj

Ustawienia SMTP

POP przed SMTP

Włącz, Wyłącz (sek. )

Autoryzacja

Autoryzacja SMTP

Włącz, Wyłącz

POP przed czasem SMTP

POP przed czasem SMTP

od 0 do 60 (0)

Ustaw. SMTP

ID użytkownika

Można wprowadzić do 255 znaków jednobitowych.

Hasło

Można użyć do 128 jednobitowych znaków.

Domena

Można wprowadzić do 255 znaków jednobitowych.

Ustawienia POP

Adres serwera POP

Zmiana IPv4

0. 0 (od 0 do 255)

Zmiana IPv6

0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0 (od 1 do 39 bajtów)

Zmiana nazwy hosta

Można wprowadzić do 253 znaków jednobitowych. *7

Nazwa przy logowaniu

Można wprowadzić do 63 znaków jednobitowych.

Hasło

Można wprowadzić do 15 znaków jednobitowych.

Autoryzacja APOP

Włącz, Wyłącz

Ustawienie SSL

Włącz, Wyłącz

Numer portu

od 1 do 65535 (110)

Numer portu (SSL)

od 1 do 65535 (995)

Limit czasowy połączenia

30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 (sek. )

Poz.

Data ważności

Potwierdź, Nie potwierdzaj

CN

Potwierdź, Nie potwierdzaj

Użycie klucza

Potwierdź, Nie potwierdzaj

Łańcuch

Potwierdź, Nie potwierdzaj

Sprawdzanie odwołania

Potwierdź, Nie potwierdzaj

11 Ustawienia złącza TCP

Określa czy włączyć takie funkcje jak komunikacja ze sterownikiem TWAIN (ustawienia gniazda TCP) i informacje o papierze w PageScope Web Connection w odniesieniu do wtyczki Flash Player (gniazdo TCP Socket (tryb ASCII)).

Ustawienia złącza TCP

Ustawienia złącza TCP

Włącz, Wyłącz

Numer portu

od 1 do 65535 (59158)

Ustawienie SSL

Włącz, Wyłącz

Numer portu (SSL)

od 1 do 65535 (59159)

Złącze TCP (Tryb ASCII)

Złącze TCP (Tryb ASCII)

Włącz, Wyłącz

Nr portu(Tryb ASCII)

od 1024 do 65535 (59160)

12 Ustawienia OpenAPI

Skonfigurować środowisko dla oprogramowania aplikacji komunikacyjnych w odniesieniu do urządzenia.

<Ustawianie OpenAPI>

Ustawianie OpenAPI

Włącz, Wyłącz

Ustawienie SSL

SSL/Nie SSL, Tylko SSL, Tylko nie SSL

Autoryzacja

Autoryzacja

Włącz, Wyłącz

Nazwa przy logowaniu

Można wprowadzić do 8 znaków jednobitowych.

Hasło

Można wprowadzić do 8 znaków jednobitowych.

Numer portu

od 1 do 65535 (50001)

Numer portu (SSL)

od 1 do 65535 (50003)

Poz.

Cert. klienta

Żądanie, Brak żądania

Data ważności

Potwierdź, Nie potwierdzaj

CN

Potwierdź, Nie potwierdzaj

Użycie klucza

Potwierdź, Nie potwierdzaj

Łańcuch

Potwierdź, Nie potwierdzaj

Sprawdzanie odwołania

Potwierdź, Nie potwierdzaj

13 Ustawienie usług sieciowych

Skonfigurować środowisko dla funkcji usług sieciowych.

Ustawienie usług Web

Nazwa skrócona

KM + ostatnie 6 cyfr adresu MAC

Można wprowadzić do 62 znaków jednobitowych.

Ustawienie SSL

Włącz, Wyłącz

Ust.

Włącz, Wyłącz

Nazwa drukarki

KM + ostatnie 6 cyfr adresu MAC

Można wprowadzić do 63 znaków jednobitowych.

Lokalizacja drukarki

Można wprowadzić do 63 znaków jednobitowych.

Informacje o drukarce

Można wprowadzić do 63 znaków jednobitowych.

Ustawianie rozszerzenia usługi sieci Web

Proxy 1 do 3
Użyj ustawień proxy

Włącz, Wyłącz

Ustawienie SSL

Włącz, Wyłącz

Nazwa hosta

Zmiana IPv4

0. *7

Numer portu

od 1 do 65535 (80)

Ścieżka pliku

Ustawić wartość: Można użyć do 255 jednobitowych znaków.

14 Ustawienie JSP

Skonfigurować środowisko opartego na języku JAVA oprogramowania aplikacji komunikacyjnych, takich jak Color Centro.

<Ustawienie JSP>

Ustawienie JSP

Włącz, Wyłącz

Ustawienie SSL

Włącz, Wyłącz

Autoryzacja

Autoryzacja

Włącz, Wyłącz

Nazwa przy logowaniu

Nieznany

Można wprowadzić do 8 znaków jednobitowych.

Hasło

zmień

Można wprowadzić do 8 znaków jednobitowych.

Numer portu

od 30081 do 30090 (30081)

Numer portu (SSL)

od 30081 do 30090 (30082)

15 Ustawienie LDAP

Ustawienie LDAP nie jest dostępne w urządzeniu.

Ustawienia autoryzacji 16 IEEE802. 1X

Umożliwia skonfigurowanie ustawień autoryzacji IEEE802. 1X.

Status autoryzacji

Ustawianie autoryzacji IEEE802. 1X

Włącz, Wyłącz

Ustawienie suplikanta

*W Ustawieniach administratora w zakładce PageScope Web Connection można skonfigurować ustawienia dla suplikanta (autoryzacja klienta).

Data ważności

Potwierdź, Nie potwierdzaj

CN

Potwierdź, Nie potwierdzaj

Łańcuch

Potwierdź, Nie potwierdzaj

17 Ustawienia aktywnego folderu

Skonfigurować środowisko dla aktywnego folderu.

Ustawianie aktywnego folderu

Funkcja aktywnego folderu

Włącz, Wyłącz

Polecenie druku

Polecenie rozpoczęcia kopiowania pliku, Polecenie zakończenia kopiowania pliku

Ustawienie użytkownika

Zarejestruj, Edytuj, Usuń

Nr

od 001 do 999

Nazwa użytkownika

Można wprowadzić do 20 znaków jednobitowych.

Hasło

Można wprowadzić do 20 znaków jednobitowych.

Ustawienie folderu

Zarejestruj, Edytuj, Usuń

Hasło

Można wprowadzić do 20 znaków jednobitowych.

Nr

od 001 do 999

publiczny

Włącz, Wyłącz

Nazwa folderu

Można użyć do 80 jednobitowych znaków.

Metoda wydruku

Druk. , Zatrzymaj, Druk. i wstrz.

Usuń wydrukowany plik

Usuń, Zapisz

Autoryzacja

Gość, Zarejestrowany użytkownik

Priorytet ustawień drukowania

Ustawienie drukowania dla każdego zadania, Ustawienia drukowania dla aktywnego folderu

Ustawienia drukowania*11

01 PDL

02 Kolejność

03 Komplety

04 Położenie

05 Poz. obrazu

06 Jakość

07 Kierunek podawania

08 Rodzaj papieru

09 Konfiguracja kolorów

10 Preferowana tabela kolorów dodatkowych

Usuń wszystkie wydrukowane pliki

Tak, Nie

18 Ustawienia szczegółowe

Skonfigurować ustawienia dla powiadamiania o statusie lub potwierdzania PING, by sprawdzić czy ma nastąpić podłączenie do niniejszego urządzenia.

<Ustawienia szczegółowe>

Ustawienie urządzenia

Adres MAC

Wyświetlony zostanie adres MAC urządzenia.

Szybkość sieci

Ustawienia automatyczne, Dupleks połowiczny 10Mbps, Dupleks pełny 10Mbps, Dupleks połowiczny 100Mbps, 100Mbps Dupleks pełny

<Ustawienia szczegółowe/Ustawienie regulacji czasu>

Skonfigurować ustawienia, by automatycznie pobrać informacje o dacie i godzinie dla urządzenia z serwera protokołu sieciowego (NTP).

Ustawienie NTP

Włącz, Wyłącz

Adres serwera NTP

Auto adres serwera NTP

Włącz, Wyłącz

Adres serwera NTP

Zmiana IPv4

0. *7

Numer portu

od 1 do 65535 (123)

Automatyczne ustawienie czasu

Użyj, Nie używaj

Interwał odświeżania

1 do 240 (24) (godz. )

<Powiadomienie o statusie/Powiadomienie o wiadomości e-mail>

Skonfigurować ustawienia, by wysłać powiadomienie do określonych miejsc, gdy dla urządzenia wystąpi alarm, np. zacięcie papieru.

Grupa

od 1 do 5 (1)

Ustaw. e-mail alarmowego

Włącz, Wyłącz

Adres transmisji e-maila

Można użyć do 250 jednobitowych znaków.

Elementy transmisji

Wezwanie serwisu, Pojemnik na zużyty toner pełen, Uzupełnianie tonera, ZACIĘCIE, Wezwij PM, HDD(Przed RIP/Formularz/RIPowane dane) prawie zapełniony, HDD(Kopiowanie/RIPowane dane) prawie zapełniony

<Powiadomienie o statusie/SNMP>

Grupa

od 1 do 5 (1)

Ustawienia transmisji

Włącz, Wyłącz

Adres transmisji

Zmiana IPv4

0. 0 (0 do 255)

Zmiana IPv6

0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0

Zmiana nazwy hosta

Można wprowadzić do 253 znaków jednobitowych.

Nr portu transmisji

od 1 do 65535 (162)

Nazwa środowiska trans

publiczne

Można wprowadzić do 15 znaków jednobitowych.

Elementy transmisji

Wezwanie serwisu, Pojemnik na zużyty toner pełen, Uzupełnianie tonera, ZACIĘCIE, Wezwij PM, HDD(Przed RIP/Formularz/RIPowane dane) prawie zapełniony, HDD(Kopiowanie/RIPowane dane) prawie zapełniony

Ustawienia transmisji

Włącz, Wyłącz

Trans IPX Adres sieci

00: 00: 00: 00

Trans IPX Adres węzła

00: 00: 00: 00: 00: 00

Trans IPX Nazwy środ.

publiczne

Można wprowadzić do 15 znaków jednobitowych.

Elementy transmisji

Wezwanie serwisu, Pojemnik na zużyty toner pełen, Uzupełnianie tonera, ZACIĘCIE, Wezwij PM, HDD(Przed RIP/Formularz/RIPowane dane) prawie zapełniony, HDD(Kopiowanie/RIPowane dane) prawie zapełniony

Potwierdzenie PING

Sprawdzić czy dostępna jest komunikacja między połączonymi urządzeniami.

Adres wysyłki PING

Zmiana IPv4

0. *7

Sprawdzanie połączenia

Sprawdzanie połączenia

Start

Ustawienie LPD

Włącz, Wyłącz

Ustawienie LLTD

Włącz, Wyłącz

Ustawienie SSDP

Włącz, Wyłącz

Ustawienia weryf. cert.

WŁ. , WYŁ.

Użyj wersji SSL

SSL3. 0, TLS1. 1, TLS1. 2

Autor. zabezpieczona SSL, z wykorzystaniem AD poprzez LDAP

Włącz, Wyłącz

Numer portu do autor. zabezpieczonej SSL, z wykorzystaniem AD poprzez LDAP

od 1 do 65536 (636)

Czyszcz. ustaw. sieciowych

Czyszczenie ustawień sieciowych, Start

Tydzień temu pisałem o planowanej funkcji przyśpieszenia sprzętowego dla procesorów kart graficznych AMD oraz Intela, która zostanie wprowadzone na Windows 10. Już można korzystać z tego rozwiązania - zobacz, w jaki sposób!

O tym, czym jest przyśpieszenie sprzętowe dla procesorów kart graficznych AMD oraz Intela, możesz przeczytać tutaj. A co jest potrzebne, aby już dzisiaj zacząć używać tego rozwiązania? Przede wszystkim musisz mieć Windows 10 w wersji 2004 (build 19041), czyli po aktualizacji Maj 2020. Jak sprawdzić, czy masz odpowiednią wersję? Wejdź do Ustawień, a tam, do sekcji System i wybierz z lewej strony "Informacje".

Zobacz też: Nvidia GeForce NOW na Androida. Gry z kompterów trafią na smartfony

Kolejny krok to pobranie sterowników do karty graficznej. Jeśli masz sprzęt Nvidia, żaden problem - pobierz Nvidia GeForce 451. 48. W przypadku kart graficznych Radeon potrzebny jest sterownik Adrenalin 2020 Edition 20. 5. 1 Beta. Jedno zastrzeżenie w tym przypadku - AMD ma limitowaną ilość beta-testerów sterowników, może się więc zdarzyć, że sterownik zostanie zdjęty ze strony. Wówczas pozostaje Ci tylko czekać na publikację stabilnej wersji. W obu przypadkach po instalacji sterownika musisz włączyć ręcznie funkcję przyśpieszenia sprzętowego. W tym celu wejdź w Ustawieniach do działu System, a następnie Ekran. Zjedź na dół i wybierz opcję Ustawienia grafiki, która znajduje się pod opcją Wiele ekranów. Tam włącz funkcję przyśpieszenie sprzętowe dla procesorów kart graficznych. Zrestartuj maszynę. Gotowe. Takie same kroki musisz wykonać, aby wyłączyć nową funkcję. pl/images/2020/07/Ustawienia_grafiki. png"/>

Można także wymusić wprowadzenie tej opcji do ustawień poprzez modyfikację rejestru systemu - ale nie polecamy tego rozwiązania z uwagi na brak gwarancji prawidłowego funkcjonowania Windowsa po tej zmianie.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas naGoogle News

Przewiń w dół do następnego wpisu

Jasność

Można zmienić ustawienia jasności ekranu.

Opcja A

Opcja B

Aut. regulacja jasności (jeśli jest na wyposażeniu)

Pozwala ustawić jasność systemu, aby zmieniała się zależnie od oświetlenia otoczenia lub stanu reflektorów, ewentualnie regulować jasność ręcznie.

Automatycznie (jeśli jest na wyposażeniu)

Pozwala ustawić jasność systemu, aby przełączała się w tryb dzienny lub nocny zależnie od oświetlenia otoczenia lub stanu reflektorów. Aby wyregulować poziom jasności ekranu, naciśnij .

Ręcznie (jeśli jest na wyposażeniu)

Pozwala ręcznie wyregulować jasność ekranu.

Tryb ściemniania (jeśli jest na wyposażeniu)

Możesz ustawić tryb jasności ekranu.

  • Automatycznie: możesz ustawić jasność systemu tak, aby zmieniała się zależnie od oświetlenia otoczenia lub stanu reflektorów.
  • Dzień: ekran pozostanie jasny.
  • Noc: ekran pozostanie przyciemniony.

Połącz z podświetleniem deski rozdzielczej (jeśli jest na wyposażeniu)

Możesz ustawić jasność systemu tak, aby zmieniała się zależnie od jasności deski rozdzielczej. Jeśli ta funkcja jest wyłączona, możesz dopasować jasność dla trybu dziennego lub nocnego według ustawienia w opcji Tryb ściemniania.

Dzień (jeśli jest na wyposażeniu)

Możesz dopasować jasność ekranu dla trybu dziennego według ustawienia w sekcji Dzień w opcji Tryb ściemniania.

Noc (jeśli jest na wyposażeniu)

Możesz dopasować jasność ekranu dla trybu nocnego według ustawienia w sekcji Noc w opcji Tryb ściemniania.

Zalecenie

W celu przywrócenia fabrycznych ustawień trybów jasności naciśnij przycisk Domyślne lub Wyśrodkuj.

Zmiana ustawień karty Hitachi Cp W9210

Bezpośredni link do pobrania Zmiana ustawień karty Hitachi Cp W9210

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Zmiana ustawień karty Hitachi Cp W9210