Podręcznik konfiguracji i specyfikacji Asus Vh238t

Podręcznik konfiguracji i specyfikacji Asus Vh238t to wszechstronny przewodnik, który pomaga użytkownikom uzyskać pełną kontrolę nad ich monitorami. Podręcznik zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące konfiguracji i specyfikacji monitora, w tym szczegółowe informacje dotyczące trybów wejściowych, ustawień obrazu, wyświetlania w trybie wielokanałowym i wiele innych. Korzystanie z tego podręcznika może pomóc użytkownikom w optymalizacji wyświetlania obrazu, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu dla ich potrzeb. Podręcznik jest idealny dla użytkowników, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad swoim monitorem i chcą, aby ich doświadczenie było jak najlepsze.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji i specyfikacji Asus Vh238t

ii

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie można powielać,

przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na inne języki, w

jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej dokumentacji

otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona, jeśli: (1) produkt był naprawiany,

modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez

pisemnej autoryzacji ASUS; lub, gdy (2) została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem seryjnym.

ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK

GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO

Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMIPRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB

DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. WŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ

DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA

JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE

SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI

KORZYSTANIA LUB UTRATĄ DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP. ) NAWET,

JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU

JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE

CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ

POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS

DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI,

KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I

OPROGRAMOWANIEM.

Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi

znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu

identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

Table of contents

Uwagi iii
Informacje związane z bezpieczeństwem................................................. iv
Dbanie i czyszczenie................................................................................... v
1. 1

Witamy!......................................................................................... 1-1

Zawartość opakowania................................................................ html? page=7">1. 3

Montaż podstawy monitora......................................................... 1-2

Wprowadzenie do monitora........................................................ 1-2
1. 4. 1

Przód monitora LCD....................................................... 1-2

1. 2

Tył monitora LCD............................................................ 1-4

2. html? page=10"> Odłączanie wspornika/podstawy

(do montażu ściennego VESA)................................................... 2-1

2. html? page=11">Regulacja monitora...................................................................... 2-2

3. html? page=12"> Menu OSD (On-Screen Display [menu ekranowe])................... 3-1
3. 1. html? page=12">Jak wykonać ponowną konfigurację............................... 3-1

3. html? page=12">Przedstawienie funkcji OSD............................................ html? page=17">3. html? page=17">Specyfikacje................................................................................. 3-6

3. html? page=18">Rozwiązywanie problemów (FAQ).............................................. 3-7

3. html? page=19">Lista obsługiwanego taktowania................................................ 3-8

1 PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010

2 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa... 7 Przygotowanie notebooka... 11 Rozdział 2: Poznanie budowy Widok z góry... 14 Widok z dołu... 17 Widok z prawej... 20 Widok z lewej... 23 Widok z tyłu... 25 Widok z przodu... 25 Rozdział 3: Rozpoczęcie używania System zasilania... 28 Zasilacz... 28 Bateria... 30 Właściwa eksploatacja baterii... 31 Włączanie zasilania komputera... 32 Test POST (Autotest po włączeniu)... 32 Sprawdzenie baterii... 34 Ładowanie baterii... 35 Ponowne uruchamianie komputera... 36 Tryby zarządzania zasilaniem... 38 Uśpienie i hibernacja... 38 Kontrola temperatury... 40 Specjalne funkcje klawiatury... 41 Przyciski skrótów... 41 Przyciski Microsoft Windows... 43 Klawiatura jako klawiatura numeryczna... 44 Sterowanie kursorami poprzez klawiaturę... 44 Przyciski sterowania multimediami (w wybranych modelach)... 45 Przełączniki i wskaźniki stanu... 46 Przełączniki... 46 Wskaźniki stanu... 47 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

3 Rozdział 4: Używanie komputera Urządzenie wskazujące... 50 Używanie touchpada... 51 Ilustracje dotyczące używania touchpada... 52 Dbanie o touchpad... 55 Automatyczne wyłączanie touchpada... 55 Urządzenia pamięci masowej... 57 Napęd optyczny (w wybranych modelach)... 57 Czytnik kart pamięci Flash... 61 Dysk twardy... 62 Pamięć operacyjna... 65 Połączenia... 66 Połączenie sieciowe... 66 Połączenie bezprzewodowej sieci LAN (w wybranych modelach)... 68 Połączenie bezprzewodowej sieci w systemie Windows... 70 Połączenie bezprzewodowe Bluetooth (w wybranych modelach)... 72 Dodatek Akcesoria opcjonalne... d-2 Połączenia opcjonalne... D-2 System operacyjny i oprogramowanie... d-3 Ustawienia systemu BIOS... D-4 Popularne problemy i ich rozwiązania... d-10 Przywracanie ustawień komputera... D-16 Wykorzystanie partycji przywracania... d-16 Używanie dysku Recovery DVD (w wybranych modelach)... d-17 Informacja dotycząca napędu DVD-ROM... D-19 Informacje o napędzie Blu-ray ROM (w wybranych modelach). D-21 Zgodność wewnętrznego modemu... D-22 Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa... D-26 Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC)... D-26 Oświadczenie FCC dotyczące ostrzeżenia o ekspozycji częstotliwości radiowej (RF)... D-27 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

4 Deklaracja zgodności... d-27 (Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)... D-27 Ostrzeżenie znaku CE... D-28 Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania na terenie Kanady... D-28 Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych domen... d-29 Ograniczenie pasma częstotliwości bezprzewodowych we Francji... D-29 Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa... d-31 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania... d-32 Uwagi dotyczące tunera TV (w wybranych modelach)... d-32 REACH... D-32 Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla krajów skandynawskich (dotyczą baterii litowo-jonowych)... d-33 Informacje dotyczące bezpieczeństwa napędu optycznego... d-34 Informacja dotycząca bezpieczeństwa korzystania z lasera... d-34 Etykieta serwisowa z ostrzeżeniem... d-34 Przepisy CDRH... D-34 Uwaga dotycząca produktów Macrovision Corporation... D-35 Certyfikat CTR 21(dla komputerów notebook PC z wbudowanym modemem)... d-36 Etiqueta Ecológica da União Européia... D-38 Produkt zgodny z ENERGY STAR... D-38 Zgodność i deklaracja zgodności z ogólnoświatowymi przepisami ochrony środowiska... d-39 Usługi zwrotu... d-39 Informacje o prawach autorskich... D-40 Ograniczenie odpowiedzialności... D-41 Serwis i pomoc techniczna... D-41 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

5 Rozdział 1: 1 Wprowadzenie do komputera

6 O podręczniku użytkownika To jest podręcznik użytkownika. Zawiera on informacje o podzespołach komputera oraz sposobie ich używania. Podręcznik został podzielony na następujące części: 1. Wstęp Ogólne informacje dotyczące komputera i tego podręcznika użytkownika. 2. Budowa komputera Informacje dotyczące komponentów komputera. 3. Wprowadzenie Podstawy korzystania z komputera przenośnego. 4. Korzystanie z komputera Wprowadzenie do pracy z komputerem przenośnym. 5. Dodatek Omówienie akcesoriów opcjonalnych i udostępnienie informacji dodatkowych. Faktycznie zainstalowane aplikacje różnią się w zależności od modelu i regionu. Wygląd komputera może się różnić od pokazanego na rysunkach w tym podręczniku. Należy zaakceptować wygląd komputera jako prawidłowy. Uwagi dotyczące tego podręcznika W tym podręczniku znajdują się uwagi i ostrzeżenia, umożliwiające bezpieczne i skuteczne wykonanie niektórych zadań. Uwagi te mają różne, następujące stopnie ważności: OSTRZEŻENIE! Ważne informacje, które należy wykonać w celu zapewnienia bezpiecznego działania. WAŻNE! Istotne informacje, które należy spełnić, aby zabezpieczyć przed uszkodzeniem dane, komponenty lub osoby. PORADY: Porady dotyczące wykonania zadań. UWAGA: Informacje dotyczące sytuacji specjalnych. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

7 Zasady bezpieczeństwa Przestrzeganie podanych poniżej zasad bezpieczeństwa pozwoli na długą i satysfakcjonującą pracę na komputerze. Należy się stosować do wszystkich wymienionych poniżej wskazówek. Poza czynnościami wskazanymi w tym podręczniku, wszelkie prace serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć zasilanie prądem zmiennym i wyjąć zestawy baterii. Do czyszczenia komputera należy zastosować czystą celulozową chusteczkę lub irchę zwilżoną w roztworze detergentu bez właściwości ścierających i kilku kropel ciepłej wody, a nadmiar wody usunąć suchą szmatką. NIE NALEŻY ustawiać komputera na nierównej lub niestabilnej powierzchni. W przypadku uszkodzenia obudowy należy skontaktować się z serwisem. NIE NALEŻY narażać komputera na brud lub pył. NIE WOLNO używać komputera w miejscach, gdzie ulatnia się gaz. NIE NALEŻY naciskać lub dotykać panela wyświetlacza. Nie należy umieszczać go razem z małymi elementami, które mogą zarysować lub przedostać się do komputera. NIE NALEŻY umieszczać komputera na kolanach lub na innych częściach ciała, aby zapobiec dyskomfortowi lub obrażeniom z powodu emisji ciepła. NIE NALEŻY umieszczać na komputerze lub upuszczać na niego obiektów, a także nie należy wpychać żadnych obiektów do komputera. NIE NALEŻY narażać komputera na działanie silnych pól magnetycznych lub elektrycznych. NIE NALEŻY narażać komputera na działanie lub używać w pobliżu płynów, na deszczu lub w wilgotnych miejscach. NIE NALEŻY używać modemu podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi. Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa baterii: NIE NALEŻY wrzucać baterii do ognia. NIE NALEŻY zwierać styków. NIE NALEŻY demontować baterii. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

8 BEZPIECZNA TEMPERATURA: ten komputer może być używany wyłącznie w miejscach, gdzie temperatura otoczenia mieści się w zakresie od 10 C (50 F) do 35 C (95 F). NIE NALEŻY przenosić lub przykrywać komputera z włączonym zasilaniem żadnymi materiałami, które redukują przepływ powietrza, takimi jak torba do przenoszenia. NIE należy używać uszkodzonych przewodów zasilających, akcesoriów lub innych urządzeń peryferyjnych. WARTOŚĆ ZNAMIONOWA WEJŚCIA: Sprawdź etykietę wartości znamionowych w dolnej części komputera i upewnij się, że adapter zasilania może zapewnić wymagane zasilanie. NIE należy używać na powierzchni lub w jej pobliżu mocnych rozcieńczalników, takich jak silne rozpuszczalniki, benzen lub inne chemikalia. Nieprawidłowa instalacja baterii może spowodować jej wybuch i uszkodzenie komputera. NIE NALEŻY wyrzucać komputera do śmieci. Produkt ten został opracowany w taki sposób, aby umożliwić właściwe ponowne wykorzystanie części i jego utylizację. Symbol przekreślonego kosza na kółkach wskazuje, że dany produkt (sprzęt elektryczny, elektroniczny oraz akumulatory z zawartością rtęci) nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące usuwania produktów elektronicznych. NIE NALEŻY wyrzucać baterii do śmieci miejskich. Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że baterii nie należy umieszczać razem ze śmieciami miejskimi. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

9 Środki bezpieczeństwa dotyczące transportu W celu przygotowania komputera do transportu, należy go wyłączyć i odłączyć wszystkie zewnętrzne urządzenia peryferyjne, aby zapobiec uszkodzeniu złączy. Po wyłączeniu zasilania cofa się głowica dysku twardego, co zapobiega zarysowaniu talerzy dysku twardego podczas transportu. Dlatego, nie należy przenosić komputera przy włączonym zasilaniu. Należy zamknąć panel wyświetlacza i sprawdzić, czy jest bezpiecznie zatrzaśnięty w pozycji zamknięcia, w celu zabezpieczenia klawiatury i panela wyświetlacza. OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa obsługa może spowodować łatwe zarysowanie powierzchni komputera. Nie należy pocierać i rysować powierzchni komputera. Przykrywanie komputera Należy zakupić torbę do przenoszenia komputera w celu ochrony go przed brudem, wodą, wstrząsami i zarysowaniami. Ładowanie baterii W celu korzystania z komputera podczas dłuższych wyjazdów, należy się upewnić że bateria jest naładowana, a także zabrać ze sobą zapasową baterię. Należy pamiętać, że adapter zasilania ładuje zestaw baterii przez cały czas podłączenia go do komputera i do źródła zasilania prądem zmiennym. Należy pamiętać, że ładowanie potrwa znacznie dłużej, gdy w czasie ładowania będzie używany komputer. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

10 Środki ostrożności dotyczące lotu samolotem Aby uzyskać informację o możliwości używania komputera w samolocie należy skontaktować się z linią lotniczą. Większość linii lotniczych ogranicza możliwość używania urządzeń elektronicznych. Większość linii lotniczych umożliwia korzystanie z urządzeń elektronicznych wyłącznie w czasie lotu, a nie podczas startu lądowania. OSTRZEŻENIE! Na lotniskach używane są trzy rodzaje urządzeń zabezpieczających: Urządzenia do prześwietlania (stosowane do sprawdzania elementów na przenośnikach taśmowych), detektory magnetyczne (sprawdzanie osób przechodzących przez bramki kontrolne) i pałeczki magnetyczne (ręczne urządzenia stosowane do kontroli osób i bagażu osobistego). Komputer i dyskietki można przetransportować poprzez urządzenia prześwietlające. Jednakże zaleca się, aby nie narażać komputera lub dyskietek na działanie lotniskowych detektorów magnetycznych lub pałek magnetycznych. 10 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

11 1 Przygotowanie notebooka W tym miejscu znajdują się jedynie krótkie instrukcje dotyczące używania komputera. Zainstaluj zestaw baterii Podłącz adapter zasilania prądem zmiennym HDMI V-220V Podręcznik użytkownika komputera ASUS 11

12 Otwieranie panela wyświetlacza LCD 1. Ostrożnie unieś kciukiem panel wyświetlacza. Wolno przechyl panel wyświetlacza do przodu lub do tyłu, aby uzyskać wygodny kąt widzenia. Włączanie zasilania 1. Naciśnij i zwolnij przycisk zasilania poniżej panela wyświetlacza LCD. Użyj [Fn]+[F5] lub [Fn]+[F6] do regulacji jasności LCD. 12 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

13 Rozdział 2: 2 Poznanie budowy

14 Widok z góry Układ klawiatury może się różnić w zależności od regionu geograficznego ESC F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Pause Prt sc Break Sysrq Delete Insert Home Pgup Pgdn End Backspace Num lk Scr lk Tab Caps Lock Enter Shift Shift 1 2 End 3 Pgdn Enter Ctrl Fn Alt Alt Ctrl 0 Insert Delete Podręcznik użytkownika komputera ASUS

15 Mikrofon (wbudowany) Wbudowany mikrofon można używać do wideokonferencji, narracji głosowych lub zwykłego nagrywania audio. Kamera Wbudowana kamera umożliwia wykonywanie zdjęć lub nagrywanie wideo. Można ją używać do wideokonferencji i innych aplikacji interaktywnych. Wskaźnik pracy kamery Podczas używania wbudowanej kamery wyświetlany jest wskaźnik pracy kamery. Panel wyświetlacza Funkcje panela wyświetlacza są takie same jak monitora typu desktop. Komputer wykorzystuje aktywną matrycę TFT LCD, co zapewnia doskonałą jakość obrazu. W odróżnieniu od kineskopowych monitorów komputerów stacjonarnych, panel LCD nie emituje promieniowania i obraz na nim nie miga, dzięki czemu jest mniej męczący dla oczu. Wyświetlacz należy czyścić miękką, suchą szmatką (jeżeli to konieczne z niewielką ilością czystej wody). Wskaźnik zasilania Wskaźnik zasilania świeci się po włączeniu komputera i wolno miga, gdy komputer znajduje się w trybie Suspendto-RAM (Wstrzymanie). Wskaźnik ten jest wyłączony, gdy wyłączony został komputer lub znajduje się w trybie Suspend-to-Disk (Hibernacja). Przełącznik zasilania Przełącznik zasilania umożliwia włączanie i wyłączanie komputera i przywracanie z hibernacji (STD). Naciśnij raz ten przełącznik w celu włączenia i raz w celu wyłączenia komputera. Przełącznik zasilania działa wyłącznie przy otwartym panelu wyświetlacza. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 15

16 7 8 9 Klawiatura Komputer wyposażony jest w pełnowymiarową klawiaturę. Dwa klawisze funkcyjne Windows ułatwiają nawigację w systemie operacyjnym Windows. Touchpad Touchpad z przyciskami to urządzenie wskazujące, które udostępnia te same funkcje, co mysz w komputerze typu desktop. Funkcja przewijania jest dostępna po zainstalowaniu dostarczonego sterownika touchpada i ułatwia nawigację w systemie Windows lub w sieci web. Wskaźniki stanu (przód) Wskaźniki stanu reprezentują różne stany sprzętowe/ programowe. Szczegółowe informacje dotyczące wskaźnika w części Podręcznik użytkownika komputera ASUS

17 Widok z dołu Widok dolnej części może się różnić w zależności od modelu. Rozmiar zestawu baterii różni się, w zależności od modelu OSTRZEŻENIE! Dolna część komputera może silnie się rozgrzewać. Należy uważać podczas korzystania z komputera, w trakcie jego działania lub gdy był niedawno używany. Wysoka temperatura to zjawisko normalne podczas ładowania i używania. Nie należy używać komputera na miękkich powierzchniach, takich jak kanapy czy łóżka, które mogą blokować szczeliny wentylacyjne. ABY UNIKNĄĆ POPARZEŃ, NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ KOMPUTERA NA KOLANACH LUB NA INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 17

18 Blokada baterii - sprężynowa Sprężynowa blokada modułu baterii służy do zabezpieczania baterii. Po włożeniu zestawu baterii następuje automatyczne zamknięcie. Aby wyjąć baterię, należy przytrzymać zaczep sprężynowy w pozycji odblokowania. Moduł baterii Po podłączeniu do źródła zasilania prądu zmiennego rozpoczyna się automatyczne ładowanie zestawu baterii. Moduł baterii umożliwia korzystanie z notebooka bez konieczności podłączania do zasilania. Czas pracy komputera na baterii może się różnić w zależności od sposobu używania i specyfikacji danego notebooka. Baterii nie wolno rozbierać - należy ją zakupić w formie pojedynczego modułu. Blokada baterii - Ręczna Ręczna blokada baterii służy do zamocowania zestawu baterii. Przesuń ręczną blokadę baterii do pozycji odblokowania, aby wstawić lub wyjąć zestaw baterii. Przesuń blokadę ręczną do pozycji zablokowania po wstawieniu zestawu baterii. Wnęka pamięci (RAM) Wnęka pamięci umożliwia wykonanie rozbudowy poprzez instalację dodatkowej pamięci. Dodatkowa kość pamięci zwiększa wydajność komputera poprzez zmniejszenie częstotliwości dostępu do dysku twardego. BIOS automatycznie wykrywa wielkość pamięci w systemie i odpowiednio konfiguruje CMOS podczas testu POST (Power-On-Self-Test). Po zainstalowaniu pamięci nie jest wymagana instalacja sprzętu i oprogramowania (włącznie z BIOS). W celu uzyskania informacji dotyczących modernizacji napędu dysku twardego w komputerze należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym lub ze sprzedawcą. W celu zapewnienia maksymalnej zgodności i niezawodności moduły rozszerzenia należy kupować u autoryzowanych sprzedawców tego komputera 18 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

19 5 Wnęka na dysk twardy Dysk twardy jest zabezpieczony we wnęce. Informacje o możliwościach rozbudowy dysku twardego dla komputera można uzyskać w centrum serwisowym lub u sprzedawcy. Maksymalną zgodność i niezawodność zapewniają wyłącznie dyski twarde od autoryzowanych dostawców. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 19

20 Widok z prawej HDMI Gniazdo wyjścia słuchawek Gniazdo wyjścia słuchawek stereo (1/8 cala) jest stosowane do połączenia sygnału wyjścia audio komputera do głośników ze wzmacniaczem lub słuchawek. Użycie tego gniazda powoduje automatyczne wyłączenie wbudowanych głośników. Gniazdo mikrofonowe Gniazdo mikrofonu monofonicznego (1/8 cala) może być wykorzystane do podłączenia zewnętrznego mikrofonu lub sygnałów wyjścia z urządzeń audio. Użycie tego gniazda powoduje automatyczne wyłączenie wbudowanego mikrofonu. Dzięki temu interfejsowi komputer przenośny może się zamienić w domowe centrum rozrywki hi-fi. Port USB (2. 0) Port USB (Universal Serial Bus) jest zgodny z urządzeniami USB 2. 0 lub USB 1. 1, takimi jak klawiatury, urządzenia wskazujące, kamery, dyski twarde, drukarki i skanery podłączone szeregowo i może przesyłać dane z szybkością do 12Mbitów/sek. (USB 1. 1) oraz 480Mbitów/sek. (USB 2. 0). USB umożliwia równoczesne uruchomienie wielu urządzeń na pojedynczym komputerze, a niektóre urządzenia peryferyjne umożliwiają podłączenie innych urządzeń lub mogą działać jako huby. USB obsługuje funkcję odłączania lub podłączania większości urządzeń peryferyjnych bez ponownego uruchamiania komputera (hot-swapping). 20 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

21 HDMI Port HDMI Interfejs HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Interfejs multimediów wysokiej rozdzielczości) jest interfejsem całkowicie cyfrowego nieskompresowanego sygnału audio/wideo między każdym źródłem sygnału audio/wideo, takim jak set-top box, odtwarzacz DVD, czy odbiornik audio/wideo oraz monitorem audio i/lub wideo, takim jak telewizor cyfrowy (DTV). Obsługuje jednym kablem sygnał wideo standardowy, rozszerzony i wysokiej rozdzielczości oraz wielokanałowy cyfrowy sygnał audio. Transmituje wszystkie standardy ATSC HDTV oraz obsługuje 8-kanałowy dźwięk cyfrowy, w paśmie o szerokości pozwalającej na wprowadzenie przyszłych udoskonaleń. Gniazdo pamięci Flash Zwykle, aby można było używać kart pamięci z takich urządzeń jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i PDA należy zakupić osobno zewnętrzny czytnik kart pamięci. Ten komputer ma wbudowany wysokiej szybkości czytnik kart pamięci, umożliwiający wygodne odczytywanie i zapisywanie na wiele kart pamięci flash, zgodnie z opisem w dalszej części tego podręcznika. Wyjście wyświetlacza (Monitor) 15-pinowy port D-sub monitora obsługuje standardowe urządzenia zgodne z VGA, takie jak monitor lub projektor i umożliwia oglądanie na większym wyświetlaczu zewnętrznym. Port sieci LAN Ośmiopinowy port LAN RJ-45 jest większy od portu modemu RJ-11 i obsługuje standardowe połączenie kablem Ethernet z siecią lokalną. Wbudowane złącze umożliwia wygodne używanie bez dodatkowych adapterów. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 21

22 8 Wejście zasilania (prąd stały) Gniazdo to wykorzystuje prąd stały konwertowany przez dostarczony adapter zasilania z prądu zmiennego. Dostarczany przez to gniazdo prąd służy do zasilania komputera i ładowania wewnętrznego zestawu baterii. W celu zabezpiecznia komputera i zestawu baterii przed uszkodzeniem należy zawsze używać dostarczonego adaptera zasilania. OSTRZEŻENIE: W CZASIE UŻYWANIA, ADAPTER MOŻE BYĆ CIEPŁY LUB GORĄCY. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY NIE PRZYKRYWAĆ ADAPTERA I TRZYMAĆ GO Z DALA OD CIAŁA. 9 Port blokady Kensington Port blokady Kensington umożliwia zabezpieczenie komputera, poprzez użycie produktów zabezpieczania notebooka zgodnych z Kensington. Jest to zazwyczaj metalowa linka i zamek, które zabezpieczają komputer przed odłączeniem od stałego obiektu. Niektóre produkty zabezpieczenia mogą także zawierać detektor ruchu, generujący po poruszeniu dźwięk alarmu. 22 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

23 Widok z lewej Port USB (2. 0) Szczeliny wentylacyjne Szczeliny wentylacyjne umożliwiają wpływanie powietrza chłodzącego i wypływanie ciepłego powietrza z notebooka. WAŻNE! Upewnić się, że papiery, książki, ubrania, kable lub inne przedmioty nie blokują żadnej ze szczelin wentylacyjnych. W przeciwnym razie może dojść do przegrzania. 3 4 Napęd optyczny Występuje wiele wersji tego modelu komputera, które mogą być wyposażone w różne napędy optyczne. Napęd optyczny komputera może obsługiwać dyski kompaktowe (CD) i/lub cyfrowe dyski wideo (DVD) i posiadać możliwość zapisu (R) lub ponownego zapisu (RW). Szczegółowe informacje dotyczące każdego modelu znajdują się w specyfikacjach marketingowych. Wskaźnik aktywności napędu optycznego (lokalizacja zależy od modelu) Wskaźnik aktywności napędu optycznego wskazuje transfer danych w napędzie optycznym. Światło wskaźnika świeci proporcjonalnie do wielkości przenoszonych danych. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 23

24 5 6 Elektroniczne wysuwanie napędu optycznego Do wysuwania tacy napędu optycznego służy elektroniczny przycisk wysuwania. Tacę napędu optycznego można także wysunąć poprzez dowolny odtwarzacz programowy lub poprzez kliknięcie prawym przyciskiem napędu optycznego w oknie systemu Windows Mój komputer. Awaryjne wysuwanie tacy napędu optycznego (lokalizacja zależy od modelu) Awaryjne wysuwanie jest stosowane do wysunięcia tacy napędu optycznego, gdy nie działa wysuwanie elektroniczne. Nie należy używać wysuwania awaryjnego zamiast wysuwania elektronicznego. 24 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

25 Widok z tyłu 1 1 Moduł baterii Po podłączeniu do źródła zasilania prądu zmiennego rozpoczyna się automatyczne ładowanie zestawu baterii. Widok z przodu Podręcznik użytkownika komputera ASUS 25

26 26 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

27 Rozdział 3: 3 Rozpoczęcie używania

28 HDMI System zasilania Zasilacz Komputer może być zasilany z dwóch źródeł, z sieci energetycznej poprzez zasilacz sieciowy, lub z zestawu bateryjnego. Zasilacz przekształca prąd zmienny ze ściennego gniazda zasilania na prąd stały wymagany przez komputer. Komputer jest dostarczany z uniwersalnym zasilaczem przekształcającym prąd zmienny na prąd stały. Oznacza to, że można podłączyć przewód zasilający do dowolnego źródła 100V-120V lub 220V-240V bez przestawiania przełączników lub używania konwerterów zasilania. W różnych krajach może być wymagany adapter do podłączenia dostarczonego przewodu zasilającego w standardzie amerykańskim w celu dopasowania do lokalnego standardu. W większości hoteli znajdują się uniwersalne gniazda, obsługujące różne rodzaje przewodów zasilających i różne napięcia. Przed daleką wyprawą najlepiej jest zasięgnąć informacji jakie napięcie zasilania stosowane jest w danym kraju V-220V Rzeczywista lokalizacja wejścia zasilania zależy od modelu. Informacje dotyczące lokalizacji portu LAN, znajdują się w poprzednim rozdziale. Można dokupić specjalny zestaw do podróży, który zawiera adaptery zasilania i modemu dla większości państw. OSTRZEŻENIE! NIE NALEŻY podłączać przewodu prądu zmiennego do gniazda prądu zmiennego przed podłączeniem wtyczki prądu stałego do komputera. Może to spowodować uszkodzenie adaptera prąd zmienny-prąd stały. 28 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

29 WAŻNE! Użycie zasilacza komputera do zasilania innych urządzeń elektrycznych, może spowodować uszkodzenie. Jeśli pojawi się dym, będzie wyczuwalny zapach spalenizny lub wystąpi zbyt wysoka temperatura zasilacza należy zgłosić się do serwisu. Z serwisem należy się skontaktować także wtedy, gdy istnieje podejrzenie uszkodzenia adaptera prąd zmienny - prąd stały. Uszkodzony zasilacz, może spowodować zniszczenie zestawu baterii i komputera. W zależności od regionu, komputer może być dostarczony z dwu lub trzy bolcową wtyką. Jeśli dostarczona została wtyka trzy bolcowa w celu zapewnienia bezpiecznego działania komputera należy zastosować uziemione gniazdo prądu zmiennego lub zastosować adapter z prawidłowo wykonanym uziemieniem. OSTRZEŻENIE! W CZASIE DZIAŁANIA ADAPTER ZASILANIA MOŻE SILNIE SIĘ ROZGRZEWAĆ. NALEŻY PAMIĘTAĆ ABY NIE PRZYKRYWAĆ ZASILACZA I TRZYMAĆ GO Z DALA OD CIAŁA. Odłącz adapter zasilania lub wyłącz gniazdo prądu zmiennego w celu zminimalizowania zużycia energii, gdy komputer nie jest używany. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 29

30 Bateria Komputer jest przeznaczony do pracy z wymiennym zestawem baterii. Zestaw baterii składa się z połączonych we wspólnej obudowie ogniw baterii. W pełni naładowany zestaw, zapewnia zasilanie przez kilka godzin, a czas ten można wydłużyć poprzez stosowanie zarządzania zasilaniem. Dodatkowe zestawy baterii są opcjonalne i można je zakupić oddzielnie u sprzedawcy komputera. Instalacja i deinstalacja modułu baterii Komputer może być dostarczony z zainstalowanym lub z niezainstalowanym zestawem baterii, a w celu instalacji zestawu baterii należy wykonać następujące czynności. 1 WAŻNE! Nigdy nie należy wyjmować zestawu baterii przy uruchomionym komputerze. może to spowodować utratę aktywnych danych. 3 2 Instalacja modułu baterii: Podręcznik użytkownika komputera ASUS

31 Deinstalacja modułu baterii: WAŻNE! Należy używać wyłącznie modułów baterii i zasilaczy dostarczonych z tym komputerem lub specjalnie zatwierdzonych przez producenta lub sprzedawcę do używania z tym modelem, w przeciwnym przypadku 3 może wystąpić uszkodzenie komputera. 1 Właściwa eksploatacja baterii Moduł baterii komputera, jak wszystkie ładowalne baterie, może być ładowany określoną ilość razy. Użyteczna żywotność zestawu baterii zależy od temperatury otoczenia, wilgotności i sposobu używania komputera. Najlepszy zakres temperatur wynosi od 10 C do 35 C (50 F do 95 F). Należy także pamiętać, że temperatura wewnętrzna komputera jest wyższa niż temperatura otoczenia. Temperatury powyżej lub poniżej tego zakresu skracają żywotność baterii. W każdym jednak przypadku czas użyteczności baterii kiedyś się zakończy i konieczne będzie zakupienie u autoryzowanego dostawcy tego komputera nowego zestawu baterii. Ponieważ baterie zużywają się także podczas przechowywania, nie zaleca się kupowania dodatkowych baterii w celu ich przechowywania. OSTRZEŻENIE! Ze względów bezpieczeństwa, NIE WOLNO wrzucać baterii do ognia, NIE WOLNO zwierać styków baterii i NIE WOLNO demontować baterii. Po wystąpieniu nieprawidłowego działania baterii lub uszkodzenia spowodowanego uderzeniem baterii należy wyłączyć komputer i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. 2 Podręcznik użytkownika komputera ASUS 31

32 Włączanie zasilania komputera Po włączeniu komputera na ekranie wyświetlany jest komunikat włączenia zasilania. W razie potrzeby, jasność można wyregulować przyciskami skrótów. Aby uruchomić program konfiguracji BIOS w celu ustawienia lub modyfikacji konfiguracji systemu, naciśnij [F2] podczas uruchamiania. Po naciśnięciu [Tab] podczas wyświetlania ekranu początkowego, wyświetlone zostaną informacje startowe, takie jak wersja BIOS. Naciśnij [ESC], po czym zostanie wyświetlone menu startowe z możliwością wyboru uruchomienia z dostępnych napędów. Po włączeniu zasilania, a przed uruchomieniem komputera, widoczne jest miganie panela wyświetlacza. Jest to część testu komputera i nie oznacza problemu z wyświetlaczem. WAŻNE! Aby zabezpieczyć napęd dysku twardego, po wyłączeniu komputera należy zawsze zaczekać, co najmniej 5 sekund przed jego ponownym włączeniem. OSTRZEŻENIE! NIE NALEŻY przenosić lub przykrywać komputera z włączonym zasilaniem żadnymi materiałami, które redukują przepływ powietrza, takimi jak torba do przenoszenia. Test POST (Autotest po włączeniu) Po włączeniu komputera, nastąpi uruchomienie serii sterowanych programowo testów diagnostycznych nazywanych POST (Power- On Self Test). Oprogramowanie, które steruje testem POST jest stałą częścią architektury komputera. POST zawiera zapis konfiguracji sprzętowej komputera, która jest wykorzystywana do diagnostyki systemu. Zapis ten jest tworzony poprzez użycie programu konfiguracji BIOS. Jeśli w trakcie testu POST zostanie wykryta różnica pomiędzy zapisem konfiguracji sprzętowej a istniejącym sprzętem, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem o poprawienie konfliktu przez uruchomienie programu konfiguracji BIOS. W większości przypadków zapis konfiguracji sprzętowej powinien być poprawny w momencie otrzymania komputera. Po zakończeniu testu, może pojawić się komunikat No operating system found (Nie znaleziono systemu operacyjnego), jeśli na dysku twardym nie został wstępnie załadowany system operacyjny. Oznacza to, że dysk twardy został prawidłowo wykryty i jest gotowy do instalacji nowego systemu operacyjnego. 32 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

33 Technologia automatycznego wykrywania i naprawy błędów S. M. A. R. T. (Self Monitoring and Reporting Technology) sprawdza dysk twardy podczas testu POST i generuje komunikat z ostrzeżeniem, jeśli dysk twardy wymaga serwisowania. Jeśli w trakcie uruchamiania zostanie wygenerowane ostrzeżenie o błędzie krytycznym dysku twardego, należy jak najszybciej wykonać kopię zapasową danych i uruchomić program sprawdzający dysk w systemie Windows. Aby uruchomić program sprawdzania dysku systemu Windows: kliknij Start > wybierz Komputer > kliknij prawym przyciskiem ikonę dysku twardego > wybierz Właściwości > kliknij zakładkę Narzędzia > kliknij Sprawdź teraz > kliknij Start. Można także wybrać Skanuj... sektory dla wykonania bardziej efektywnego skanowania i naprawy, ale ten proces jest wolniejszy. WAŻNE! Jeżeli po wykonaniu sprawdzenia dysku programem narzędziowym w trakcie uruchamiania dalej generowane są ostrzeżenia, należy przekazać komputer do naprawy. Kontynuowanie używania może spowodować utratę danych. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 33

34 Sprawdzenie baterii Moduł baterii obsługuje standard Smart Battery, dzięki czemu w systemie Windows możliwe jest monitorowanie stanu naładowania baterii. W zależności od konfiguracji sprzętowej i sposobu użytkowania, całkowicie naładowany zestaw baterii zapewnia zasilanie do kilku godzin poprzez stosowanie zarządzania zasilaniem. Rzeczywisty czas działania zależy od sposobu wykorzystania funkcji oszczędzania energii, ogólnego sposobu pracy, od procesora, od wielkości pamięci systemowej i od rozmiaru panela wyświetlacza. Pokazane tu zrzuty ekranów, to tylko przykłady, które mogą różnić się od ekranów wyświetlanych w systemie. Użytkownik jest ostrzegany o słabym naładowaniu. Kontynuowanie pracy mimo ostrzeżeń o słabym naładowaniu baterii, spowoduje ostatecznie przejście komputera do stanu wstrzymania (jest to domyślna akcja Windows). Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę baterii w celu wyświetlenia dostępnych akcji. Najedź kursorem myszy na ikonę baterii bez klikania, aby wyświetlić stan naładowania baterii. Kliknij lewym przyciskiem ikonę baterii w celu wyświetlenia ustawień zarządzania zasilaniem. Najedź kursorem myszy bez klikania na ikonę zasilacza, aby wyświetlić postęp naładowania baterii. OSTRZEŻENIE! STR (Suspend-to-RAM [Wstrzymanie]), przy rozładowanej baterii nie może trwać dłuższy czas. STD (Suspendto-Disk [Hibernacja]) nie jest jednoznaczne z wyłączeniem komputera. Komputer potrzebuje niewielkiej ilości prądu w celu przejścia do stanu STD, w związku z czym może się to nie udać przy braku zasilania (np. odłączenie adaptera zasilania I zestawu baterii). 34 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

ASUS VP247T [1ms, Eye Care]

ASUS VP247T [1ms, Eye Care] to monitor o bardzo szerokim zastosowaniu, który nie zawodzi pod względem swojej specyfikacji. Asus to firma, która jest odpowiedzialna za wyprodukowanie tego sprzętu. Główne zastosowanie omawianego monitora to: Do domu i biura. Niezwykle istotną informacją jest ta o przekątnej ekranu liczonej w calach, a ile cali ma konkretnie to urządzenie: 23. 6 cale. Jeżeli zależy Wam na szczegółowym obrazie, to poznajcie parametr rozdzielczości: 1920 x 1080 px. Ekran jest w proporcji 16:9. Czy jest tu dodatkowo do dyspozycji tuner TV: Nie. ASUS VP247T [1ms, Eye Care] generuje obraz wysokiej jakości i wyróżnia się ciekawymi funkcjonalnościami.

Najważniejsze cechy:

  • Głośniki: Tak
  • Producent: AsusTyp matrycy: TN (TFT)Rozmiar wyświetlacza: 23. 6"Rozdzielczość: 1920 x 1080
  • Zobacz wszystkie cechy

Cena ASUS VP247T [1ms, Eye Care]

ASUS VP247T [1ms, Eye Care] to solidnie wykonany monitor, który wyróżnia się sporo uniwersalnością i dobrym stosunkiem ceny do jakości. Jedną z najważniejszych informacji jest ta o rozdzielczości generowanego obrazu, która wpływa na szczegółowość, a wynosi ona w tym przypadku 1920 x 1080 px. Podstawowym formatem obrazu jest 16:9. Uznana marka Asus jest producentem tego monitora. Przekątna ekranu liczy dokładnie 23. Czy omawiane urządzenie może również pełnić rolę telewizora, dzięki wbudowanemu tunerowi TV: Nie. Według producenta, główne zastosowanie omawianego sprzętu to: Do domu i biura. Kod producenta: VP247T. 4712900099010 to kod EAN tego produktu. Jeżeli zwracacie uwagę również na wygląd monitora, to poznajcie kolorystykę tego produktu: Czarny. ASUS VP247T [1ms, Eye Care] to sprzęt zbierający wśród internautów bardzo dobre opinie. Czy ekran posiada dodatkowe udogodnienie w postaci dotykowej obsługi: Nie. Bardzo ważną cechą, która wpływa na przykład na kontrast, kąty widzenia czy odwzorowanie kolorów, jest typ matrycy, a w tym przypadku jest to konkretnie TN (TFT). Podświetlenie i jego rodzaj: LED. Czy jest tu jakaś technologia synchronizacji częstotliwości, która może przydać się w wymagających grach: Brak. Ważnym parametrem jest czas reakcji matrycy, który osiąga poziom 1 ms. Odchylenie pionowe wynosi 55-75. Wartość odchylenia poziomego: 30-80. Rozmiar plamki: 0. 2715. Następnym istotnym parametrem związanym ściśle z matrycą i generowanym obrazem jest jasność, która w przypadku omawianego urządzenia wynosi dokładnie 250 cd/m2. Kontrast tego monitora: 100000000:1:1. Jeżeli obraz generowany przez monitor często oglądany jest przez kilka osób, to warto poznać jego kąty widzenia, które wynoszą odpowiednio 160 (pion), 170 (poziom). Najważniejsze technologie, które zostały zastosowane w tym sprzęcie: GamePlus, LED Backlight. ASUS VP247T [1ms, Eye Care] może stanowić zarówno źródło rozrywki, jak i efektywne narzędzie do pracy czy nauki. Najważniejsze złącza, które mamy do dyspozycji przy korzystaniu z tego monitora to Analogowe (D-Sub), Cyfrowe (DVI-D). Dodatkowe złącza, które mogą się nam przydać: Wyjście słuchawkowe. Jeżeli nie lubicie dodatkowych wydatków i nie zamierzacie do tego monitora dokupywać głośników, to sprawdźcie, czy ten model posiada wbudowane głośniki: Tak. Moc wbudowanych głośników: 2 x 1. 5. Wysokość monitora liczy 40. 01 mm. Urządzenie jest szerokie na 56. 11 mm. Głębokość konstrukcji monitora osiąga pułap 33. 58 mm. Sprzęt waży 4 kg. Informacje dotyczące konstrukcji urządzenia: Regulacja kąta pochylenia. Dostępność funkcji Pivot: Nie. Czy mamy możliwość montażu tego modelu na ścianie: Tak. Co dostajemy w zestawie wraz z monitorem: Karta gwarancyjna, Przewód audio, Przewód D-Sub, Przewód zasilający, Skrócony podręcznik konfiguracji. Jeżeli nie przepadacie za wysokimi rachunkami za prąd, to poznajcie pobór mocy tego sprzętu: 22. 7 W. Certyfikaty bezpieczeństwa: BSMI (Tajwan), CB (Europa), CCC (Chiny), cUL (Kanada), MEPS (Australia i Nowa Zelandia), MEPS (Wietnam), PSB (Singapur), PSE (Japonia), UL (Stany Zjednoczone), WEEE (Unia Europejska). Certyfikaty dotyczące ergonomii, które otrzymał ten monitor: TCO 6. 0, TUV. Normy promieniowania: CE (Unia Europejska), FCC (Stany Zjednoczone), VCCI (Japonia). Zarządzanie energią: ErP. ASUS VP247T [1ms, Eye Care] ma bardzo atrakcyjną cenę względem swojej specyfikacji i możliwości.

Pozostałe
Akcesoria w zestawieKarta gwarancyjna, Przewód audio, Przewód D-Sub, Przewód zasilający, Skrócony podręcznik konfiguracji
Ekran
Rozmiar wyświetlacza23. 6"
Rozdzielczość1920 x 1080
Jasność250 cd/m2
Czas reakcji 1 ms
Ogólne
KolorCzarny
Tuner TVNie
Certyfikaty bezpieczeństwaBSMI (Tajwan), CB (Europa), CCC (Chiny), cUL (Kanada), MEPS (Australia i Nowa Zelandia), MEPS (Wietnam), PSB (Singapur), PSE (Japonia), UL (Stany Zjednoczone), WEEE (Unia Europejska)Rozwiń
ProducentAsus
Technologie złączyD-Sub, DVI-D, HDCP, Plug & Play
ZastosowanieDo domu i biura
Wysokość40. 01 mm
Dodatkowe złączaWyjście słuchawkowe
Pivot
Moc głośników2 x 1. 5
TechnologiaGamePlus, LED Backlight
Rodzaj podświetleniaLED
Normy promieniowaniaCE (Unia Europejska), FCC (Stany Zjednoczone), VCCI (Japonia)
Pobór mocy22. 7 W
GłośnikiTak
Typ matrycyTN (TFT)
Rozmiar plamki [mm]0. 2715
Kąty widzenia160 (pion), 170 (poziom)
Zarządzanie energiąErP
Gniazdo USBNie szt.
Certyfikaty ergonomiiTCO 6. 0, TUV
Kontrast100000000:1:1
Synchronizacja częstotliwościBrak
Odchylenie poziome [kHz]30-80
EAN4712900099010
Częstotliwość odświeżania [Hz]60
Kod ProducentaVP247T
Odchylenie pionowe [Hz]55-75
KonstrukcjaRegulacja kąta pochylenia
NazwaASUS VP247T [1ms, Eye Care]
Dotykowy
Montaż ścienny
Głębokość33. 58 mm
Normy chemiczneRoHS (Unia Europejska)
Skrócona specyfikacja23. 6''/LED/FHD/1msGTG/60Hz/100mln:1/FF/Głośniki/LBL/D-Sub/DVI
Podstawowe złączaAnalogowe (D-Sub), Cyfrowe (DVI-D)
Proporcje wymiarów matrycy16:9
Szerokość56. 11 mm
Ciężar4

Oceń ASUS VP247T [1ms, Eye Care]

  • Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.

Pytania i odpowiedzi

  • Nie ma jeszcze żadnych pytań.

Podręcznik konfiguracji i specyfikacji Asus Vh238t

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji i specyfikacji Asus Vh238t

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji i specyfikacji Asus Vh238t