Kurs instalacji Hitachi Rac 20weci

Kurs instalacji Hitachi Rac 20weci jest programem szkoleniowym, który pomaga użytkownikom zrozumieć zasady instalacji systemu Hitachi Rac 20weci. Kurs obejmuje wszystkie niezbędne informacje, w tym konfigurację systemu, instalację oprogramowania i konfigurację urządzeń, a także wyjaśnia, w jaki sposób system jest wykorzystywany w przedsiębiorstwie. Szkolenie pomaga użytkownikom wykorzystać pełny potencjał systemu do automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych, dzięki czemu można zwiększyć wydajność i skuteczność pracy. Kurs instalacji Hitachi Rac 20weci jest skierowany do wszystkich użytkowników, którzy chcą nauczyć się konfigurować system i korzystać z niego w swoim przedsiębiorstwie.

Ostatnia aktualizacja: Kurs instalacji Hitachi Rac 20weci

Jest to kurs teoretyczny skierowany do osób posiadających doświadczenie zawodowe w branży, a niemających formalnego wykształcenia w zawodzie, lub chcących wyższy poziom kwalifikacji zawodowych.

Program kursu obejmuje zarówno tematykę zawodową (sieci i instalacje zimnej i ciepłej wody, gazowe, kanalizacyjne, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłownicze, rysunek zawodowy, nowoczesne rozwiązania takie jak kotły kondensacyjne, pompy ciepła, kolektory słoneczne), jak i zagadnienia związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa i (działalność gospodarcza, BHP, kosztorysy i obmiary robót, psychologia pracy i podstawy pedagogiki).

Kurs jest realizowany w systemie zaocznym i obejmuje 6 zjazdów sobota-niedziela. W poniedziałek po ostatnim zjeździe absolwenci, którzy spełniają warunki ustawowe zdają egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.

Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych – profesjonalny kurs zawodowy

Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych to specjalista, który do wykonywania montażu instalacji wodociągowych lub robót związanych z budową instalacji sanitarnych wykorzystuje zarówno umiejętności manualne, jak i specjalistyczną wiedzę. Zatem do wykonywania następujących zadań zawodowych jak i wykonywania robót przygotowawczych związanych z eksploatacją i instalacją sieci potrzebna jest szczegółowa wiedza.

Dlatego jeżeli interesujesz się montażem instalacji sanitarnych lub budową sieci wodociągowych oferujemy Ci szerokie możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji. W trakcie kursu każdy z uczestników będzie mieć możliwość poznanie tego, jaki są specyfikacje techniczne warunków wykonania instalacji sanitarnych. Ponadto nauczy się technik wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych różnych materiałów instalacyjnych.

Wybór naszego szkolenia pozwoli Ci na rozwój w zakresie wykonywania montażu instalacji wodociągowych i instalacji sanitarnych. Po naszym kursie każdy z uczestników bez problemu rozpoznaje rodzaje instalacji budowlanych, a także rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych oraz precyzyjnie ocenia prawidłowe funkcjonowanie instalacji grzewczych. W trakcie kursu każdy z uczestników będzie miał możliwość:

 • korzystania z doskonale wyposażonych pracowni w sprzęt i materiałów dydaktycznych w całym cyklu szkolenia,
 • czerpania wiedzy od świetnie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która posiada olbrzymie doświadczenie zawodowe,
 • możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zawodzie technik inżynierii sanitarnej,
 • możliwość podejścia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Po ukończeniu nauki monter instalacji sanitarnych będzie mógł znaleźć zatrudnienie zarówno w firmach budowlanych, jak i instalacyjnych, administracjach domów mieszkalnych oraz w serwisach rzemieślniczych lub remontowo-montażowych.

Kurs - Maszynista Chłodni/Operator Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych

Kurs II stopnia jest przeznaczony dla:
- osób, które mają doświadczenie w obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych lub brały udział w 6 -dniowym kursie I stopnia -Maszynista Chłodni/Operator Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych organizowanym przez nasze Centrum Szkoleniowe.
Cel:
- pogłębienie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie takich zadań jak: monitorowanie, analizowanie, sterowanie pracą instalacji, wykonywanie przeglądów, prac konserwacyjnych, wybranych prac naprawczych amoniakalnych instalacji chłodniczych.
- poznanie, przypomnienie, przestrzeganie standardów bhp w trakcie wykonywania powyższych zadań.
Tematyka planowanych pokazów:
• I blok zadaniowy:
1) zasady sterowania i automatyki amoniakalnych instalacji chłodniczych w oparciu o sterownik Siemens "Simatic",
2) główne parametry pracy amoniakalnych instalacji chłodniczych i stosowane elementy kontrolno-pomiarowe układu automatyki,
3) ocena poprawności pracy instalacji na podstawie analizy danych z wizualizacji i archiwizacji parametrów pracy na przykładzie agregatu sprężarkowego i stacji skraplania - wykrywanie zakłóceń,
4) zakłócenia regulacji i wskazań poziomów amoniaku w POC-ach na skutek zaolejenia sond pomiarowych - odolejanie sondy,
5) zakłócenia funkcjonowania stacji zaworowej chłodnicy magazynu mroźni - wykrywanie problemów na podstawie analizy archiwizacji parametrów pracy,
6) zakłócenia w funkcjonowaniu termosyfonowego układu chłodzenia oleju w agregatach sprężarkowych - zasady prawidłowego wykonania zbiorników termosyfonowych i rurociągów zasilania i powrotu,
7) wpływ zbyt małej ilości amoniaku w instalacji na jej poprawne funkcjonowanie na przykładzie układu wymiennika wody lodowej zasilanej ze zbiornika płynu ZL,
8) umiejętność poprawnego "czytania" schematów elektrycznych układu sterowania pracą zautomatyzowanych instalacji chłodniczych.
• II blok zadaniowy:
1) regulacja poziomu amoniaku w zbiornikach, zaburzenie w cyklu pracy układu,
2) przełączenie pompy amoniaku na rezerwową,
3) uzupełnienie lub wymiana oleju, wymiana filtra sprężarki, przegląd instalacji powrotu oleju z separatora do zbiornika sprężarki,
4) przegląd stacji zaworów tunelu zamrażalniczego, sprawdzenie działania sond poziomu NH3 w zbiorniku LVS tunelu,
5) regulacja ciśnienia odtajania tunelu,
6) odolejanie instalacji amoniakalnej,
7) sprawdzenie nastaw zaworów bezpieczeństwa na stole ciśnieniowym,
8) uzupełnienie oleju w tłokowej sprężarce amoniakalnej z zastosowaniem ręcznej pompki oleju oraz dopełnienie oleju w sprężarce śrubowej za pomocą pompy elektrycznej,
9) omówienie na przykładzie sprężarki śrubowej zakresu czynności związanych z wymianą oleju, filtra oleju oraz serwisem trójdrożnego termostatycznego zaworu oleju,
10) wymiana uszczelnienia dławika,
11) serwis niesprawnego zaworu serwotłokowego ICS 3, serwis filtra na zasilaniu, regulacja odparowania oraz regulacja CVP HP na powrocie z odtajania rozdzielni NH3 chłodni k-44,
12) modernizacja ICS 3 -montaż pilota CVP LP w gnieździe równoległym „P” o zakresie regulacji 0-7 bar jako zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia amoniaku podczas postoju rozdzielni,
13) pokaz kalibrowania zaworu motorowego Hansen,
14) serwis zaworu elektromagnetycznego EVRA -ustalenie przyczyny niesprawności zaworu, praca z wykorzystaniem oryginalnych zestawów serwisowych.

Organizacja kursu:
• Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji + 3 wybrane zakłady posiadające amoniakalne instalacje chłodnicze.
• Zajęcia prowadzą liderzy maszynowni chłodniczych z wieloletnią praktyką oraz doświadczony inspektor znający zagrożenia, zasady obowiązujące przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych.
• Planowany czas kursu 32 godz. lekcyjne (w tym 28 godz. lekcyjnych –to praktyczne pokazy zaplanowanych zadań wykonywanych na amoniakalnych instalacjach chłodniczych).
• Organizacja kursu: I etap 3 dni + II etap 2 dni (organizator zapewnia transport do zakładów poza Bydgoszczą -4 wyjazdy)
• Łączna liczba uczestników kursu -16/20 osób (zajęcia pokazowe realizowane w grupa -max. 8/10 osobowych).
• Oczekiwania organizatora wobec uczestników kursu:
- dostarczenie przed kursem scanu opinii/zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy, dotyczącego zgody na pracę na stanowisku maszynisty chłodni/operatora amoniakalnych chłodniczych (dopuszczającego do pracy na wysokości),
- dostarczenie przed kursem scanu uprawnień potwierdzających kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń ujętych w Grupie 2 (wymagane kwalifikacje w zakresie: obsługi, konserwacji -pkt. 5, 6, 7, 10),
- wyposażenie uczestnika kursu w: maskę z pochłaniaczem, odzież roboczą, obuwie, nakrycie głowy, rękawice gumowe, okulary ochronne lub maskę ochronną/tzw. przyłbicę.

• Baza kursu w naszym Hotelu CHEMIK –tel. 52/374 89 13; 504 241 780.
• Zainteresowanym uczestnikom oferujemy pomoc odnośnie noclegów i wyżywienia.
• Prosimy o dokładne wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej na magdalena. pl

Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać tel. 504 241 764, 504 241 927; 784 075 860;

Karta zgłoszenia

 • SZKOLENIA z MONTAŻU KLIMATYZACJI

  ponad 1000 przeszkolonych osób z całej Europy

 • SZKOLENIA z SERWISU KLIMATYZACJI

  Naucz się jak naprawić klimatyzator

  SZKOLENIA z MONTAŻU POMP CIEPŁA

  Szkolenia i kursy na żywo lub online

Pomysł na Akademię Instalatorów powstał w mojej głowie w 2015. Kilka lat temu, kiedy wkraczałem na rynek związany z klimatyzacją wiedza na temat prawidłowego montażu była bardzo trudna do zdobycia, wręcz niemożliwa. Do dzisiaj niewiele się zmieniło. Jednostki certyfikujące wybrane przez UDT wymagają od potencjalnych monterów wiedzy, której nie mają gdzie zdobyć... Uczestniczyłem w kilku szkoleniach na terenie Polski i widziałem ich bardzo niski poziom...

Jak w takim razie nauczyłem się montować klimatyzatory? Na własnych doświadczeniach. Kupiłem z kolegą kilka urządzeń, narzędzia, drabiny i zamontowaliśmy je w zaprzyjaźnionej firmie, oczywiście nie obyło się bez wielu przygód.. Pierwszy montaż trwał prawie 3 tygodnie:D Dzisiaj montaż zajmuje nam 3 godziny!

Ty nie musisz przez to przechodzić! Skorzystaj z mojego doświadczenia i naucz się montować klimatyzację oraz pompy ciepłą w biurach i mieszkaniach, a dzięki poradom z zakresu marketingu jakich Ci udzielę będziesz w stanie rozwinąć swoją własną firmę i przebić się przez konkurencję!

Najlepsze szkolenia z montażu i serwisu klimatyzacjii pomp ciepła. Zapisz się, nie pożałujesz!

JAKIE SZKOLENIA OFERUJEMY?  


Szkolenie z montażu klimatyzacji na żywo

Szkolimy osoby, które chcą rozpocząć swoją przygodę z montażem klimatyzacji. Jeśli nie masz zielonego pojęcia jak dobrać urządzenie, gdzie je zamontować, jakie narzędzia i materiały będą Ci potrzebne, a tym bardziej jak to prawidłowo zrobić, uruchomić oraz zdiagnozować klimatyzację - to szkolenie na żywo jest dla Ciebie!

Szkolenia odbywają się w niewielkich grupach 5-10 osób, ponieważ zależy mi, żeby każdemu poświęcić możliwie najwięcej uwagi i żeby każdy wyjeżdżając miał wiedzę i pewność, że poradzi sobie z pierwszym i kolejnym montażem klimatyzacji.

 • Poznaj więcej szczegółów na temat szkolenia i zapisz się już teraz.
 • Masz pytania? Zadaj je!
 • Szkolenie z montażu klimatyzacji online

  Całe szkolenie z montażu klimatyzacji jakie prowadzę na żywo zostało nagrane i udostępniam je w formie kilkudziesięciu filmów video dostępnych 24h na dobę przez Internet. Masz nieograniczoną liczbę odtworzeń, dzięki czemu możesz powracać do materiałów dowolną ilość razy i o dowolnej porze.

  Obok każdego video znajdują się miejsca do zadawania pytań, na które odpowiadam w możliwie najszybszym możliwym czasie.

  W zależności od tego, czego potrzebujesz podzieliłem dostęp na 3 różne pakiety, a do każdego z nich dokładam dodatkowo podręcznik, który możesz mieć zawsze przy sobie i w razie potrzeby odświeżyć swoją wiedzę.

 • Zobacz poszczególne pakiety i wybierz swój. html" title="Kontakt - szkolenie z klimatyzacji">Masz pytania? Zadaj je!
 • Kurs instalacji Hitachi Rac 20weci

  Bezpośredni link do pobrania Kurs instalacji Hitachi Rac 20weci

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Kurs instalacji Hitachi Rac 20weci