Procedura ustawiania Frigidaire Fef389wfsj

Aby ustawić zamrażarkę Frigidaire Fef389wfsj, należy wykonać kilka prostych kroków. Po pierwsze, należy włączyć zamrażarkę, naciskając i przytrzymując przycisk „Power/On”, aż urządzenie się włączy. Po włączeniu, należy ustawić temperaturę zamrażarki i chłodziarki, naciskając przyciski „Settings/Set”, aby ustawić temperaturę, a następnie „Cool/Cold”, aby wybrać odpowiedni poziom chłodzenia. Następnie należy wybrać ustawienia trybu pracy zamrażarki, wybierając jeden z trzech dostępnych trybów: Eco Mode, Vacation Mode lub Power Save Mode. Po wybraniu odpowiednich ustawień, należy nacisnąć przycisk „Power/On”, aby zapisać ustawienia i włączyć zamrażarkę. Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków zamrażarka Frigidaire Fef389wfsj jest gotowa do użytku.

Ostatnia aktualizacja: Procedura ustawiania Frigidaire Fef389wfsj

Jeśli pojazd posiada takie wyposażenie, ten system kontroluje ciśnienie w ogumieniu.

Zasada działania

Każde z kół (oprócz koła zapasowego) zawiera czujnik, umieszczony w zaworze powietrznym, który mierzy okresowo ciśnienie w danej oponie.

System wyświetla na tablicy wskaźników 1 bieżące ciśnienia i alarmuje kierowcę o niedostatecznym ciśnieniu.

Przywracanie wartości ciśnienia odniesienia w oponach

Należy to zrobić:

- gdy ciśnienie odniesienia w oponach musi być zmienione, aby dostosować je do warunków użytkowania (bez obciążenia, z obciążeniem, jazda na autostradzie itp. );

- po przełożeniu koła (nie zalecamy takiej praktyki);

- po wymianie koła.

Trzeba to robić zawsze po przeglądzie ciśnienia w ogumieniu czterech opon przy zimnym silniku.

Ciśnienie w ogumieniu musi odpowiadać bieżącemu użytkowaniu pojazdu (bez obciążenia, z obciążeniem, jazda na autostradzie itp. ).

Jeżeli pojazd jest wyposażony w system nawigacji, procedura resetowania może być również przeprowadzona za pomocą ekranu multimedialnego: patrz instrukcję obsługi wyposażenia.

Procedura ustawiania parametrów początkowych

Zapłon włączony, pojazd unieruchomiony:

- naciskaj przycisk 5 niezbędną ilość razy, aby wyświetlić zakładkę „Pojazd” ;

- krótko naciśnij przycisk 2 lub 3, aby wyświetlić stronę „Ciśnienie w kołach”;

- nacisnąć dłużej (około 3 sekundy) element sterujący 4, aby włączyć ustawianie parametrów. Miganie opon oraz wyświetlenie komunikatów „Pomiar ciśnienia w trakcie”, a następnie „Rozpoznanie kół w trakcie” oznacza, że żądanie ustawienia wartości referencyjnej ciśnienia w oponach zostało przyjęte.

Ustawianie parametrów początkowych może potrwać kilka minut.

Jeżeli po ustawieniu parametrów początkowych następują krótkie przejazdy, komunikat „Rozpoznanie kół w trakcie” może pozostawać wyświetlony po kilku następujących po sobie uruchomieniach pojazdu.

Uwaga: standardowa wartość ciśnienia nie może być niższa niż zalecana i wskazana na ramie drzwi.

Lampka kontrolna ® informuje o konieczności natychmiastowego zatrzymania pojazdu. Ze względów bezpieczeństwa należy zjechać na pobocze, kiedy tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego.

Ustawienie ciśnienia w ogumieniu

Ciśnienie w ogumieniu należy regulować przy zimnych oponach (wartości sprawdzić na naklejce znajdującej się na krawędzi drzwi kierowcy). W przypadku gdy nie ma możliwości sprawdzenia ciśnienia w zimnych oponach, zalecane ciśnienie należy zwiększyć w granicach od 0, 2 do 0, 3 bara (3 PSI).

Nie wolno spuszczać powietrza z rozgrzanych opon.

Koło zapasowe

Jeśli pojazd jest wyposażony w koło zapasowe, nie zawiera ono czujnika.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu.

Funkcja ta nie zastępuje kierowcy. W żadnym wypadku nie zwalnia go z obowiązku uważnego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia pojazdu. Należy sprawdzać ciśnienie w oponach, w tym także w kole zapasowym, raz w miesiącu.

Wymiana kół/opon

System ten wymaga montażu specjalnego wyposażenia (kół, kołpaków i opon). OPONY.

Skontaktować się z autoryzowanym dealerem, aby wymienić opony i zakupić akcesoria kompatybilne z systemem, dostępne w sieci sprzedaży. Korzystanie z innych akcesoriów może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie systemu.

Zmiana koła

ponieważ system może podać rzeczywiste położenie kół i ciśnienie w ogumieniu dopiero po kilku minutach, należy sprawdzać ciśnienie po każdej wymianie czy naprawie. com/sites/default/files/uas/plk/JFC-5PH2/ud73227_3_8. jpg" alt=""/>

Aerozole do naprawy przebitych opon i zestaw do pompowania opon

Ze względu na specyficzne cechy zaworów należy stosować wyłącznie elementy wyposażenia homologowane przez markę. com/plk/Espace-5-ph2/PLK_UD57898_1_UA57898001">ZESTAW DO POMPOWANIA OPON.

Błędy związane z ciśnieniem w oponach

Tabela na następnej stronie zawiera komunikaty ostrzegawcze, które pojawiają się na tablicy wskaźników 1, gdy system wykryje błędne ciśnienia w oponach.

Informacje na tablicy wskaźników sygnalizują ewentualne błędy związane z ciśnieniem w oponach (np. spadek ciśnienia w oponie lub przebicie opony). Lampka kontrolna ® informuje o konieczności natychmiastowego zatrzymania pojazdu.

Lampki kontrolne

Komunikaty

Wyświetlane informacje

(zależnie od wersji pojazdu)

Wskazania

Sprawdź ciśnien. w kołach

Koło i związana z nim wartość ciśnienia są wyświetlane na żółto.

Oznacza to, że wykryto zbyt niskie ciśnienie w oponie. Sprawdź i wyreguluj ciśnienie czterech opon, następnie zresetuj system.

+ ®

Przebita opona

Koło i związana z nim wartość ciśnienia są wyświetlane na czerwono.

Oznacza to, że wykryto bardzo niskie ciśnienie lub że opona jest przebita. Wyreguluj ciśnienie czterech opon (zimne opony) i zresetuj system, jeżeli opona jest wypompowana. Wymień oponę (lub zleć jej wymianę), jeżeli jest przebita.

+ ©

Skontroluj czujniki kół

Koło nie jest już wyświetlane.

Komunikat sygnalizuje uszkodzenie czujnika lub brak czujnika w co najmniej jednym z kół (np. gdy w pojeździe zamontowano koło zapasowe itp. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Rozpoznanie kół nieprawidłowe

Oznacza to, że system nie był w stanie określić ciśnienia każdej opony. Może to być spowodowane użyciem czujnika niezalecanego przez autoryzowanego dealera. System monitorowania czujnika ciśnienia w oponach pozostaje włączony.

W tym miejscu znajdziesz pożyteczną wiedzę podstawową i cenne wskazówki dotyczące ustawiania reflektorów pojazdów.

Prawidłowe ustawienie reflektorów jest ważnym, lecz często niedocenianym kryterium bezpieczeństwa. Zbyt niskie ustawienie reflektorów pogarsza widoczność w ciemności. Zbyt wysokie ustawienie powoduje oślepianie innych uczestników ruchu i pogorszenie im widoczności. Na tej stronie dowiesz się, jakie są warunki prawidłowego ustawiania reflektorów oraz sposoby sprawdzania zarówno klasycznych, jak i nowoczesnych układów oświetleniowych.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

USTAWIANIE SYSTEMÓW REFLEKTOROWYCH: WARTO WIEDZIEĆ

Od roku 1957, gdy na rynek został wprowadzony asymetryczny system rozsyłu światła, istnieją także ustawowe wytyczne dotyczące prawidłowego ustawiania reflektorów.

Początkowo reflektory ustawiano tzw. „metodą ściany w odległości 10 metrów”. Polega ona na ustawieniu pojazdu w odległości 10 m od jasnej ściany, na której znajdują się specjalne oznakowania. Na podstawie tych oznakowań odbywa się kontrola i ustawianie reflektorów.

Do dnia dzisiejszego metoda ta jest prawnie uznanym sposobem kontroli. Szczególnie często stosuje się ją w przypadku pojazdów rolniczych oraz specjalnych. Jej wadą jest między innymi fakt, że do przeprowadzenia kontroli potrzebna jest odpowiednio duża, jasna, wolna ściana oraz znaczna ilość miejsca. W wielu przypadkach warsztaty samochodowe nie dysponują jednak ani jednym, ani drugim.

Te okoliczności przyczyniły się ostatecznie do rozwoju urządzeń do ustawiania świateł. Urządzenia te umożliwiają szybszą i bardziej wszechstronną kontrolę rozsyłu światła.

Poniżej przedstawiamy metody pomiaru, podstawy prawne oraz najważniejsze etapy profesjonalnego ustawiania reflektorów.

Czy słyszałeś o Dożywotniej Gwarancji?

OPTYMALNE USTAWIANIE PRZYRZĄDU DO REGULACJI ŚWIATEŁ: INSTRUKCJA

Metoda pomiarowa

Ilustracja 2: 1 soczewka Fresnela, 2 ekran kontrolny, 3 pokrętło ze skalą, 4 fotodioda

Z zasady przyrządy do ustawiania reflektorów symulują ścianę w odległości 10 m. Soczewka zamocowana w skrzyni układu optycznego skraca wymaganą przepisami odległość pomiarową wynoszącą 10 m do odcinka 50 cm (odstęp soczewki do ekranu kontrolnego patrz ilustracja 2).

Wady kontroli przy użyciu ściany, takie jak potrzebna przestrzeń i wymóg odpowiedniej powierzchni, zostają wyeliminowane. Przyrząd do ustawiania reflektorów może być także stosowany wszechstronnie w różnych warsztatu pod warunkiem, że podłoga warsztatu spełnia odpowiednie tolerancje.

Miejsce ustawiania reflektorów

Ilustracja 3: Wymogi dotyczące miejsca ustawiania reflektorów

Stan podłoża ma podstawowe znaczenie dla dokładnego ustawienia reflektorów. Z tego względu istnieje w tym zakresie oddzielna norma (ISO 10604), w treści której dokładnie zdefiniowano pojęcie „powierzchni kontrolnej” i wyznaczono dopuszczalne tolerancje. Rysunki przedstawione na ilustracji nr 3 przedstawiają te wymogi w sposób uproszczony.

Jeżeli warunki tolerancji nie zostaną spełnione, nawet drobne odchylenia mają duży wpływ na rozsył światła.

Dobrze ilustruje to prosty przykład:
Jak już wspomniano powyżej, w przyrządzie do ustawiania reflektorów została zamocowana soczewka, która skraca przepisową odległość pomiaru, wynoszącą 10 m od ściany, do odcinka 50 cm. Błąd pomiaru wynoszący 5 mm na ekranie kontrolnym przyrządu do ustawiania odpowiada więc różnicy wynoszącej 10 cm na 10 m (stosunek 10 m do 50 cm równa się współczynnikowi 20). W przypadku pojazdu, którego reflektory znajdują się na wysokości 60 cm, zasięg świateł mijania wynosi 60 m (przy nachyleniu wstępnym wynoszącym 1% = 10 cm na 10 m zasięgu).

Oznacza to, że światło reflektorów wykazywałoby odchylenie o 60 cm! Ten przykład uwidacznia, jak decydujący wpływ na rozsył światła ma odpowiednia powierzchnia kontrolna. O oślepianiu kierowców nadjeżdżających z przeciwka czy jeździe w półmroku decydują tylko milimetry!

Przygotowanie pojazdu do kontroli

Stan podłoża nie jest jednak jedyną ważną kwestią. Również sam pojazd musi zostać przygotowany do kontroli.

Należy zwrócić uwagę na poniższe punkty:

  • Sprawdzić sprawność reflektorów.
  • Sprawdzić, czy szyby rozpraszające nie zostały uszkodzone przez kamienie, czy nie ma na nich widocznych rys i zmętnień.
  • Ciśnienie powietrza w oponach musi odpowiadać wymaganiom.
  • W samochodzie osobowym przedni fotel powinien być zajęty lub obciążony masą 75 kg. Poza tym pojazd nie powinien być obciążony żadnym innym ładunkiem.
  • Pojazdy ciężarowe i inne pojazdy wielośladowe nie powinny być obciążone.
  • Pojazdy jednośladowe oraz jednoosiowe maszyny pociągowe i robocze (z siedziskiem lub przyczepą) obciążyć jedną osobą lub masą 75 kg na siedzeniu kierowcy.
  • W pojazdach z zawieszeniem hydraulicznym lub pneumatycznym przestrzegać wskazówek producenta.
  • Jeżeli pojazd jest wyposażony w funkcję automatycznej korekty reflektorów lub system płynnej albo wielostopniowej regulacji, należy uwzględnić wskazówki producenta. W tym wypadku w zależności od producenta należy przeprowadzić różnego rodzaju kontrole działania.
  • W różnych typach pojazdów z automatycznym układem regulacji zasięgu świateł do ustawiania potrzebny jest tester diagnostyczny, ponieważ podczas ustawiania sterownik musi zostać przełączony na „tryb podstawowy”. Jeżeli granica pomiędzy strefą jasną i ciemną jest ustawiona w sposób prawidłowy, wartość ta zostaje zapisana jako nowa wartość regulacji, patrz ilustracja 4.

Ustawianie przyrządu do ustawiania świateł

Ilustracja 5: Odstęp pomiędzy przednią krawędzią obudowy przyrządu a reflektorem

Jeżeli zostały spełnione wymogi dotyczące podłoża i dokonano kontroli pojazdu, w celu poprawnego ustawienia świateł należy także odpowiednio ustawić przyrząd do ustawiania świateł względem pojazdu.

Ustawić przyrząd do ustawiania przed sprawdzanym reflektorem. Obudowa przyrządu musi być ustawiona naprzeciwko środka reflektora lub źródła światła. Maksymalne odchylenie w pionie i w poziomie nie może przekraczać 3 cm. Odstęp pomiędzy obudową przyrządu a reflektorem może być różny w zależności od producenta. W przypadku przyrządów do ustawiania świateł HELLA GUTMANN odstęp pomiędzy przednią krawędzią układu optycznego a reflektorem może wynosić od 30 do 70 cm, patrz ilustracja 5.

Następnie wyregulować pozycję obudowy przyrządu względem pojazdu. Jeżeli przyrząd posiada podstawę na rolkach, musi on zostać ustawiony oddzielnie w stosunku do każdego sprawdzanego reflektora. Jednak w przypadku przyrządów poruszanych na szynach wystarczy jednorazowe ustawienie obudowy układu optycznego względem reflektora. Następnie za pomocą celownika szerokopasmowego, laserowego lub zwierciadlanego wyregulować pozycję obudowy przyrządu w taki sposób, aby linia celownika dotykała dwóch punktów leżących na tej samej wysokości i symetrycznie względem osi wzdłużnej pojazdu, patrz ilustracja 5, przerywane linie.

Ustawienie pochylenia granicy światło-cienia

Ilustracja 6: Pochylenie do dołu w% na reflektorze

Ilustracja 7: Pokrętło ze skalą

Na zakończenie należy jeszcze ustawić tzw. „fabryczne pochylenie" na przyrządzie. Jest ono odpowiednikiem kąta pochylenia granicy światło-cienia reflektora. Wartość pochylenia podawana jest w% i można ją z reguły odczytać na reflektorze, patrz ilustracja 6.

Na przykład wartość 1% oznacza, że światła mijania mają pochylenie wynoszące 10 cm na zasięgu 10 m. Pokrętłem ze skalą ustawić ekran kontrolny przyrządu do ustawiania na odpowiednią wartość procentową, patrz ilustracja 7.

Tabela ustawień

Poniżej znajdują się dwie tabele ustawień, zawierające główne nastawy dla różnych typów pojazdów.

Rodzaj pojazdu:
Pojazdy mechaniczne, wielośladowe, z wyjątkiem pojazdów rolniczych lub leśniczych
Ciągniki i maszyny robocze oraz podobne pojazdy mechaniczne
Wielkość ustawienia
Reflektory świateł mijania Reflektory przeciwmgłowe
1. 1 Kontrola wg norm EWG (WE) / ECE Wielkość ustawienia podana na pojeździe 2, 0%
1. 1. 1 Pojazdy mechaniczne z oświetleniem zamontowanym zgodnie z 76/756/EWG lub z aprobatą zgodną z ECE-R 48
1. 2 Kontrola wg niemieckich przepisów dotyczących rejestracji pojazdów, StVZO
1. 2. 1 Pojazdy z datą pierwszej rejestracji po 01. 01. 1990 r. Reflektory nie wyżej niż 1200 mm ponad jezdnią1)
1. 2 Pojazdy z datą pierwszej rejestracji do 31. 12. 1989 r. Reflektory nie wyżej niż 1400 mm ponad jezdnią1) oraz pojazdy z datą pierwszej rejestracji po 01. Reflektory wyżej niż 1200 mm, ale nie wyżej niż 1400 mm ponad jezdnią1) 1, 2% 2, 0%
a) Samochody osobowe (także pojazdy kombinowane) 1, 2% 2, 0%
b) Pojazdy mechaniczne z układem regulacji poziomu zawieszenia lub automatyczną kompensacją nachylenia wiązki świetlnej2) 1, 0% 2, 0%
c) Pojazdy ciężarowe z powierzchnią ładunkową z przodu
d) Pojazdy ciężarowe z powierzchnią ładunkową z tyłu, z wyjątkiem pojazdów zgodnych z punktem 1. 2 b) 3, 0% 4, 0%
e) Ciągniki siodłowe, z wyjątkiem pojazdów zgodnie z 1. 2 b)
f) Autobusy, z wyjątkiem pojazdów zgodnych z punktem 1. 2 b)
1. 3 Pojazdy mechaniczne z reflektorami na wysokości ≤ 1400 mm1) H/3 (H/3 + 7)
2. Motocykle i podobne pojazdy    
2. 1 Kontrola wg 93/92/EWG    
a) Motorowery 2-kołowe Brak wymagań
b) Motorowery 3-kołowe i 4-kołowe pojazdy lekkie
c) Motocykle z koszem i bez od 0, 5 do 2, 5% 2, 0%
d) Motorowery 3-kołowe
2. 2 Kontrola wg ECE-R 53 Wielkość ustawienia podana na pojeździe 2, 0%
2. 3 Kontrola wg niemieckich przepisów dotyczących rejestracji pojazdów, StVZO 1, 0% 2, 0%
3 Ciągniki i maszyny robocze oraz podobne pojazdy mechaniczne o przeznaczeniu rolniczym lub leśniczym    
3. 1 Kontrola wg norm EWG (WE) / ECE    
a) Wysokość reflektora: 500 mm < h ≤ 1200 mm od 0, 5 do 4, 0% 2, 0%
b) Wysokość reflektora: 1200 mm < h ≤ 1500 mm od 0, 5 do 6, 0% 2, 0%
c) Dodatkowe reflektory (na ciągnikach przystosowanych do osprzętu instalowanego z przodu) H ≤ 2800 mm H/3  
3. 2 Kontrola wg niemieckich przepisów o dopuszczaniu do ruchu drogowego StVZO    
a) Jednoosiowe ciągniki lub maszyny robocze z reflektorami stale zasłoniętymi, na których podano wymagane pochylenie środka wiązki świetlnej 2 x N 2, 0%
b) Wieloosiowe ciągniki i maszyny robocze 1, 0% 2, 0%

1) Do najwyższego punktu świecącej powierzchni.

2) Należy uwzględnić właściwości tych urządzeń zgodnie z instrukcjami producentów.

SPRAWDZENIE USTAWIENIA REFLEKTORÓW – USTAWIANIE ROZSYŁU ŚWIATŁA: INSTRUKCJA

Po optymalnym ustawieniu przyrządu można rozpocząć sprawdzanie i korygowanie różnych rodzajów rozsyłu światła.

Światła mijania

Światła drogowe

REFLEKTOR Z SYMETRYCZNYMI ŚWIATŁAMI MIJANIA

Ustawić przyrząd do ustawiania reflektorów zgodnie z punktem 4. 0. Ustawić pokrętło ze skalą według tabeli ustawień.

Włączyć światła mijania:
Granica jasność-ciemność musi przebiegać na całej szerokości ekranu możliwie poziomo i wzdłuż linii podziału. W razie potrzeby skorygować ustawienie reflektorów przy użyciu śrub regulacyjnych.

Włączyć światła drogowe:
Środek wiązki świetlnej światła drogowego musi znajdować na znaczniku środka, w razie potrzeby skorygować przy użyciu śrub regulacyjnych.

Jeżeli światła drogowe i mijania są ustawiane razem, na koniec ponownie sprawdzić światła mijania.

Bi-ksenonowe światła mijania

REFLEKTORY Z ASYMETRYCZNYMI ŚWIATŁAMI MIJANIA

Ustawić przyrząd zgodnie z punktem 4.

Włączyć światła mijania:
W przypadku reflektorów z asymetrycznymi światłami mijania granica jasność-ciemność musi stykać się z linią podziału powierzchni kontrolnej. Punkt załamania między poziomą i wznoszącą się (asymetryczną) częścią granicy światła i cienia musi wypadać na linii prostopadłej, przebiegającej przez znacznik centralny (górny krzyżyk). Centralny punkt wiązki świetlnej znajduje się przy tym na prawo od prostopadłej linii przebiegającej przez znacznik środka. W celu ułatwienia określania punktu załamania należy kilkakrotnie zakryć i odkryć lewą połowę reflektora (patrząc w kierunku jazdy). Następnie ponownie sprawdzić światła mijania.

Światła drogowe: po poprawnym ustawieniu granicy jasność-ciemność dla świateł mijania środek wiązki świetlnej światła drogowego musi znajdować się na znaczniku środka (górny krzyż).

Światła przeciwmgłowe

SPRAWDZANIE USTAWIENIA REFLEKTORÓW PRZECIWMGŁOWE

Ustawić przyrząd zgodnie z punktem 4.

Ustawić pokrętło ze skalą według tabeli ustawień.

Włączyć światła przeciwmgłowe:
Granica jasność-ciemność musi przebiegać na całej szerokości ekranu możliwie poziomo i wzdłuż linii podziału. W razie potrzeby skorygować ustawienie reflektorów przy użyciu elementów nastawczych.

SPECJALNE REFLEKTORY ŚWIATEŁ DROGOWYCH (NP. DODATKOWE REFLEKTORY DROGOWE)

Ustawić przyrząd zgodnie z punktem 4.

Włączyć światła drogowe:
Środek wiązki świetlnej światła drogowego musi wypadać na znaczniku centralnym, w razie potrzeby skorygować przy użyciu możliwości nastawczych.

W pojazdach z oddzielnymi modułami świateł drogowych (np. używanymi w połączeniu z reflektorami bi-ksenonowymi) światła drogowe należy ustawiać według zaleceń producenta pojazdu, ponieważ w tym przypadku mogą być dostępne różne możliwości.

Ustawianie „pionowej granicy jasność-ciemność”

Niektórzy producenci oferują od pewnego czasu tzw. „asystentów świateł drogowych” jako wyposażenie opcjonalne. Przy użyciu zamontowanej w przedniej szybie kamery możliwe jest rozpoznawanie pojazdów nadjeżdżających z przeciwka lub poruszających się przed danym pojazdem. Następnie, zależnie od sytuacji, w sposób automatyczny zostają włączone lub wyłączone światła drogowe. Oprócz tego istnieje także tzw. „pionowa granica światło-cienia” (skrót w języku niemieckim VHDG). Ten system świateł drogowych charakteryzuje się specyficznym rozsyłem światła na drodze.

W przeciwieństwie do normalnych świateł drogowych, które tworzą plamę świetlną w kształcie owalu na ekranie kontrolnym, pionowa granica światło-cienia wytwarza kształt raczej prostokątny, patrz ilustracja 9.

W celu regulacji tego rodzaju funkcji świateł drogowych należy otworzyć odpowiednie menu przy użyciu testera diagnostycznego. Reflektory zostają ustawione w odpowiedniej pozycji, a następnie zostaje wysterowana pionowa granica światło-cienia. Następnym krokiem jest ustawienie pionowej linii rozsyłu światła (okrąg w kolorze czerwonym) w taki sposób, aby znajdowała się ona dokładnie na środku ekranu kontrolnego. W przypadku pionowej granicy światło-cienia poprawne ustawienie reflektorów jest absolutnie konieczne, ponieważ w innym razie pozostali uczestnicy ruchu drogowego mogą być całkowicie oślepiani.

Ilustracja 8: Normalny rozsył świateł drogowych

Ilustracja 9: Pionowa granica jasność-ciemność (lewy reflektor)

Sprawdzanie natężenia świateł mijania

Korzystając z luksomierza można po ustawieniu reflektorów sprawdzić między innymi, czy nie jest przekraczana dopuszczalna wartość natężenia świateł mijania. Z reguły nowoczesne przyrządy do ustawiania reflektorów są wyposażone w cyfrowe luksomierze, patrz ilustracja 10.

Jeżeli wartość natężenia oświetlenia zostaje znacznie przekroczona, należy wymienić reflektor, aby nie oślepiał on pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Ilustracja 10: Maks. natężenie oświetlenia ≤ 1, 0 lx w przypadku żarówek halogenowych, ≤ 1, 3 lx w przypadku świateł ksenonowych

Ustawianie reflektorów: zakres prac

PROFESJONALNE USTAWIANIE ŚWIATEŁ: WIDEOKLIP

Profesjonalne ustawianie reflektorów przy użyciu przyrządów firmy HELLA GUTMANN SOLUTIONS

Ustawianie reflektora przy użyciu przyrządu do ustawiania świateł (SEG V).

04:39 min

USTAWIANIE ŚWIATEŁ BEZ UŻYCIA PRZYRZĄDÓW: INSTRUKCJA

Jak wspominano powyżej, metoda ta znajduje obecnie zastosowanie głównie w przypadku pojazdów, u których górna krawędź lustra reflektora znajduje się w pozycji wyższej niż 140 cm nad powierzchnią postojową pojazdu. Pojazd jest przy tym ustawiany na płaskiej powierzchni, która nie musi być pozioma, w odległości 10 m od pionowej jasnej ściany.

Na ścianie muszą zostać zaznaczone następujące linie:

Linia A
Przedłużyć oś podłużną pojazdu do ściany i zaznaczyć ją pionową linią.

Linie B i C
Zmierzyć odstęp X reflektorów (od środka do środka) na pojeździe i nanieść tę wartość symetrycznie do linii A.

Ustawianie reflektorów przy wykorzystaniu ściany w odległości 10 m

Linia D
Zaznaczyć w odległości „e” pod linią H.

Linia H
Zmierzyć wysokość środka reflektora nad powierzchnią postojową i nanieść na ścianę kontrolną równolegle do powierzchni postojowej.

Ustawianie reflektorów

Zakryć prawy reflektor, a lewy reflektor ustawić w taki sposób, aby pozioma część granicy światło-cienia stykała się z linią D. Następnie wyregulować reflektor bocznie. Punkt załamania między poziomą i wznoszącą się (asymetryczną) częścią granicy światło-cienia musi wypadać na linii B. Następnie w taki sam sposób wyregulować prawy reflektor. Załamanie granicy światło-cienia znajduje się tu na linii C.


Kmicik
Forum Audi A6 / A7
Posty: 93
Rejestracja: 23 paź 2014, 10:57
Imię: Paweł
Moje auto: A6 C4
Rocznik: 1996
Nadwozie: Limuzyna
Silnik: 2. 3 133KM
Napęd: FWD
Skrzynia: Manual
Paliwo: Benzyna
Lokalizacja: Wawa ->Poznań

Ustawienie świateł mijania

Często jak jadę, to auta z nadprzeciwka mrygają mi długimi, bo myślą, że jadę na długich. W jaki sposób to ustawić, aby było poprawnie? Czy w C6 są jakieś mechanizmy do samodzielnej regulacji? No i jak wysoko mogę ustawić te światła?


yaszczur
Moderator
Posty: 821
Rejestracja: 04 cze 2014, 21:22
Moje auto: S6 C5
Rocznik: 2002
Nadwozie: Avant
Silnik: 4. 2 335KM
Napęd: Quattro
Skrzynia: Tiptronic
Lokalizacja: Kraków

Postautor: yaszczur » 03 sty 2016, 10:14

Podjedź na pierwszą lepszą stację diagnostyczną i za przysłowiową "flaszkę" ustawią Ci światła do porządku, korzystając z odpowiedniego przyrządu. Na własną rękę nie zrobisz tego poprawnie, nie mając punktu odniesienia jak powinno być.

Pozdrawiam...

Audi A7 Klub

autor: Audi A7 Klub » 03 sty 2016, 11:15

Kmicik, Masz zwykłe czy xenony? Jak oryginalny xenon to powinien tam być system od samo poziomu. A jak zwykły halogen to na stację będzie najszybciej podjechać i będziesz miał idealnie ustawione.

żybis
Posty: 156
Rejestracja: 01 sty 2011, 14:05
Imię: Przemo
Moje auto: Allroad C7
Rocznik: 2017
Silnik: 3. 0 TDI 245KM
Skrzynia: S-tronic
Paliwo: Diesel
Lokalizacja: Krak

autor: żybis » 03 sty 2016, 14:57

Witam
Zobacz w obudowie reflektora są dwa gniazda na imbus lub na klucz nasadkowy - nie pamiętam dokładnie (mają charakterystyczny biały kolor)
Jeden jest do regulacji góra-dól, drugi lewo-prawo. Oba regulują ustawienie odbłyśnika i soczewki.
Najlepiej podjechać tam gdzie profesjonalnie ustawiają światła - najtrudniej jest ustawić geometrię strumienia światłą w lewo i prawo.

Pozdro
Przemo

kamil666
Forum Audi A6 / A7
1197
Rejestracja: 01 wrz 2013, 22:27
Imię: Kamil
Moje auto: A6 C6
Rocznik: 2007
Silnik: 3. 0 220KM
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

autor: kamil666 » 03 sty 2016, 15:21

Najpierw trzeba wejść w procedurę ustawiania świateł w VCDS w przypadku xenonów. Podobno bez tej procedury znowu gubi ustawienia świateł... Procedura ustawiania świateł to taki punkt "0".

autor: Audi A7 Klub » 03 sty 2016, 16:09

kamil666, Tylko najpierw musimy poczekac na wypowiedź kolegi jakie ma te światła

Gość.

autor: Gość. » 03 sty 2016, 16:18

KL4K50N pisze:A jak zwykły halogen to na stację będzie najszybciej podjechać i będziesz miał idealnie ustawione.

Od lat juz na żadnej stacji nie potrafia normalnie ustawic świateł. W kilku miastach sprawdzałem i obecnie zawsze po przegladzie jak mi tam cos nachrzani poprawiam bo nic nie widac w nocy tak nisko skrecone. Żenada.

autor: żybis » 03 sty 2016, 17:38Gniazda są na imbus. Oba pokrętła są z tył lampy bliżej środka. Jedno u góry, drugie na dole.
Lampę reguluje się ręcznie - nie jest do tego potrzeby komp. Jest potrzebny do uruchomienia i adaptacji czujnika pochylenia/wysokości.
Jest duży problem z regulacją świateł a SKP i ASO bo nie ma odpowiedniej tablicy, ściany pomiarowej. Bez problemu regulujesz góra-dół, problem jest w lewo i prawo (chodzi o oś strumienia światła względem osi auta) tak żeby dobrze doświetlał pobocze.

autor: kamil666 » 03 sty 2016, 17:42

W VCDS jest procedura dla regulacji świateł, a nie adaptacji czujników.
Na ok. 5-6 stacji SKP jakie znam wszystkie mają ten sprzęt do regulacji/ustawiania świateł:

autor: Gość. » 03 sty 2016, 18:24

Owszem maja od nastu lat ten sam sprzet i co z tego? Nascie lat temu ustawiałem na SKP światła by były prawidłowo(czyt. bezpiecznie oświetlały droge)Ale to sie od paru lat zmieniło. 70% aut jadacych po naszych drogach mających zwyczajne lampy wali po oczach tak że po godzinie jazdy nocnej czuje się jak po 30godzinach niespania. Ja sprawdzałem swoje auta w warunkach drogowych i elegancko, po przeróbce lamp... 3lata po przeróbce jak ten sam diagnosta sie zesrał (wynik jego niewiedzy przepisów) zmieniłem SKP i tam skontrolowali mi moje ustawienie i... było wzorowo!
Linia światłocienia xenonów odcina sie rowno natomiast halogeny daja poblask który ma doświetlac nam droge ponad zasięgiem i nie jest to oslepiające ale niektorzy diagności ten poblask własnie skręcaja na dół na tej maszynce zamiast skupic się na własciwym snopie światła-efekt-mamy droge oświetloną na 5-10m przed autem

autor: Audi A7 Klub » 03 sty 2016, 19:37

Apophis, Dodałbym jeszcze, że jakaś spora część jeździ na dziadowskich - chińskich żarnikach w zwykłych reflektorach o barwie 8000K...

autor: żybis » 03 sty 2016, 22:16

kamil666 pisze:W VCDS jest procedura dla regulacji świateł, a nie adaptacji czujników.
Obrazek

Jeżeli jest w VCDS procedura regulacji świateł to super. Ale do prawidłowego ustawienia wysokości świecenia lamp nie wystarczy sam VCDS. Trzeba pokręcić śrubami na lampach. Potem zapamietać to za pomocą VCDS. Czy tak ma być?
A na tym sprzęcie z SKP (widzę można dobrać kolor do ścian) ustawiasz jedynie wysokość.
Żeby ustawić prawidłowo snop/strumień światła potrzebny jest ekran i tak by to trzeba zrobić
https://www. pl/imgres? imgurl=htt... t=c&ictx=1
Nie ma znacżenia czy ksenon czy żarówka, jedynie górna cześć odcięcia inaczej wygląda.
Jeżeli nie mam racji to proszę o wytłumaczenie.
Prżemo

autor: kamil666 » 03 sty 2016, 22:28

Odpalasz VCDS wprowadzasz tryb regulacji lamp i dopiero kręcisz i regulujesz - po regulacji kończysz procedurę zapamiętując ustawienie, jeśli wyregulujesz wcześniej to po ustawieniach i ponownym uruchomieniu auta poziom xenonów wraca do tego sprzed zmian. Ktoś kiedyś regulował na chybił trafił przy zgaszonym aucie, odpalał i sprawdzał czy jest ok i podobno to pamiętało.

autor: żybis » 03 sty 2016, 22:35

kamil666 pisze:Odpalasz VCDS wprowadzasz tryb regulacji lamp i dopiero kręcisz i regulujesz - po regulacji kończysz procedurę zapamiętując ustawienie, jeśli wyregulujesz wcześniej to po ustawieniach i ponownym uruchomieniu auta poziom xenonów wraca do tego sprzed zmian.

No to po piwku

I spać

autor: Gość. » 03 sty 2016, 23:38

KL4K50N pisze:Apophis, Dodałbym jeszcze, że jakaś spora część jeździ na dziadowskich - chińskich żarnikach w zwykłych reflektorach o barwie 8000K...

Tych spotykam tylko czasami i jesli maja te żarniki w zwykłej lampie to juz kompletnie nic nie widac tylko ich na drodze nadjeżdżających jak sąd ostateczny....

Procedura ustawiania Frigidaire Fef389wfsj

Bezpośredni link do pobrania Procedura ustawiania Frigidaire Fef389wfsj

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedura ustawiania Frigidaire Fef389wfsj