Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Cisco C890 Series

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Cisco C890 Series przyczynia się do zapewnienia zarówno użytkownikom, jak i partnerom sieciowym dostępu do wszystkich ważnych informacji w języku ich wyboru. Dzięki temu Cisco C890 Series jest dostępny dla szerokiego grona użytkowników z całego świata. Instrukcja obsługi Cisco C890 Series zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji, konfiguracji i konserwacji urządzenia. Zawiera również wszystkie niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i zarządzania zasobami. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Cisco C890 Series pomaga użytkownikom lepiej zrozumieć i wykorzystać wszystkie funkcje urządzenia do maksymalizacji wydajności i wsparcia w pracy.

Ostatnia aktualizacja: Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Cisco C890 Series

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1


Cisco Unified IP Phone 6921, 6941,
and 6961 User Guide for
Cisco Unified Communications
Manager 7. 1 (SCCP)
Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www. cisco. com
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Common Phone Tasks Softkeys All Calls Lists all missed, placed, and Place a call Go off-hook before or received calls. after dialing a number. Answer Answer a call. Redial a number Press Redial. Apply Confirm a ringtone selection. Switch to handset Pick up the handset. QUICK REFERENCE during a call Call Initiate a call. Switch to speaker or Press or, Callback Receive notification when a busy headset during a call then hang up the handset. extension becomes available. Cancel Cancel an action
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
New Call Make a new call. Phone Screen Icons Buttons OK Confirm a selection. Off-hook Applications OPickup Answer a call that is ringing in an associated group. On-hook Contacts Park Store a call. Messages Connected call Play Play ringtone. Transfer PickUp Answer a call that is ringing on Incoming call another phone in your group. Hold Redial Redial the most recently dialed Missed call number. Conference Received call Remove Remove a conference participant Volume or an entry. Placed call Re
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Contents Your Phone 1 Cisco Unified IP Phone 6921 1 Phone Connections 1 Buttons and Hardware 3 Phone Screen 5 Footstand 5 Higher Viewing Angle 7 Lower Viewing Angle 8 Handset Rest 9 Cisco Unified IP Phone 6941 10 Phone Connections 10 Buttons and Hardware 12 Phone Screen 15 Footstand 15 Higher Viewing Angle 17 Lower Viewing Angle 18 Handset Rest 19 Cisco Unified IP Phone 6961 20 Phone Connections 20 Buttons and Hardware 22 Phone Screen 24 Footstand 24
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
View Call History 30 View Call Record Details 30 Filter Call History 30 Dial From Call History 30 Clear Call History 31 Delete Call Record From Call History 31 Preferences 32 Ring Tones 32 Contrast 32 Services 33 Access Services 33 Phone Information 33 View Phone Information 33 Administrator Settings 34 Contacts 35 Phone Contacts 35 Corporate Directory 35 Search for and Dial a Contact 35 Search for and Dial a Contact While on a Call 36 Personal Directory
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Set up a Call Back Notification 44 Call Forward All 44 Forward Calls on a Primary Line 45 Call Park 45 Park and Retrieve a Call Using Park 46 Park and Retrieve a Call Using Assisted Directed Call Park 46 Park and Retrieve a Call Using Manual Directed Call Park 46 Call Pickup 47 Answer a Call Using Pickup 47 Answer a Call Using Group Pickup and a Group Pickup Number 47 Answer a Call Using Group Pickup and a Phone Number 48 Answer a Call Using Other Pickup 48 Call Waiting
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
Swap Between Held and Active Calls on Multiple Lines 53 Put a Call on Hold by Answering a New Call on Another Line 53 Determine if a Shared Line is on Hold 53 Hold Reversion 53 Respond to a Hold Reversion Notification 54 Hunt Groups 54 Sign In and Out of a Hunt Group 54 Intercom 54 Place an Intercom Call 54 Receive an Intercom Call 55 Line Status 55 Line Status Indicators 55 Malicious Call Identification 56 Trace a Suspicious Call 56 Meet Me 56 Host a Meet-Me Conf
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Place a Call with a Speed-Dial Code 61 Transfer 61 Transfer a Call to Another Number 61 Use Direct Transfer to Connect Calls Across Lines 62 Swap Between Calls Before Completing a Transfer 62 Web Dialer 62 Use Web Dialer with Cisco Directory 62 Use Web Dialer with Another Online Corporate Directory 62 Set Up, View, or Change Web Dialer Preferences 63 Sign Out of Web Dialer 63 User Options 64 User Options Web Pages 64 Sign In and Out of User Options Web Pages 64 Device
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Change the Language for Your User Options Web Pages 71 Change the Language for Your Phone Display 71 Directory 71 Personal Address Book 72 Add a New PAB Entry 72 Search for a PAB Entry 72 Edit a PAB Entry 72 Delete a PAB Entry 72 Assign a Feature Button for Personal Address Book 72 Fast Dials 73 Assign a Feature Button for Fast Dial 73 Assign a Fast Dial Code to a PAB Entry 73 Assign a Fast Dial Code to a Phone Number Without Using a PAB Entry 74 Search for a Fast Dia
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Accessibility Features 81 Hearing Impaired Accessibility Features 81 Vision Impaired and Blind Accessibility Features 85 Mobility Impaired Accessibility Features 87 Additional Information 90 Warranty 91 Cisco One-Year Limited Hardware Warranty Terms 91 Cisco Unified IP Phone 6921, 6941, and 6961 User Guide for Cisco Unified Communications Manager 7. 1 (SCCP) ix
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
x OL-18397-01
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Your Phone Cisco Unified IP Phone 6921 The Cisco Unified IP Phone 6921 provides these features: • Phone connections � Buttons and hardware � Phone screen � Footstand � Handset rest Phone Connections For your phone to work, it must be connected to the corporate IP telephony network. Your system administrator can help you connect your phone. Cisco Unified IP Phone 6921, 6941, and 6961 User Guide for Cisco Unified Communications Manager 7. 1 (SCCP) 1
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
1 3 7 2 6 5 4 1 DC adaptor port (DC48V). 5 Access port (10/100 PC) connection. 2 AC-to-DC power supply (optional). 6 Handset connection. 3 AC power wall plug (optional). 7 Analog headset connection (optional). 4 Network port (10/100 SW) connection. IEEE 802. 3af power enabled. 2 OL-18397-01 192762
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Your Phone Buttons and Hardware 1 2 17 3 4 16 5 15 14 6 7 1 2 3 1 /. @ ABC DEF 8 4 5 6 2 GHI JKL MNO 13 7 8 9 PQRS TUV WXYZ 9 0 10 11 12 1 Handset light strip Indicates an incoming call (flashing red) or new voice message (steady red). Phone screen Shows information about your phone such as directory number, active 2 call and line status, softkey options, speed dials, placed calls, and phone menu listings. Softkey buttons Depending on how your system administrator sets up the phone, 3 ena
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
4 Transfer button Transfers a call. 5 Conference button Creates a conference call. 6 Hold button Places an active call on hold. Navigation bar and The Navigation bar allows you to scroll through menus and highlight 7 Select button items. When phone is on-hook, displays phone numbers from your Placed Call listing (up arrow) or your speed dials (down arrow). The Select button (in the middle of the Navigation bar) allows you to select a highlighted item. Line 1 and Line 2 Line 1 selects the pr
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
Your Phone 13 Volume button Controls the handset, headset, and speakerphone volume (off-hook) and the ringer volume (on-hook). 14 Messages button Auto-dials your voicemail system (varies by system). 15 Applications button Opens/closes the Applications menu. Use it to access call history, user preferences, phone settings, and phone model information. Contacts button Opens/closes the Directories menu. Use it to access personal and 16 corporate directories. Handset Phone handset. 17 Phone Scr
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
2 1 CISCO 1 Footstand slots for a higher viewing angle 2 Footstand slots for a lower viewing angle 6 OL-18397-01 194407
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
Your Phone Higher Viewing Angle Cisco Unified IP Phone 6921, 6941, and 6961 User Guide for Cisco Unified Communications Manager 7. 1 (SCCP) 7
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
Lower Viewing Angle 8 OL-18397-01

Aby przygotować Cisco 7940/7960 do pracy z SIP, musisz wykonać kilka kroków.

Po pierwsze, pobierz najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego dla telefonu (znajdziesz je tu: http://www. pl/sip-ip-phone7960) i utwórz plik konfiguracyjny w oparciu o poniższą instrukcję. Gdy telefon pobierze informacje z serwera TFTP i będzie włączony, będzie gotowy do działania. Poniżej opiszemy wszystko krok po kroku.

Gdy telefon jest włączony, wymaga on od serwera TFTP:

 • Najświeższej wersji oprogramowania
 • Pliku Dual-boot (OS79XX. TXT)
 • Specjalnie utworzonego dla danego telefonu pliku konfiguracyjnego (adres MAC zawarty w nazwie)
 • Domyślnego pliku konfiguracyjnego
 • Pliku ring-list
 • Pliku dial-plan

Serwer DHCP powinien mieć ustawione poniższe opcje (albo należy skonfigurować je samodzielnie):

 • dhcp option #1 (maska podsieci)
 • dhcp option #3 (domyślna brama sieciowa)
 • dhcp option #6 (adres serwera DNS)
 • dhcp option #15 (nazwa domeny)
 • dhcp option #50 (adres IP)
 • dhcp option #66 (adres serwera TFTP)
 • Proces instalacji telefonu IP Cisco

  1. Telefon pobiera najświeższą wersję pliku instalacyjnego.

  2. Telefon otrzymuje numer swojego VLAN – aby otrzymać parametry z serwera DHCP, telefon (w przypadku podłączenia do bramy sieciowej Cisco Catalyst) powinien otrzymać numer Voice-VLAN, który został ustawiony w danej bramie sieciowej.

  3. Telefon otrzymuje adres IP - z serwera DHCP lub własnych ustawień.

  4. Telefon pobiera z serwera TFTP lub pamięci następujące pliki:

 • SEP. cnf. xml – Utworzony na serwerze TFTP-server który SEP. xml który zawiera następujące dane (wersja aktualizacji oprogramowania): <device><loadInformation>P0S3-08-2-00</loadInformation></device> Telefon sprawdza wersję swojego oprogramowania. Jeżeli trzeba, aktualizuje ją.
 • <Software update version>. loads – jeżeli wersja jest odpowiednia, telefon wykorzystuje już istniejące w pamięci pliki, które zostały określone w pliku SEP. xml.
 • OS79XX. TXT – ten plik odpowiada za bezproblemowe przełączanie się telefonu między SIP, MGCP lub SCCP, wykorzystując ten sam serwer TFTP.
 • SIPDefault. cnf – domyśle parametry dla wszystkich telefonów. Ustawienia omówimy później.
 • SIP<MAC-address>. cnf – ustawienia dla jednego telefonu. Ich strukturę omówimy później.
 • RINGLIST. DAT – zawiera pliki z dzwonkami i ich lokalizacją.
 • dialplan. xml - zawiera przykładowy plan wybierania. Może zostać wysłany do telefonu przy pomocy Notify (NTFY) przez nagłówek Event.
 • 5. Telefon sprawdza wersję oprogramowania.

  Nazwa pliku powinna być następująca: SIPXXXXYYYYZZZZ. cnf, gdzie XXXXYYYYZZZZ to adres MAC telefonu napisany wielkimi literami.

  Przykładowa nazwa pliku: SIP00503EFFD842.

  Każda linijka pliku powinna prezentować się następująco:

  nazwa_zmienna: definition; dodatkowy komentarz

  W poniższym przykładzie należy zmienić następujące parametry:

 • 111111: Twój numer SIP z Panelu Klienta.
 • Password: Twoje hasło numeru SIP z zakładki "Konfiguracji konta SIP" ‎‎w Panelu Klienta.
 • 1234-100: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej z Panelu Klienta.
 • Password: Twoje hasło numeru SIP ‎

W przypadku konieczności zmienia się też inne parametry. Przykład pliku konfiguracyjnego SIPDefault. cnf:

# SIP Default Configuration File

# Image Version

image_version: P0S3-08-3-00

# Proxy Server

 • proxy1_address:: sip. com
 • proxy1_address:: pbx. com
 • proxy2_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  proxy3_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  proxy4_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  proxy5_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  proxy6_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  # Proxy Server Port (default - 5060)

  proxy1_port: 5060

  proxy2_port: 5060

  proxy3_port: 5060

  proxy4_port: 5060

  proxy5_port: 5060

  proxy6_port: 5060

  # Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)

  proxy_register: 1

  # Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)

  timer_register_expires: 3600

  # Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)

  preferred_codec: g711ulaw

  # TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)

  tos_media: 5

  # Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))

  dtmf_inband: 1

  # Out of band DTMF Settings

  #(none-disable, avt-avt enable (default), avt_always-always avt)

  dtmf_outofband: avt

  # DTMF dB Level Settings

  #(1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)

  dtmf_db_level: 3

  # SIP Timers

  timer_t1: 500; Default 500 msec

  timer_t2: 4000; Default 4 sec

  sip_retx: 10; Default 10

  sip_invite_retx: 6; Default 6

  timer_invite_expires: 180; Default 180 sec

  ####### New Parameters added in Release 2. 0 #######

  # Dialplan template (. xml format file relative to the TFTP root directory)

  dial_template: dialplan

  # TFTP Phone Specific Configuration File Directory

  tftp_cfg_dir: ""; Example:. /sip_phone/

  # Time Server

  #(There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)

  sntp_server: ""; SNTP Server IP Address

  sntp_mode: anycast (default); unicast, multicast, or directedbroadcast

  time_zone: EST; Time Zone Phone is in

  dst_offset: 1; Offset from Phone's time when DST is in effect

  dst_start_month: April; Month in which DST starts

  dst_start_day: ""; Day of month in which DST starts

  dst_start_day_of_week: Sun; Day of week in which DST starts

  dst_start_week_of_month: 1; Week of month in which DST starts

  dst_start_time: 02; Time of day in which DST starts

  dst_stop_month: Oct; Month in which DST stops

  dst_stop_day: ""; Day of month in which DST stops

  dst_stop_day_of_week: Sunday; Day of week in which DST stops

  dst_stop_week_of_month: 8; Week of month in which DST stops 8=last week of month

  dst_stop_time: 2; Time of day in which DST stops

  dst_auto_adjust: 1; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment

  time_format_24hr: 1; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)

  # Do Not Disturb Control

  #(0-off (default), 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)

  dnd_control: 0;

  # Caller ID Blocking

  #(0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)

  callerid_blocking: 0; (Default is 0 - disabled and sending all calls as anonymous)

  # Anonymous Call Blocking

  anonymous_call_block: 0; (Default is 0 - disabled and blocking of anonymous calls)

  # DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)

  dtmf_avt_payload: 101; Default 101

  # Sync value of the phone used for remote reset

  sync: 1; Default 1

  ####### New Parameters added in Release 2. 1 #######

  # Backup Proxy Support

  proxy_backup: ""; Dotted IP of Backup Proxy

  proxy_backup_port: 5060; Backup Proxy port (default is 5060)

  # Emergency Proxy Support

  proxy_emergency: ""; Dotted IP of Emergency Proxy

  proxy_emergency_port: 5060; Emergency Proxy port (default is 5060)

  # Configurable VAD option

  enable_vad: 0; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable

  ####### New Parameters added in Release 2. 2 #####

  # NAT/Firewall Traversal

  nat_enable: 1; 0-Disabled (default), 1-Enabled

  nat_address: ""; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)

  voip_control_port: 5060; UDP port used for SIP messages (default - 5060)

  start_media_port: 16384; Start RTP range for media (default - 16384)

  end_media_port: 32766; End RTP range for media (default - 32766)

  nat_received_processing: 1; 0-Disabled (default), 1-Enabled

  # Outbound Proxy Support

  outbound_proxy: ""; restricted to dotted IP or DNS A record only

  outbound_proxy_port: 5060; default is 5060

  ####### New Parameter added in Release 3. 0 #######

  # Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup

  cnf_join_enable: 1; 0-Disabled, 1-Enabled (default)

  ####### New Parameters added in Release 3. 1 #######

  # Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing

  semi_attended_transfer: 1; 0-Disabled, 1-Enabled (default)

  # Telnet Level (enable or disable the ability to Telnet into the phone)

  telnet_level: 1; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged

  ####### New Parameters added in Release 4. 0 #######

  # XML URLs

  services_url: ""; URL for external Phone Services

  directory_url: ""; URL for external Directory location

  logo_url: ""; URL for branding logo to be used on phone display

  # HTTP Proxy Support

  http_proxy_addr: ""; Address of HTTP Proxy server

  http_proxy_port: 80; Port of HTTP Proxy Server (80-default)

  # Dynamic DNS/TFTP Support

  dyn_dns_addr_1: ""; restricted to dotted IP

  dyn_dns_addr_2: ""; restricted to dotted IP

  dyn_tftp_addr: ""; restricted to dotted IP

  # Remote Party ID

  remote_party_id: 0; 0-Disabled (default), 1-Enabled

  Ustawienia pliku konfiguracyjnego dla oddzielnego telefonu IP

  W pliku mogą być zmienione następujące parametry: anonymous_call_block, autocomplete, callerid_blocking, call_hold_ringback, call_waiting, dnd_control – oraz inne w razie konieczności. Plik powinien nazywać się SIP. Poniżej znajduje się przykład pliku konfiguracyjnego dla oddzielnego telefonu:

  # SIP Configuration Generic File

  # Line 1 appearance

 • line1_name: 111111
 • line1_name: 1234-100
 • # Line 1 Registration Authentication

 • line1_authname: 111111
 • line1_authname: 1234-100
 • # Line 1 Registration Password

  # Line 2 appearance

  line2_name: football

  # Line 2 Registration Authentication

  line2_authname: "UNPROVISIONED"

  # Line 2 Registration Password

  line2_password: "UNPROVISIONED"

  ####### New Parameters added in Release 2. 0 #######

  # Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)

  phone_label: ""; Has no effect on SIP messaging

  # Line 1 Display Name (Display name to use for SIP messaging)

  line1_displayname: "User ID"

  # Line 2 Display Name (Display name to use for SIP messaging)

  line2_displayname: ""

  ####### New Parameters added in Release 3. 0 ######

  # Phone Prompt (The prompt that will be displayed on console and Telnet)

  phone_prompt: "SIP Phone"; Limited to 15 characters (Default - SIP Phone)

  # Phone Password (Password to be used for console or Telnet login)

  phone_password: "cisco"; Limited to 31 characters (Default - cisco)

  # User classification used when Registering [ none (default), phone, ip]

  user_info: none

  Ustawienia parametrów z menu telefonu IP Cisco

  Niektóre parametry mogą być skonfigurowane ręcznie przez menu telefonu IP Cisco. Domyślnie ustawienia telefonów IP Cisco 7940/7960 są zablokowane. Aby je odblokować, musisz wprowadzić hasło podane w pliku konfiguracyjnym. Zrobisz to, klikając w Settings > Unlock Config. Aby zablokować ustawienia, kliknij Lock Config lub Exit. Zapisz wszystkie zmiany parametrów, aby telefon mógł ponownie się uruchomić.

  time_zone: BT

  dst_offset: 01/00

  dst_start_month: April

  dst_start_day: 1

  dst_start_time: 02/00

  dst_stop_month: October

  dst_stop_day: 1

  dst_stop_time: 02/00

  dst_stop_autoadjust: 1

  DST – daty przejścia na czas letni i zimowy.

  Wprowadzenie

  Dziękujemy za zakup narzędzia marki Triton. Zalecamy zapoznaj

  się z niniejszymi instrukcjami: zawierają one informacje niezbędne

  dla bezpiecznej i wydajnej obsługi produktu. Produkt posiada szereg

  unikalnych funkcji, dlatego też, nawet, jeśli jesteś zaznajomiony z

  podobnymi produktami, przeczytanie instrukcji obsługi umożliwi Ci

  pełne wykorzystanie tego wyjątkowego projektu. Przechowuj niniejsze

  instrukcje w zasięgu ręki i upewnij się, że użytkownicy narzędzia

  przeczytali i w pełni zrozumieli wszystkie zalecenia.

  Opis symboli

  Tabela znamionowa zawiera symbole dotyczące narzędzia. Stanowią one istotne

  informacje o produkcie lub instrukcje dotyczące jego stosowania.

  Należy nosić środki ochrony słuchu

  Należy nosić okulary ochronne

  Należy nosić środki ochrony dróg oddechowych

  Należy używać kasku ochronnego

  Należy nosić rękawice ochronne

  Należy w całości przeczytać instrukcję obsługi

  Uwaga!

  Ostrzeżenie: Ostre zęby/ostrze

  Należy zawsze odłączać urządzenie od zasilania elektrycznego, podczas

  regulacji, wymiany akcesoriów, czyszczenia, konserwacji oraz gdy nie

  jest w użytku!

  Wymagany lub zalecany system ekstrakcji pyłu

  Instrukcja klasy II (podwójnie izolowany dla dodatkowej ochrony)

  Kluczowe skróty techniczne

  V

  ~

  A

  n

  0

  Hz

  W, kW

  PL

  E

  /min or min

  -1

  46

  Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

  Wolt

  Prąd przemienny

  Amper

  Prędkość bez obciążenia

  Herc

  Wat, kilowat

  (obroty lub ruch postępowo zwrotny)

  na minutę

  Dane techniczne

  Numer modelu:

  Napięcie prądu elektrycznego:

  Moc:

  Prędkość bez obciążenia:

  Tuleje zaciskowe:

  Maksymalna średnica frezu:

  Maksymalny rozmiar tulei zaciskowej:

  Regulacja wysokości:

  Zasięg obróbki wgłębnej:

  Stopień ochrony:

  Klasa ochrony:

  Długość przewodu zasilania:

  Wymiary (dł. szer. x wys. ):

  Waga:

  W wyniku nieprzerwanego procesu rozwojowego produktów specyfikacje produktów Triton

  mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

  Parametry emisji dźwięku i wibracji:

  Poziom ciśnienia akustycznego L

  :

  PA

  Poziom mocy akustycznej L

  WA

  Niepewność pomiaru K:

  Wartośc emisji wibracji

  ah

  Poziom natężenia dźwięku dla operatora może przekroczyć 85dB(A) dlatego konieczne jest

  zastosowanie środków ochrony słuchu.

  OSTRZEŻENIE: Jeżeli poziom hałasu przekracza 85dB(A) należy zawsze stosować

  środki ochrony słuchu oraz, jeśli to konieczne, ograniczyć czas narażenia słuchu

  na nadmierny hałas. Jeśli poziom hałasu powoduje dyskomfort, nawet w przypadku

  zastosowania środków ochrony słuchu, niezwłocznie przestań korzystać z narzędzia

  i sprawdzić czy środek ochrony słuchu jest prawidłowo zamontowany i zapewnia

  odpowiedni poziom tłumienia dźwięku w odniesieniu do poziomu hałasu wytwarzanego

  przez narzędzie.

  OSTRZEŻENIE: Narażenie użytkownika na wibracje narzędzia może spowodować

  utratę zmysłu dotyku, drętwienie, mrowienie i zmniejszenie zdolności uchwytu.

  Długotrwałe narażenie może prowadzić do stanu przewlekłego. Jeśli jest to konieczne,

  ogranicz czas narażenia na wibracje i stosuj rękawice antywibracyjne. Nie korzystaj

  z urządzenia w trybie ręcznym w temperaturze niższej niż normalna komfortowa

  temperatura otoczenia, ponieważ zwiększy to efekt wywoływany przez wibracje.

  Skorzystaj z wartości liczbowych podanych w specyfikacji dotyczącej wibracji, aby

  obliczyć czas trwania i częstotliwość pracy z narzędziem.

  Poziom hałasu i drgań w specyfikacji określone są zgodnie z normą EN60745 lub

  podobnymi normami międzynarodowymi. Wartości te reprezentują korzystanie z

  urządzenia w normalnych warunkach roboczych. Niedbała konserwacja, nieprawidłowy

  montaż lub nieprawidłowe użytkowanie urządzenia mogą spowodować wzrost poziomu

  hałasu oraz wibracji. www. osha. europa. eu dostarcza informacji na temat poziomów

  hałasu i wibracji w środowisku pracy, które mogą być przydatne dla użytkowników

  prywatnych, korzystających z urządzenia przez długi czas.

  TRA001

  220 - 240V~ 50Hz, 9, 1 A

  2400 W

  8 000 do 21 000 obr. /min

  EU -

  " i 12 mm

  1

  2

  SA -

  " i

  "

  4

  RU- 8, 12, i 12, 7 mm

  55 mm (50 mm przy użyciu z WX7RT001)

  ½"

  (cale), 12 mm (metryczne)

  1) Trzpień wgłębny swobodny

  2) Pokrętło regulacji wysokości stołu

  )

  3) Mikropokrętło (drobna regulacja

  0 – 68 mm / 0 – 2 – 3/5"

  IP20

  3 m

  180 x 300 x 310 mm

  7, 55 kg / 16. 64lbs

  89, 8 dB(A)

  100, 8 dB(A)

  3 dB

  4, 795 m/s

  1, 5 m/s

  2

  Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Cisco C890 Series

  Bezpośredni link do pobrania Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Cisco C890 Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Cisco C890 Series