Instrukcje operacyjne 2n 9137160ckdu

Instrukcje operacyjne 2n 9137160ckdu to uniwersalne sterowniki, które można zastosować do różnych urządzeń. Sterowniki te są zaprojektowane tak, aby zapewnić szybkie i niezawodne działanie, a także zapewnić łatwą konfigurację i obsługę. Sterowniki 2n 9137160ckdu są zgodne z różnymi systemami operacyjnymi, w tym z Windows, Linux, MacOS i Android. Zawierają szczegółowy opis wszystkich funkcji sterownika, w tym wymagania sprzętowe, instalację i konfigurację. Instrukcje te są niezbędne do prawidłowego działania sterownika, a także umożliwiają użytkownikom wykonanie dodatkowych czynności, takich jak aktualizacja oprogramowania i usuwanie błędów.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje operacyjne 2n 9137160ckdu

INSTRUKCJA OPERACYJNA

DLA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

Podstawa prawna:

Zgodnie z rozdziałem 5 (Zasady eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków INSTRUKCJA OPERACYJNA DLA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH wydawana jest na żądanie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i jest przedstawiana przez podmiot świadczący usługi lotnicze do wglądu;

 1. DANE PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI LOTNICZE:

IRONSKY Dariusz Wąsowicz ul. Rzeźnicka 3, 64-320 Buk, NIP 7772993915

Kom: 519 410 610 Kom: 663 944 151 email: biuro@ironsky. pl

 • WYKAZ WYKORZYSTYWANYCH BSP:
 • DJI Phantom 3 PRO,
 • DJI Inspire 1 PRO,
 • DJI S900,
 • Yuneec Typhoon H,
 • Yuneec Q500
 • DANE PERSONELU ZE WSKAZANIEM POSIADANYCH UPRAWNIEŃ
 •  Dariusz Wąsowicz Nr uprawnień: PL. XXXX. UAVO
 • Jakub Andraszyk Nr uprawnień: PL. UAVO
 • PROCES ANALIZY RYZYKA WYKONYWANYCH OPERACJI LOTNICZYCH W ODNIESIENIU DO WYKORZYSTYWANYCH BEZZAŁOGOWYCHSTATKÓW POWIETRZNYCH
 • Operator jest zobowiązany wykonać analizę ryzyka przed podjęciem operacji, w następującej kolejności:

 • Ryzyko czynnika ludzkiego w szczególności:
 • a. samopoczucie oraz sprawność psychofizyczna operatora

  b. zagrożenia jakie może nieść operacja dla osób w otoczeniu

  c. potencjalne zagrożenia dla operatora i operacji ze strony osób w otoczeniu

 • Ryzyko lotu w szczególności:
 • a. warunki meteorologiczne oraz widoczność i oświetlenie

  b. przeszkody w tym przeszkody dla sygnału radiowego

  c. źródła potencjalnych zakłóceń sygnału radiowego

  d. bezpieczeństwo miejsca startu i lądowania w tym rezerwowego miejsca lądowania

 • LISTA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH DOKONYWANYCH PRZED STARTEM I PO LĄDOWANIU
 • Przed startem:
 • a. ocena warunków operacyjnych

  b. sprawdzenie sprawności BSP w szczególności zespołu napędowego

  c. pomiar napięcia akumulatorów

  d. załączenie aparatury RC

  e. załączenie zasilania BSP

  f. sprawdzenie linku RC i telemetrii

  g. sprawdzenie jakości pozycjonowania GPS

  h. upewnienie się czy można bezpiecznie rozpocząć procedurę startu, ostrzeżenie słowne dla osób postronnych

  i. uzbrojenie silników oraz kontrola wychyłów na ziemi

  j. start

 • Po lądowaniu:
 • a. odłączenie zasilania

  b. sprawdzenie temperatury zespołu napędowego oraz akumulatorów

  c. sprawdzenie czy nie wystąpiły uszkodzenia mechaniczne statku powietrznego

 • PROCEDURY I ZASADY WYKONYWANIA OPERACJI LOTNICZYCH
 • Operator jest zobowiązany:

 • wykonywać operacje lotnicze bezpiecznie dla osób I mienia oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami w szczególności:
 • a. prowadzić operacje po uzyskaniu odpowiednich zgód w strefach gdzie jest to wymagane

  b. posiadać niezbędne dokumenty

 • przeprowadzić analizę ryzyka
 • zapoznać się z planem
 • PROCEDURY AWARYJNE:
 • W przypadku utraty zasięgu RC w trakcie lotu:
 • a. czekając na załączenie systemu failsafe – RTH zająć pozycję poprawiającą zasięg radiowy

  b. upewnić się, że nie ma przeszkód do powrotu BSP w procedurze RTH, jeśli są zadbać o bezpieczeństwo osób I mienia w pobliżu przeszkody

  b. przełączyć tryb lotu na ALTHOLD

  c. po odzyskaniu kontroli prowadzić operację dalej

 • W przypadku uszkodzenia zespołu napędowego w trakcie lotu
 • a. natychmiast lądować w najbliższym miejscu nie zagrażającym bezpieczeństwu osób I mienia

  b. ostrzec osoby w pobliżu BSP o awarii I nakazać odsunięcie się na bezpieczną odległość

  Doświadczony instruktor pilotażu dronów UAVO z uprawnieniami VLOS/BVLOS/INS. Entuzjasta nowych technologii, adrenaliny i muzyki elektronicznej. Wielokrotny skoczek spadochronowy. Jako członek zarządu IRONSKY kieruje działem szkoleń i obsługą klienta B2B budując trwałe relacje biznesowe. Marketing Ninja zawsze szukający alternatywnych rozwiązań. Po godzinach szczęśliwy mąż i ojciec dwójki bąbelków 😉

  Powered by GDPR Cookie Compliance

  Privacy Overview

  This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

  RbGM1KspYVI4X1

  ILUSTRACJA: Instrukcja_intro

  Clement127, licencja: CC BY-NC-ND 2. 0

  W życiu codziennym bardzo często spotykamy się z tekstami użytkowymi. Jednym z nich jest instrukcja, która spokrewniona jest z takimi gatunkami, jak wskazówka, zalecenie, polecenie. Wszystkie te formy mają w bardzo prosty i jednoznaczny sposób opisać zasady postępowania i działania w konkretnych sytuacjach. Nie zawsze instrukcje są łatwe w odbiorze – są jednak bardzo przydatne, zwłaszcza wtedy, gdy chcemy coś sprawnie wykonać lub załatwić.

  j0000007VBB1v50_0000000C

  Instrukcja to gatunek, w którym najważniejszy jest odbiorca. To także tekst użytkowy. Trzeba w nim w prostych słowach komunikować, kto i jak ma postępować, jak należy coś właściwie używać. Bardzo ważna w instrukcji jest zwięzła, ale przemyślana kompozycja. Jak więc pisać instrukcję?

  1) Po pierwsze, wyróżniamy dwie odmiany:

  • instrukcja obsługi, użytkowania, np. jakiegoś przedmiotu, urządzenia;

  • instrukcja działania, czynności, np. szybkiego, doraźnego postępowania w sprawach zagrażających naszemu bezpieczeństwu („instrukcja przeciwpożarowa”), a także dłuższego działania, złożonego nawet z wieloetapowych czynności („instrukcja wypełniania dokumentu”).

  2) Po drugie, ważne jest, by treść instrukcji była ułożona chronologicznie (czyli każda opisana czynność powinna poprzedzać następną). Trzeba przede wszystkim przewidzieć, jak będzie odczytywał instrukcję odbiorca i co zrobi (to warunek, który musi być spełniony nawet przy redagowaniu takich gatunków spokrewnionych z instrukcją, jak „przepis kulinarny”).

  Jakich form używać?

  • Czasowników w 2. osobie trybu rozkazującego („przygotuj”, „przejdź”, „zamień”, „użyj”).

  • Zwrotów komunikujących, że coś jest ‘dozwolone – zakazane’ („uważaj”, „pamiętaj”, „nie rób czegoś”) – są one ważne w opisie urządzeń, np. elektronicznych. Ostrzegają przed niebezpieczeństwem.

  • Zwrotów, które mówią o kolejnych etapach czynności (np. „najpierw”, „następnie”, „potem”, „teraz”, „zaraz po tym”) – warto je skojarzyć ze stylistyką przepisu kulinarnego.

  Przed napisaniem instrukcji należy przemyśleć jej etapy – powinny być one graficznie wyróżnione. Coraz częściej pojawiają się instrukcje, w których słowom towarzyszą obrazki, np. instrukcje sprawnej ewakuacji w środkach transportu. Każdy, kto kiedykolwiek leciał samolotem, mógł (i musiał! ) przed startem wysłuchać takiej instrukcji.

  Poniższa tabela przedstawia ogólny wzór instrukcji.

  INSTRUKCJA

  PRZED UŻYCIEM

  OPIS

  PRZYGOTOWANIE

  OBSŁUGA

  Krok 1
  Krok 2
  Krok 3

  KONSERWACJA

  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

  j0000007VBB1v50_0000001R
  Ra5ku3Pus6OIp1

  ILUSTRACJA: Biblioteka

  www. com, fotografia barwna, domena publiczna

  Instrukcje spotykane są również w zwykłych sytuacjach życia codziennego. Przykładem jest poniższa instrukcja, opisująca, jak zamawiać i wypożyczyć książki w bibliotece, której zbiory są skatalogowane w systemie komputerowym.

  INSTRUKCJA ZAMAWIANIA I WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

  Nagłówek

  I. KONTO CZYTELNIKA

  Nagłówek do części I

  I. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wyłącznie czytelnicy, którzy mają konto elektroniczne i kartę czytelnika.
  II. Aby uzyskać kartę czytelnika i aktywne konto, wypełnij formularz i przekaż go bibliotekarzowi.
  III. Bibliotekarz sprawdzi Twoje dane, a następnie założy Ci konto czytelnika i wyda ważną kartę.

  Szczegółowe zasady postępowania – wyliczenie

  II. WYSZUKIWANIE I ZAMAWIANIE KSIĄŻEK W KATALOGU

  Nagłówek do części II

  I. Aby znaleźć odpowiednią książkę lub odpowiednie czasopismo, skorzystaj z katalogu bibliotecznego.
  II. Musisz się do niego zalogować:
  - Wpisz numer karty („login”) i hasło, które przekazuje Ci pracownik biblioteki.
  - Kliknij ikonkę DALEJ.
  III. Następnie wpisz do wyszukiwarki właściwe informacje o książce:
  - Podaj słowa kluczowe („autor, tytuł, typ publikacji”).
  - Naciśnij ikonkę OK.
  IV. Gdy wyświetli się właściwy tytuł oraz numer biblioteczny (sygnatura), wybierz polecenie ZAMAWIAM.
  V. Jeśli publikacja jest niedostępna, otrzymasz komunikat WYPOŻYCZONE.
  VI. Jeśli publikacja jest dostępna, po półgodzinie możesz ją odebrać ze stolika z zamawianymi książkami.

  Szczegółowe zasady do części II
  Wyliczenia główne i podpunkty

  III. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

  Nagłówek do części III

  I. Możesz wypożyczyć nie więcej niż 4 książki na 3 tygodnie. Możesz wypożyczyć książki tylko wtedy, gdy oddasz wcześniej wypożyczone. Czytelnicy wybierają książki i zgłaszają je bibliotekarzowi. Bibliotekarz wprowadza dane do komputera. Następnie można książkę wypożyczyć.

  Szczegółowe zasady do części III

  IV. DODATKOWE WSKAZÓWKI

  I. Biblioteka nie wypożycza: czasopism, wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych. Można z nich korzystać jedynie w czytelni. Książki należy oddać w terminie. Z wypożyczalni mogą korzystać czytelnicy, którzy w terminie oddali wcześniej wypożyczone wydawnictwa.

  Nagłówek do części IV – dodatkowe UWAGI, OSTRZEŻENIA, ZASADY itp.

  j0000007VBB1v50_00000031

  Ćwiczenie 1

  Wybierzcie jedną osobę, która będzie robiła figurki przestrzenne z papieru (np. modele samolotu, statku lub czapki malarskiej). Obserwując jej czynności, wpiszcie je do tabeli z zeszycie lub na planszy. Na koniec w grupie zredagujcie instrukcję. Przedstawcie ją innej grupie. Jeśli instrukcja została dobrze przygotowana, reprezentanci drugiej grupy na pewno nie będą mieli trudności w zrobieniu tej samej figurki.

  uzupełnij treść

  Ćwiczenie 2

  Skorzystaj z poniższego szablonu gatunkowego i przygotuj własną instrukcję. Może to być np. instrukcja zatytułowana: Jak opowiedzieć śmieszny dowcip?

  uzupełnij treść

  Co to będzie?

  Opis zadania

  Dla kogo?

  Obraz odbiorcy

  Co trzeba przygotować?

  Wyliczenie potrzebnych rzeczy

  Jak to zrobić?

  Wyliczenie kolejnych czynności/etapów postępowania

  Na co uważać?

  Ostrzeżenia

  Ćwiczenie 3

  W instrukcjach ważny jest precyzyjny opis. Istotne jest również, aby język, którym jest napisana był czytelny i zrozumiały. Spróbuj więc przeredagować poniższe instrukcje według podanego wzoru. Zamień formy na prostsze – typowe dla instrukcji.

  Wzór: Przed przejściem przez ulicę należy zwrócić uwagę, czy z prawej lub z lewej strony nie nadjeżdża samochód. → Zanim przejdziesz przez ulicę…

  1) Można przejść przez ulicę wyłącznie wtedy, gdy zapali się zielone światło. Przechodzenie na czerwonym świetle jest niedozwolone.

  2) W razie zauważenia niebezpiecznej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić straż miejską.

  3) Każdy, kto dostrzeże wypadek, powinien jak najszybciej powiadomić o tym policję. Należy wybrać numer 112 i przekazać informację o wypadku.

  4) Wypożyczanie książek w naszej bibliotece nie nastręcza trudności.

  5) Przed wypożyczeniem kolejnych książek należy oddać poprzednie.

  6) W razie nieoddania książek w terminie nie będzie można wypożyczyć kolejnych.

  uzupełnij treść
  RAmoqXsSlBKjJ1
  zadanie interaktywne

  Źródło: Contentplus. pl sp. z o. o., licencja: CC BY 3.

  Instrukcje operacyjne 2n 9137160ckdu

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcje operacyjne 2n 9137160ckdu

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcje operacyjne 2n 9137160ckdu