Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Asus O Play Media Pro

Instrukcja bezpieczeństwa i użytkowania Asus O Play Media Pro jest bardzo ważnym dokumentem, który może pomóc użytkownikom w bezpiecznym i skutecznym użytkowaniu tego urządzenia. Instrukcja zawiera informacje na temat bezpieczeństwa, instalacji, konfiguracji, utrzymania i konserwacji, a także wskazówki dotyczące odpowiedzialnego użytkowania. Przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa i użytkowania Asus O Play Media Pro pozwala użytkownikom czerpać pełnię korzyści z tego urządzenia i zapobiegać jego uszkodzeniu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Asus O Play Media Pro

Manuals DirectoryManualsdir. pl - przewodniki Użytkownika i Instrukcje Obsługi

vii

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1.

Zachować instrukcję.

2.

Zwracać uwagę na wszystkie ostrzeżenia.

3.

Nie stosować urządzenia w pobliżu wody.

4.

Czyścić tylko suchą ściereczką.

5.

Nie wolno blokować żadnych otworów wentylacyjnych. Urządzenie musi zostać

zainstalowane zgodnie z instrukcją producenta.

6.

Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła takich

jak grzejniki, mierniki ciepła, piecyki oraz innych urządzeń (w tym wzmacniacze)

wytwarzających ciepło.

7.

Nie wyłączać zabezpieczenia wtyczki spolaryzowanej lub z uziemieniem. Wtyczka

spolaryzowana posiada jeden bolec większy niż drugi. Wtyczka z uziemieniem ma

dwa bolce oraz otwór na bolec uziemienia. Szeroki bolec lub otwór służą celom

bezpieczeństwa użytkowania. Jeżeli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka,

skonsultować się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.

8.

Nie chodzić po przewodzie zasilającym ani nie ściskać go, szczególnie w pobliżu

wtyczek, wygodnych odbiorników oraz w punkcie, w którym wychodzą z

urządzenia.

9.

Stosować jedynie wyposażenie/akcesoria określone przez producenta.

10. Stosować jedynie wózki, stojaki, trójnogi, wsporniki lub stoły

określone przez producenta lub sprzedawane razem z urządzeniem.

W przypadku stosowania wózka, podczas przemieszczania

połączenia wózka/urządzenia zachować ostrożność, celem

uniknięcia obrażeń spowodowanych wywróceniem.

11. W przypadku burz z piorunami lub okresu długiej przerwy w użytkowaniu należy

odłączyć urządzenie od gniazdka sieciowego.

12. Wszystkie czynności serwisowe należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi

serwisu. Serwisowanie jest konieczne w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia

urządzenia, w tym uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, rozlania cieczy

lub wpadnięcia przedmiotów do urządzenia, narażenia urządzenia na działanie

deszczu lub wilgoci, nietypowego zachowania lub upadku urządzenia.

Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Asus O Play Media Pro

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Asus O Play Media Pro

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Asus O Play Media Pro