Przed użyciem 3m 1113075c

3M 1113075C to produkt firmy 3M, który może być stosowany do usuwania przewlekłego kleju i żywic z powierzchni twardych i miękkich, w tym z tworzyw sztucznych, ceramiki, metalu i drewna. Zaleca się przetestowanie produktu na małym obszarze przed użyciem na całej powierzchni. Produkt nie powinien być stosowany na płytkach ceramicznych ani na powierzchniach wrażliwych na tlenki metali. Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją użytkowania, aby upewnić się, że jest on odpowiedni do danego zastosowania.

Ostatnia aktualizacja: Przed użyciem 3m 1113075c

Dziennik Ustaw

Dz. U. 2023. 202 t. j.

Akt obowiązujący

Wersja od: 30 stycznia 2023 r.

Art. 48.  [Działania podejmowane przed użyciem broni palnej]

1. 

Przed użyciem broni palnej uprawniony podejmuje następujące działania:

1)

identyfikuje swoją formację albo służbę okrzykiem przez wskazanie jej pełnej nazwy lub ustawowego skrótu, a w przypadku uprawnionego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 - okrzykiem: "Ochrona! ";

2)

wzywa osobę do zachowania zgodnego z prawem, a w szczególności do:

a)

natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej osoby,

c)

odstąpienia od użycia przemocy.

2. 

W przypadku niepodporządkowania się wezwaniom, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uprawniony uprzedza o użyciu broni palnej okrzykiem: "Stój, bo strzelam! ", a jeżeli wezwanie to okaże się nieskuteczne, oddaje strzał ostrzegawczy w bezpiecznym kierunku.

3. 

Od procedury, o której mowa w ust. 1 i 2, lub jej poszczególnych elementów, w szczególności od oddania strzału ostrzegawczego, można odstąpić, jeżeli:

1)

ich zrealizowanie groziłoby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby lub

2)

jest to niezbędne dla zapobieżenia wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. z 2022 r. poz. 2632), a inne środki ze względu na okoliczności mogłyby okazać się niewystarczające.

4. 

Przed rozpoczęciem konwoju lub doprowadzenia uprawniony uprzedza osobę pozbawioną wolności, w stosunku do której zgodnie z art. 45 pkt 4 lit. b i c możliwe jest użycie broni palnej, o możliwości użycia w stosunku do niej broni palnej w przypadku podjęcia przez nią próby ucieczki.

3M Trizact Hookit piankowy dysk ścierny 3000 150mm

3M™ Trizact™ Hookit™ piankowy dysk ścierny 443SA używany do usuwania i poprawiania rys powstałych podczas szlifowania przed użyciem 3M™ Perfect-It™ systemu polerowania.

Użyj 3M™ Trizact™ Hookit™ piankowego dysku ściernego 443SA, aby usunąć rysy po piasku przed naprawą paneli samochodowych za pomocą 3M™ Perfect-it™ systemu polerowania. Nasze piankowe dyski naprawiają rysy na powłoce lakierowej przed polerowaniem.

  • Naprawa drobnych rys na powłoce lakierowej przed polerowaniem
  • Następnie zastosuj odpowiednie środki z gamy 3M Perfect-it do oznaczania kolorami
  • Eliminuje konieczność stosowania padów z futrem polerskim i skraca czas polerowania, zwiększając produktywność
  • Zawsze do użycia w formie wilgotnej, przy wyłączonym odprowadzaniu pyłu

Klient: Pi... ki, data zakupu 17-06-2022 23:21

Klient: Pa... ki, data zakupu 12-06-2022 10:12Klient: Ad... Z , data zakupu 21-05-2022 22:28

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy po to, aby Ci pomóc.

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwego produktu do swojego projektu? Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz porady technicznej dotyczącej produktu lub zastosowania albo chcesz podjąć współpracę ze specjalistą technicznym z 3M

Wyślij nam wiadomość

Dziękujemy za zainteresowanie firmą 3M. Aby pomóc nam skutecznie zarządzać Twoim zapytaniem i odpowiedzieć na nie, uprzejmie prosimy o podanie niektórych kluczowych informacji, w tym danych kontaktowych. Podane przez Ciebie informacje zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu przez przedstawiciela 3M lub jednego z naszych autoryzowanych partnerów biznesowych, którym możemy udostępnić Twoje dane osobowe zgodnie z polityką prywatności 3M.


Przed użyciem 3m 1113075c

Bezpośredni link do pobrania Przed użyciem 3m 1113075c

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Przed użyciem 3m 1113075c