Procedury instalacji uaktualnienia Craftsman 917 25148

Instalacja uaktualnienia Craftsman 917 25148 jest prosta i szybka. Najpierw należy odłączyć silnik od napędu, a następnie odłączyć go od kabla zasilającego. Następnie należy usunąć wszystkie obudowy i osłony, aby uzyskać dostęp do wszystkich komponentów. Następnie należy odkręcić śrubę regulacji i wyjąć szczotkę silnika. Po wymontowaniu szczotki należy zamontować nową szczotkę i zamontować ją z powrotem do silnika. Następnie należy zamontować osłony i obudowy silnika. Na koniec należy podłączyć silnik do napędu i podłączyć go do kabla zasilającego. Po wykonaniu tych czynności można użyć uaktualnienia Craftsman 917 25148.

Ostatnia aktualizacja: Procedury instalacji uaktualnienia Craftsman 917 25148

Istnieją różne sposoby uaktualniania, migrowania i ponownego instalowania serwera ESET PROTECT oraz innych komponentów programu ESET PROTECT.

Ostrzeżenie

Upewnij się, że masz obsługiwaną wersję systemu operacyjnego, zanim rozpoczniesz uaktualnienie do wersji ESET PROTECT 8. 0.

Komponent serwera ESET PROTECT w wersji 8. 0 jest niezgodny z komputerami 32-bitowymi (w architekturze x86). Próba uaktualnienia serwera 32-bitowego z wersji 6. 5–7. 0 do 8. 0 zakończy się niepowodzeniem.

Jeśli uaktualnienie zostało już przeprowadzone i komputer nie działa, konieczne jest ponowne zainstalowanie wszystkich komponentów programu ESET PROTECT ręcznie w oryginalnej wersji.

Jeśli chcesz przeprowadzić uaktualnienie, musisz przeprowadzić migrację bieżącego rozwiązania ESET PROTECT na komputer 64-bitowy i dopiero po pomyślnej migracji uruchomić zadanie uaktualnienia.

ESET PROTECT8. 0 używa protokołu LDAPS jako domyślnego protokołu synchronizacji z usługą Active Directory. Jeśli zaktualizowano program z wersji 6. 5-7. 1 na komputerze z systemem Windows do wersji ESET PROTECT 8. 0 i używano wcześniej synchronizacji z usługą Active Directory, zadania synchronizacji zakończą się niepowodzeniem w programie ESET PROTECT 8.

1. Uaktualnianie z programu ERA 5. generacji

Bezpośrednie uaktualnienie nie jest obsługiwane – zobacz Migracja z wersji ERA 5. x.

2. Uaktualnij produkt ERA 6. 5 lub ESMC 7. x do wersji ESET PROTECT 8.

Opcje uaktualniania do najnowszej wersji:

Za pomocą zadania Uaktualnianie komponentów.

Za pomocą instalatora kompleksowego programu ESET PROTECT 8. 0 — zalecamy tę opcję uaktualnienia w przypadku gdy bieżąca instalacja ERA/ESMC została przeprowadzona za pomocą instalatora kompleksowego.

Ręcznie — dla użytkowników zaawansowanych.

Jeżeli w infrastrukturze jest używany komponent proxy ERA, przeczytaj dokumentację dotyczącą migracji serwera proxy przed uaktualnieniem.

Uwaga

Aby poznać wersję poszczególnych uruchomionych komponentów programu ESET PROTECT, należy sprawdzić wersję serwera ESET PROTECT. W konsoli internetowej ESET PROTECT należy przejść na stronę Informacje, a następnie zapoznać się z tym artykułem bazy wiedzy zawierającym listę wszystkich wersji komponentów ESET PROTECT dla każdego serwera ESET PROTECT.

3. Ponowne instalowanie lub migrowanie programu ESET PROTECT 8 pomiędzy serwerami

Migrowanie z jednego serwera na inny lub ponowna instalacja serwera ESET PROTECT.

WAŻNE

Jeśli jest planowana migracja z serwera ESET PROTECT na nowy serwer, należy wyeksportować wszystkie urzędy certyfikacji i certyfikaty serwera ESET PROTECT lub utworzyć ich kopie zapasowe. W przeciwnym razie żaden z komponentów programu ESET PROTECT nie będzie mógł się komunikować z nowym serwerem ESET PROTECT.

4. Inne procedury

Zmiana adresu IP lub nazwy hosta na serwerze ESET PROTECT.

Instalacja systemu

Uwaga

Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.

Uwaga

Comarch ERP Optima w wersji 2022. 1. 1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 21. 10. 2021. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

  • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
  • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows 8. 1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
  • Microsoft. NET Framework w wersji minimum 4. 7. 2
  • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www. pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych.
Od wersji Comarch ERP Optima 2019. 5. 1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft. NET Framework 4. 2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima.
Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji.
Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2022. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.

Uwaga

Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2022. 1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.
W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013. 7, a dopiero następnie wersję 2022.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019. 1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2022. 1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www. aspx? site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.

Uwaga

Wersja Comarch ERP Optima 2019. 3. 1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.

Uwaga

Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.

Uwaga

Jeżeli w wersji programu 2016. 0. 1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2022. 1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko. pl
Aktualna wersja: Wszystko. pl
Comarch e-Sklep2021. 5 lub wyższyZalecany 2022Comarch e-Sale2021. 5 lub wyższyZalecany 2022Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6. 2Comarch HRM2022. 1 lub wyższyZalecany 2022. 1Comarch Mobile Zarządzanie2021. 1 lub wyższyComarch ERP Mobile Sprzedaż2021. 1 lub wyższyComarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3. 0)https://play. google. com/store/apps/details? id=com. mobile. biComarch ERP XL2020. 2 MSSQL lub wyższa
2021. 2 PostgreSQL
Comarch ERP Altum2021. 5, 2022. 0Comarch IBARDNajnowsza

Uwaga

Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

You are navigating to a product version that reached End of Life. The requested Online Help page for your product version is no longer available.

What can I do?

  • Learn more about the ESET End of Life policy
  • ESET PROTECT (formerly ESET Security Management Center) | Visit the help page for the latest version
  • Browse all ESET help pages at help. com

Procedury instalacji uaktualnienia Craftsman 917 25148

Bezpośredni link do pobrania Procedury instalacji uaktualnienia Craftsman 917 25148

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedury instalacji uaktualnienia Craftsman 917 25148