Standardowy podręcznik specyfikacji Haier Ab282aeeaa

Haier Ab282aeeaa to standardowy podręcznik specyfikacji, który zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące sprzętu firmy Haier. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji, konserwacji, naprawy i konfigurowania sprzętu. Podręcznik zawiera również informacje na temat wszelkich rodzajów wad wymienionych w sprzęcie. Ponadto podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia kopii zapasowych danych oraz wszelkich innych procedur związanych z tworzeniem kopii zapasowych. Wszystkie informacje zawarte w podręczniku są czytelne i łatwe do zrozumienia, a także są aktualizowane wraz z rozwojem technologii.

Ostatnia aktualizacja: Standardowy podręcznik specyfikacji Haier Ab282aeeaa

 • Oleje silnikowe dzieli się ze względu na rodzaj zastosowanych baz olejowych.
 • Kolejny podział polega na okresleniu przeznaczenia oleju, czyli rodzaju silnika.
 • Aby sprecyzować właściwości fizyczne oleju wprowadzono klasyfilację lepkościową.
 • Klasyfikacja jakościowa określa pakiet dodatków oraz zakres zastosowania oleju.
 • Specyfikacje producentów samochodów okreslają dokładnie oleje, które mają aprobatę do używania w konkretnym modelu samochodu, bądź silnika.

Każdy olej smarowy to mieszanina baz olejowych i dodatków chemicznych. Nazwę oleju determinuje jedynie pochodzenie czy rodzaj baz olejowych użytych do jego komponowania. Składniki pakietu jakościowego nie mają wpływu na nazewnictwo oleju. Zatem mineralny olej to taki, do którego produkcji użyto mineralnej, czyli naturalnej bazy olejowej.

I tutaj napotykamy na pierwszy podział olejów – pod względem użytej do ich komponowania bazy olejowej. Został on ogłoszony przez American Petroleum Institute (API).

Jaki jest podział baz olejowych

W 1993 roku American Petroleum Institute podzielił oleje bazowe na pięć głównych grup. Podział ten opiera się na metodzie rafinacji i właściwościach oleju bazowego, m. in. w zakresie lepkości, proporcji i zawartości siarki.

Grupa I
Powstała w latach 30. XX w. i definiuje oleje, w których wykorzystuje się bazy olejowe uzyskane z ropy naftowej. Udoskonalenie procesu rafinacji (zwanego hydrorafinacją) w latach 60. sprawiło, że ten olej bazowy był bardziej stabilny, mniej reaktywny i trwalszy niż wcześniejsze oleje bazowe.

W podziale API I grupę zdefiniowano jako „materiały podstawowe zawierające mniej niż 90% nasyconych kwasów i/lub więcej niż 0, 03% siarki i mające wskaźnik lepkości większy lub równy 80 i mniejszy niż 120”.

Grupa II
Powstała w 1971 r. i definiuje oleje, w których wykorzystuje się bazy olejowe uzyskiwane z lepszego gatunku ropy naftowej, które mogą być częściowo wytwarzane w procesie hydrokrakingu. Baza ta zawiera mniej zanieczyszczeń, dzięki czemu odznacza się jaśniejsza barwą.
W podziale API grupę II zdefiniowano jako „materiały podstawowe zawierające 90% i więcej nasyconych kwasów i 0, 03% lub mniej siarki i mają wskaźnik lepkości większy lub równy 80 i mniejszy niż 120”.

Grupa III
Powstała w 1993 r., definiując najlepszy gatunek bazy olejowej na bazie ropy naftowej, ponieważ jest w całości wytwarzany w procesie hydrokrakingu, hydroizomeryzacji i hydrorafinacji. Dzięki temu oleje te są czyste i zawierają bardzo uporządkowane łańcuchy węglowodorowe.
W podziale API grupę III zdefiniowano jako „materiały bazowe zawierające 90% i więcej kwasów nasyconych i 0, 03% lub mniej siarki i mają wskaźnik lepkości większy lub równy 120”.

Tę grupę można określić jako oleje w technologii syntetycznej lub oleje syntetyczne z hydrokrakingu. Jednak niektóre firmy naftowe mogą nazywać swoje produkty w tej grupie olejem syntetycznym.

Grupa IV
Powstała w 1974 r. i definiuje oleje syntetyczne wykonane z polialfaolefin (PAO). Wskaźnik lepkości olejów bazowych grupy IV wynosi 125–200. Oleje polialfaolefinowe (PAO) mają wyższą stabilność oksydacyjną w ekstremalnych temperaturach. Odznaczają się także wyjątkowo niską temperaturą krzepnięcia, co czyni je znacznie bardziej odpowiednimi do stosowania w bardzo niskich temperaturach (spotykanych w północnej Europie).

Grupa V
Powstała w latach 40. i obejmuje każdy rodzaj oleju bazowego inny niż wymieniony we wcześniej zdefiniowanych grupach. Należą do nich m. oleje naftenowe i poliestrowe.

Polskie prawo zezwala na nadinterpretację i nazywanie olejów z grupy III, a więc produktów wytworzonych przez proces hydrokrakingu, olejami syntetycznymi.
Oprócz podziału na bazy mineralne i syntetyczne należy wyróżnić oleje oparte na technologii hydrokrakingu. Tworzenie takich baz polega na oddziaływaniu wysoką temperaturą i wodorem pod dużym ciśnieniem na oleje powstałe w wyniku rafinacji ropy naftowej. Właściwości tych baz są bardzo dobre i często prawie dorównują olejom syntetycznym.

Taka baza wymieszana z bazą PAO tworzy olej niemal idealny. Oleje HC z dużą zawartością bazy PAO mają dobre właściwości smarne, lepszą mieszalność z dodatkami i lepszą przyczepność do metalowych elementów.

Do grupy API III należą węglowodory otrzymywane różnymi metodami. Znajdziemy tu także w 100% syntetyczne oleje otrzymywane z gazu ziemnego metodą GTL (gas to liquid).

Klasyfikacja olejów według API

Klasyfikacja ta wyróżnia normy olejów dla silników benzynowych oznaczane literą „S” i silników Diesla oznaczane literą „C”. Po literze oznaczającej typ silnika umieszczana jest druga litera, oznaczająca normę właściwą (im dalsza litera alfabetu, tym norma wyższa i nowsza). W przypadku silników Diesla dodatkowo umieszczana jest cyfra oznaczająca podnormę. Najnowsze obowiązujące obecnie normy to SP i CJ-4.

Między normami API istnieje ograniczona kompatybilność. Zastosowanie oleju o normie niższej niż ta, do jakiej zaprojektowany został silnik(np. oleju SM lub SL w silniku zaprojektowanym do SN), może prowadzić do przedwczesnego zużycia silnika, a nawet uszkodzenia. Natomiast można stosować olej o normie wyższej do silników zaprojektowanych do najbliższych niższych norm (np. SN w silniku do SM i SL). W przypadku jednak stosowania np. oleju SN w silniku zaprojektowanym do SA może dojść do uszkodzenia silnika – dlatego też nadal produkowane są oleje spełniające starsze normy do użytku w starszych silnikach.

Producent oleju (na podstawie parametrów produktu i norm) podaje na opakowaniu, jaką normę API spełnia dany olej. Ponadto możliwe jest przedstawienie oleju do przebadania przez API – oleje takie mają na opakowaniu znak (z powodu kształtu zwany obwarzankiem), który zawiera informację o normie API i lepkości SAE.

Klasyfikacja według ILSAC

Klasyfikacja jakościowa olejów silnikowych według Międzynarodowego Komitetu Standardów i Aprobat Środków Smarnych (International Lubricant Standardization and Approval Committee – ILSAC) wywodzi się z klasyfikacji API. Normy ILSAC dla olejów silnikowych oznaczane są literami „GF” i cyframi oznaczającymi kolejną normę. Dla przykładu oleje o oznaczeniu GF-5 muszą spełniać wszystkie wymogi normy API SN oraz dodatkowe wymogi normy GF-5 (podobna zależność istniała pomiędzy normami SM i GF-4 oraz SL i GF-3). Kompatybilność między normami ILSAC jest taka jak między normami API.

Obecnie obowiązująca norma GF-6B ma spełniać wymóg dotyczący niższej wartości parametru HTHS, co uniemożliwia spełnienie wymogu dotyczącego kompatybilności wstecznej ze specyfikacją GF-5 (spełniony dla podspecyfikacji GF-6A).

Specyfikacja olejów według ACEA

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles – ACEA) jest główną grupą lobbystyczną i stanowiącą standardy w przemyśle motoryzacyjnym w Unii Europejskiej. Od 1991 r. jest następcą komisji producentów CCMC, która została założona w 1972 r.
Jedną z głównych dziedzin, jakimi zajmuje się stowarzyszenie ACEA, jak również jego poprzednik, jest klasyfikacja jakościowa olejów silnikowych do silników 4-suwowych.

Normy ACEA klasyfikują oleje według następujących kategorii:

 • klasa A – oleje silnikowe do silników benzynowych,
 • klasa B – oleje silnikowe do silników wysokoprężnych w pojazdach osobowych i lekkich dostawczych do 3, 5 t,
 • klasa C – oleje silnikowe do silników benzynowych i wysokoprężnych wyposażonych w filtry cząstek stałych, np. DPF,
 • klasa E – oleje silnikowe do silników wysokoprężnych w pojazdach ciężarowych.

Pierwsza klasyfikacja powstała w 1996 r. i stale jest aktualizowana o kolejne wymagania. I tak oleje mogą zostać podzielone na następujące klasy:

 • A1/B1 – energooszczędne oleje o przedłużonej trwałości do silników o „ciasnym spasowaniu” (nowe samochody japońskie i amerykańskie);
 • A3/B3 – oleje do silników o „luźnym spasowaniu” (samochody europejskie oraz starsze samochody japońskie i amerykańskie) poza silnikami wysokoprężnymi z bezpośrednim wtryskiem paliwa;
 • A3/B4 – oleje do silników o „luźnym spasowaniu” wraz z silnikami wysokoprężnymi z bezpośrednim wtryskiem paliwa;
 • A5/B5 – energooszczędne oleje o przedłużonej trwałości do wysokowydajnych silników o „ciasnym spasowaniu”;
 • C1 – oleje do silników wymagających lowSAPS i niższego indeksu lepkości wysokotemperaturowej (HTHS);
 • C2 – oleje do silników wymagających midSAPS i niższego indeksu lepkości wysokotemperaturowej (HTHS);
 • C3 – oleje do silników wymagających midSAPS i wyższego indeksu lepkości wysokotemperaturowej (HTHS);
 • C4 – oleje do silników wymagających lowSAPS i wyższego indeksu lepkości wysokotemperaturowej (HTHS);
 • E4, E6, E7 i E9 – klasyfikacja uzależniona jest przede wszystkim od spełnianych przez pojazd norm emisji spalin oraz interwałów wymiany oleju.

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ TAKŻE

Najnowsze kategorie olejów silnikowych ogłoszone w oficjalnych komunikatach ACEA to High SAPS A7/B7-21 – z ochroną przed zapłonem przy niskich prędkościach i podwyższoną ochroną przeciwzużyciową dla turbodoładowanych silników benzynowych DI, a także ochroną przed osadami z turbosprężarki (TCCD) dla nowoczesnych silników Diesla DI.

Druga kategoria to C6-21 (0W20) zapewniająca ochronę przed zapłonem i zużyciem przy niskich prędkościach w turbodoładowanych silnikach benzynowych DI, a także ochronę przed osadami z turbosprężarki (TCCD) dla klasy low SAPS, która jest kompatybilna z katalizatorem i układem oczyszczania spalin GPF/DPF.
Oczekuje się również wprowadzenia nowej sekwencji olejowej ACEA F dla mocno obciążonych silników. ACEA F8 i ACEA F11 będą wymagać, żeby środki smarne spełniały wymogi lepkości HTHS od 2, 9 do 3, 2 mPa*s. Zapewni to dodatkowe korzyści w zakresie oszczędności paliwa przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony silnika i niezawodnej trwałości.

Specyfikacja SAE

Na opakowaniu każdego oleju silnikowego można znaleźć oznaczenie lepkości według SAE (Society of Automotive Engineers – Stowarzyszenie Inżynierów Samochodowych). Klasyfikacja SAE dzieli oleje na podstawie parametrów użytkowych. SAE wyróżnia 14 klas lepkości:

 • 6 klas zimowych oznaczonych liczbą i literą W: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W;
 • 8 klas letnich: 8, 12, 16, 20, 30, 40, 50, 60.

Klasy zimowe ustalone są według następujących czynników:

 • maksymalna lepkość, jaką olej może osiągnąć w danej ujemnej temperaturze,
 • graniczna temperatura pompowalności,
 • minimalna lepkość w temperaturze 100°C.

Klasy letnie klasyfikowane są według czynników:

 • minimalna lepkość w temperaturze 100°C,
 • maksymalna lepkość w temperaturze 100°C,
 • minimalna lepkość w temperaturze 150°C i przy obciążeniu ścinającym równym 106 1/s (HTHS).

W przypadku olejów całorocznych muszą być spełnione kryteria dotyczące części letniej i zimowej. Symbole liczbowe nie mają żadnego związku z rodzajem oleju. W przypadku olejów syntetycznych z bazami grupy IV i V występują oleje zarówno 0W20, jak i 25W50. Tak samo w przypadku olejów mineralnych zakres lepkości pokrywa się z olejami syntetycznymi. Potoczne odczytywanie olejów np. 5W40 jako syntetycznego, 20W50 jako mineralnego jest błędem, ponieważ klasa lepkości nie mówi nic o tym, z jakiej grupy bazowej pochodzi olej.

Obecnie spotyka się już oleje w klasie lepkości 0W16, a organizacja SAE wdrożyła lepkości o klasie 8 i 12.

Normy producentów samochodów

Kolejnym rodzajem norm powszechnie stosowanych do określania przydatności danego oleju do danego silnika są normy OEM, czyli normy olejowe wymagane przez konkretnych producentów samochodów. Należy jednak pamiętać, że wymagania stawiane olejom do pierwszego zalania mogą odbiegać od tych stawianych olejom do dalszej eksploatacji. Najczęściej olej do tzw. first fill, czyli zalania fabrycznego, musi spełniać określone normy fabryczne z konkretnymi procedurami przeprowadzenia atestów i kryteriami oceny. Nie ma przy tym jednej, uniwersalnej procedury w procesie uzyskiwania aprobaty producenta danego modelu samochodu dla określonego oleju.

Zazwyczaj producent samochodu wraz z producentem oleju (lub kilkoma jednocześnie) przeprowadza badania próbek olejów i rozpoczyna proces optymalnej formulacji. Inicjatywa uzyskania aprobaty może wyjść również od producenta oleju. Dzieje się tak wtedy, gdy wprowadzi on swój produkt na rynek już po zakończeniu rozwoju nowej formulacji.

Pozytywny wynik badań próbek oleju przez producenta samochodu jest podstawą do udzielenia stosownej aprobaty lub zalecenia. Aprobata jest przyznawana w formie pisemnej, w której jest przywołana konkretna norma. Dla oleju tzw. first fill może to być inna norma niż dla oleju zalecanego do dalszej eksploatacji, który klient może kupić na rynku.

Normy producenckie nie zawsze pokrywają się z kryteriami jakościowymi ACEA. Dla przykładu norma VW 504/507 nie jest tym samym co ACEA C3. Chociaż obie normy dotyczą przydatności oleju do pracy w silnikach z filtrem cząstek stałych, norma VW ma swoje dodatkowe testy, które nie są częścią norm klasyfikacji ACEA.

Aby zapewnić pełną zgodność oleju z wymaganiami VW, olej musi jeszcze przejść pozytywnie testy:

 • VW PV 1449 (T4) – sprawdzający, czy wzrost lepkości i osadów nie przekracza dla danego oleju wartości określonej ww. normie,
 • VW PV 1452 (TDI) – zużycia pierścienia i czystości tłoka,
 • VW PV 5106 – sprawdzający, czy nie ma nadmiernego zużycia krzywek i popychaczy układu rozrządu,
 • VW PV 1481 – poziomu osadów na zaworze wlotowym w silnikach benzynowych z wtryskiem bezpośrednim,
 • VW DPF – pomiar wychwytywanego popiołu przez filtr cząstek stałych.
Przykładowe normy stworzone w koncernie VW
VW500. 00 – oleje lekkiego biegu do silników benzynowych i wolnossących silników Diesla. Wyłącznie oleje klasy SAE 0W-XX, 5W-XX i 10W-XX. Od października 1991 r. oleje XX > 40 nie są już uwzględniane.
VW501. 01 – konwencjonalne oleje silnikowe o wszechstronnym zastosowaniu bez właściwości oleju lekkiego biegu do silników benzynowych i wolnossących silników Diesla.
VW502. 00 – oleje lekkiego biegu do silników benzynowych pracujących w trudnych warunkach.
VW503. 00 – norma dla silników benzynowych w samochodach osobowych z przedłużonym okresem między wymianami (WIV: 30 000 km, 2 lata). Przewyższa wymagania VW502. 00 (HTHS = 2, 9 m/Pas). 01 – norma dla olejów do turbodoładowanych silników benzynowych w samochodach osobowych z przedłużonym okresem między wymianami (WIV, np. Audi S3, TT; HTHS > 3, 5 m/Pas).
VW504. 00 – nowa norma dla pojazdów z systemem Longlife. Do silników benzynowych i Diesla łącznie z silnikami Diesla wyposażonymi w filtry cząstek stałych bez dodatku paliwa.
VW505. 00 – wielosezonowy olej silnikowy do silników Diesla z turbodoładowaniem i bez turbodoładowania. 01 – wielosezonowy olej silnikowy specjalnie dla silników Diesla z pompowtryskiwaczami.
VW506. 00 – norma dla silników Diesla z przedłużonym okresem między wymianami (WIV: 50 000 km, 2 lata, HTHS = 2, 9 m/Pas). 01: norma dla silników Diesla z pompowtryskiwaczami z przedłużonym okresem między wymianami (WIV: 50 000 km, 2 lata).
VW507. 00 – nowa norma VW dla pojazdów z systemem Longlife. Dla silników benzynowych i Diesla, łącznie z silnikami Diesla z systemem cząstek stałych bez dodatku paliwa.

Dobór oleju polega na określeniu, w jakich warunkach będzie stosowany. Producenci samochodów (silników) stawiają olejom różne wymagania. Najczęściej chodzi o odpowiedni balans między ochroną przeciwzużyciową, oszczędnością paliwa a ochroną systemów oczyszczania spalin.

Na podstawie informacji: ACEA, API, ILSAC, SAE, Shell, Fuchs

To jest demo wstawki do opisu produktu w formacie Icecat LIVE do Twojej strony internetowej. Ten elastyczny element może zostać dołączony do Twojego opisu produktu. Jak integrować Icecat LIVE JavaScript.

Marka:

Generalny znak towarowy producenta przez który konsumenci znają ich produkty. Producent może posiadać wiele marek o innych nazwach. Niektórzy producenci licencjonują swoje marki dla innych producentów.

Haier

Nazwa produktu:

Nazwa produktu to identyfikator produktu danej marki, często modelowa nazwa, lecz nie w pełni unikatowa jako, że może zawierać pewne warianty produktowe. Nazwa produktu to kluczowa część tytułu produktu Icecat w arkuszu dokumentacyjnym. biz/pl/search? keyword=LE24C1380" title="Szukaj LE24C1380 arkusz danych">LE24C1380

Kod produktu:

Unikatowy identyfikator produktu marki. Wielokrotne kody produktu mogą zostać zmapowane do jednego, macierzystego arkusza dokumentacyjnego jeśli specyfikacje są identyczne. Mapujemy niepoprawne kody lub czasami logistyczne warianty.

Kategoria:

Telewizor LED charakteryzuje się płaskim wyświetlaczem podświetlanym żarówkami LED zamiast lampami fluorescencyjnymi z zimną katodą (CCFL) używanymi w większości telewizorów typu LCD. Istnieje możliwość zastosowania trzech rodzajów żarówek LED:- Białych żarówek krawędziowych umieszczonych naokoło brzegu telewizora, z użyciem specjalnego panelu dyfuzyjnego rozpraszającego światło równomiernie na cały ekran (najczęściej stosowana technologia).- Matryca żarówek ledowych umieszczona za ekranem, bez możliwości indywidualnej regulacji natężenia oświetlenia pojedynczych lampek- Dynamiczna matryca z technologią local dimming pozwalającą na modulowanie podświetlenia ekranu (wygaszanie częsci lampek)

Telewizory

Icecat Product ID:

Jakość arkusza dokumentowego:tworzony/ standaryzowany przez Icecat

Jakość opisu produktów w arkuszu danych może lokalizować się na paru poziomach:
tylko dane logistyczne:Posiadamy jedynie podstawowe informacje pobrane od naszych dostawców. Dane nie zostały jeszcze edytowane przez naszych edytorów.
created by Haier: dane zostały pobrane z oficjalnego źródła, którym jest producent. Jednakże nie zostały one jeszcze zstandaryzowane przez edytora Icecat.
tworzony/ standaryzowany przez Icecat:arkusz dokumentacyjny został stworzony lub ustandaryzowany przez edytora Icecat.

Podgląd produktu:11097

Statystyki oparte są o 97136 korzystając z stron ecommerce (sklepy internetowe, dystrybutorzy, porównywarki cenowe, ecommerce ASP itp. ) Tylko sponsorujace marki są zawarte w bezpłatnym katalogu Open Icecat, a ich kontent dustrybuowany i używany przez 94642 użytkownicy bezpłatnego Open Icecat.

Informacja na temat modyfikacji:02 Dec 2020 14:42:02

Dane ostatniej zmiany w opisie tego produktu w Icecat.

Nabite punkty Haier LE24C1380 Telewizor 59, 9 cm (23. 6") Full HD Czarny :
 • - 59, 9 cm (23. 6") Edge-Lit LED
 • - Full HD 1920 x 1080 px 16:9
 • - 300 cd/m² 5 ms
 • - ATSC NTSC

Więcej>>>

Krótkie podsumowanie opisu Haier LE24C1380 Telewizor 59, 9 cm (23. 6") Full HD Czarny:

To krótkie podsumowanie Haier LE24C1380 Telewizor 59, 9 cm (23. 6") Full HD Czarny arkusza dokumentacyjnego zostało wygenerowane automatycznie i używa tytułu produktu i pierwszych sześć kluczowych specyfikacji.

Haier LE24C1380, 59, 9 cm (23. 6"), 1920 x 1080 px, Full HD, ATSC, Czarny

Długie podsumowanie opisu Haier LE24C1380 Telewizor 59, 9 cm (23. 6") Full HD Czarny:Jest to automatycznie wygenerowane, obszerne zestawienie Haier LE24C1380 Telewizor 59, 9 cm (23. 6") Full HD Czarny oparte na trzech pierwszych specyfikacjach z pięciu pierwszych grup specyfikacyjnych.

Haier LE24C1380. Długość przekątnej ekranu: 59, 9 cm (23. 6"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Typ podświetlenia LED: Edge-Lit LED, Jasność: 300 cd/m², Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9. System formatu sygnału cyfrowego: ATSC. Kolor produktu: Czarny

Access to this product is restricted. Please contact your account manager at Icecat.

Specyfikacje

Długość przekątnej ekranu *

59, 9 cm (23. 6")

Typ podświetlenia LED Edge-Lit LED

Natywne proporcje obrazu 16:9

Obsługiwane tryby wideo 1080p

Obsługiwane rozdzielczości grafiki 1920 x 1080 (HD 1080)

Czas odpowiedzi (typowy) 5 ms

Natywna częstotliwość odświeżania60 Hz

Współczynik kontrastu (dynamiczny) 1000000:1

Kąt widzenia (poziomy) 170°

Kąt widzenia (pionowy) 160°

Rozdzielczość 1920 x 1080 px

Typ tunera Analogowe i cyfrowe

System formatu sygnału analogowego NTSC

System formatu sygnału cyfrowego ATSC

Funkcja pauzowania i cofania uadycji telewizyjnych

Moc wyjściowa (RMS) 6 W

Wbudowany subwoofer

Domyślne ustawienie głośności

Wi-Fi

Przewodowa sieć LAN

Bluetooth

Standard VESA

Interfejs do montażu panelu 100 x 100 mm

Obsługiwane formaty audio MP3

Format kompresji zdjęć JPG

Redukcja hałasu

Liczba portów VGA (D-Sub) 1

Liczba portów USB 2. 0

Wejście komponentu wideo (ypbpr/ycbcr)

Wejście PC (D-Sub)

Zintegrowany czytnik kart

OSD

Języki menu ekranowego Angielski, Hiszpański, Francuska

Wyłącznik czasowy

Certyfikaty Energy Star 4. 2

Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) ENERGY STAR

Szerokość urządzenia (z podstawą) 581, 1 mm

Głębokość urządzenia (z podstawą) 160 mm

Wysokość urządzenia (z podstawą) 510 mm

Waga (z podstawą) 4, 26 kg

Szerokość (bez podstawy) 58, 1 cm

Głębokość (bez podstawy) 4, 14 cm

Wysokość (bez podstawy) 37, 7 cm

Waga (bez podstawy) 3, 99 kg

Podstawa biurkowa

W zestawie pilot zdalnego sterowania

Podręcznik użytkownika

Szerokość opakowania 650, 7 mm

Głębokość opakowania 136, 9 mm

Wysokość opakowania

Waga wraz z opakowaniem 6, 3 kg

Kompatybilność 3D

Wbudowane głośniki

To jest demo wstawki do opisu produktu w formacie Icecat LIVE do Twojej strony internetowej. Ten elastyczny element może zostać dołączony do Twojego opisu produktu. Jak integrować Icecat LIVE JavaScript.

Marka:

Generalny znak towarowy producenta przez który konsumenci znają ich produkty. Producent może posiadać wiele marek o innych nazwach. Niektórzy producenci licencjonują swoje marki dla innych producentów.

Haier

Nazwa produktu:

Nazwa produktu to identyfikator produktu danej marki, często modelowa nazwa, lecz nie w pełni unikatowa jako, że może zawierać pewne warianty produktowe. Nazwa produktu to kluczowa część tytułu produktu Icecat w arkuszu dokumentacyjnym. biz/pl/search? keyword=LE24M660CF" title="Szukaj LE24M660CF arkusz danych">LE24M660CF

Kod produktu:

Unikatowy identyfikator produktu marki. Wielokrotne kody produktu mogą zostać zmapowane do jednego, macierzystego arkusza dokumentacyjnego jeśli specyfikacje są identyczne. Mapujemy niepoprawne kody lub czasami logistyczne warianty.

GTIN (EAN/UPC):

European Article Number (EAN) oraz Universal Product Code (UPC) są lepiej znane jako kody kreskowe na opakowniu produktów, które służą unikatowej identyfikacji produktów w sklepie lub podczas procesu logistycznego. Jeden arkusz dokumentacyjny może zawierać wiele kodów kreskowych w zależności od wariacji logistycznej takiej jak opakowanie lub państwo. biz/pl/search? keyword=6925876353705" title="Szukaj 6925876353705 arkusz danych">6925876353705

Icecat Product ID:

Jakość arkusza dokumentowego:tworzony/ standaryzowany przez Icecat

Jakość opisu produktów w arkuszu danych może lokalizować się na paru poziomach:
tylko dane logistyczne:Posiadamy jedynie podstawowe informacje pobrane od naszych dostawców. Dane nie zostały jeszcze edytowane przez naszych edytorów.
created by Haier: dane zostały pobrane z oficjalnego źródła, którym jest producent. Jednakże nie zostały one jeszcze zstandaryzowane przez edytora Icecat.
tworzony/ standaryzowany przez Icecat:arkusz dokumentacyjny został stworzony lub ustandaryzowany przez edytora Icecat.

Podgląd produktu:11236

Statystyki oparte są o 97136 korzystając z stron ecommerce (sklepy internetowe, dystrybutorzy, porównywarki cenowe, ecommerce ASP itp. ) Tylko sponsorujace marki są zawarte w bezpłatnym katalogu Open Icecat, a ich kontent dustrybuowany i używany przez 94642 użytkownicy bezpłatnego Open Icecat.

Informacja na temat modyfikacji:21 Oct 2022 10:14:32

Dane ostatniej zmiany w opisie tego produktu w Icecat.

Więcej>>>

Krótkie podsumowanie opisu Haier LE24M660CF telewizor hotelowy 61 cm (24") Full HD 350 cd/m² Biały 6 W:

To krótkie podsumowanie Haier LE24M660CF telewizor hotelowy 61 cm (24") Full HD 350 cd/m² Biały 6 W arkusza dokumentacyjnego zostało wygenerowane automatycznie i używa tytułu produktu i pierwszych sześć kluczowych specyfikacji.

Haier LE24M660CF, 61 cm (24"), Full HD, 1920 x 1080 px, 16:9, Edge-LED, 1920 x 1080 (HD 1080)

Długie podsumowanie opisu Haier LE24M660CF telewizor hotelowy 61 cm (24") Full HD 350 cd/m² Biały 6 W:Jest to automatycznie wygenerowane, obszerne zestawienie Haier LE24M660CF telewizor hotelowy 61 cm (24") Full HD 350 cd/m² Biały 6 W oparte na trzech pierwszych specyfikacjach z pięciu pierwszych grup specyfikacyjnych.

Haier LE24M660CF. Długość przekątnej ekranu: 61 cm (24"), Typ HD: Full HD, Rozdzielczość: 1920 x 1080 px. Kolor produktu: Biały, Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm. Typ tunera: Analogowe i cyfrowe, System formatu sygnału analogowego: PAL, SECAM, System formatu sygnału cyfrowego: DVB-C, DVB-T. Moc wyjściowa (RMS): 6 W, System dźwięku: NICAM. Pobór mocy: 40 W, Pobór mocy w trybie czuwania: 0, 5 W, Maksymalne zużycie mocy: 140 W

Access to this product is restricted. Please contact your account manager at Icecat.

Specyfikacje

Długość przekątnej ekranu *

61 cm (24")

Rozdzielczość 1920 x 1080 px

Typ podświetlenia LED Edge-LED

Natywne proporcje obrazu 16:9

Obsługiwane rozdzielczości grafiki 1920 x 1080 (HD 1080)

Czas odpowiedzi (typowy) 6, 5 ms

Współczynik kontrastu (dynamiczny) 4000000:1

Tryby inteligentneKino, Dynamiczny, Osobisty, Standardowy

Natywna częstotliwość odświeżania200 Hz

Standard VESA

Interfejs do montażu panelu 100 x 100 mm

Typ tunera Analogowe i cyfrowe

System formatu sygnału analogowego PAL, SECAM

System formatu sygnału cyfrowego DVB-C, DVB-T

Smart TV

Miejscowe przyciemnianie

Telewizja internetowa

Funkcja pauzowania i cofania uadycji telewizyjnych

Elektroniczny przewodnik po programach

Automatyczne wyszukiwanie kanałów

Kontrola rodzicielska

Port DVI

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) 1

Liczba portów USB 2. 0 2

Wejście komponentu wideo (ypbpr/ycbcr)

Liczba portów VGA (D-Sub)

Wejście PC (D-Sub)

Wejście audio dla PC

Wspólny interfejs

Moduł CI+

Moc wyjściowa (RMS) 6 W

Wi-Fi

Przewodowa sieć LAN

Pobór mocy w trybie czuwania 0, 5 W

Maksymalne zużycie mocy 140 W

Napięcie wejściowe AC 150 - 240 V

Szerokość urządzenia (z podstawą) 568 mm

Głębokość urządzenia (z podstawą) 160 mm

Wysokość urządzenia (z podstawą) 386 mm

Waga (z podstawą) 3, 85 kg

Szerokość (bez podstawy) 56, 8 cm

Głębokość (bez podstawy) 4, 2 cm

Wysokość (bez podstawy) 34, 4 cm

Waga (bez podstawy) 3, 55 kg

Szerokość opakowania 650 mm

Głębokość opakowania 135 mm

Wysokość opakowania 440 mm

Waga wraz z opakowaniem 49 kg

Podstawa biurkowa

Kompatybilność 3D

Wbudowane głośniki

Podręcznik użytkownika

Klasa efektywności energetycznej (stara) A

Standardowy podręcznik specyfikacji Haier Ab282aeeaa

Bezpośredni link do pobrania Standardowy podręcznik specyfikacji Haier Ab282aeeaa

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Standardowy podręcznik specyfikacji Haier Ab282aeeaa