Instrukcja techniczna dla właściciela Bosch Vei 30

Instrukcja techniczna dla właściciela Bosch Vei 30 to kompletny zestaw zasad i wytycznych, które należy stosować, aby zapewnić bezpieczne, skuteczne i trwałe użytkowanie narzędzia. Instrukcja zawiera wyczerpujące instrukcje dotyczące wszystkich etapów użytkowania narzędzia, w tym instalacji, przechowywania, konserwacji, czyszczenia i napraw. Instrukcja zawiera również ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki dotyczące używania narzędzia, w tym ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wymagania dla użytkowników. Instrukcja techniczna dla właściciela Bosch Vei 30 zawiera również szczegółowe informacje dotyczące części, w tym wymienianych części i często zadawanych pytań.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja techniczna dla właściciela Bosch Vei 30

Produkty firmy Robert Bosch Power Tools GmbH są rozwijane i produkowane w oparciu o wysokie standardy jakości oraz zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami techniki. Parametry techniczne i funkcje naszych produktów są regularnie kontrolowane na etapie rozwoju i produkcji seryjnej z zastosowaniem metod statystycznych. Możemy dzięki temu zapewnić, że produkty w jak najlepszym stopniu spełniają nasze normy jakościowe oraz oczekiwania użytkowników.

Rzeczywista wydajność elektronarzędzia może różnić się w zależności od urządzenia i jest to zjawisko normalne. Znaczący wpływ na to mają warunki otoczenia oraz konkretne zastosowanie elektronarzędzia. Odpowiednie informacje techniczne, zamieszczone np. na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi, odnoszą się do wartości średnich i dotyczą produktów oraz osprzętu w stanie nowym. Poniżej przedstawiamy przykładowe zestawienie najważniejszych czynników mających wpływ na rzeczywistą wydajność elektronarzędzia w odniesieniu do jego zastosowania i warunków otoczenia.

Ostrzeżenie
TYPOWE IKONY I WARTOŚCI

mogą różnić się w zależności od modelu

Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

Czas pracy akumulatora naszych elektronarzędzi bezprzewodowych zależy od wielu czynników, takich jak...

 • zewnętrzny profil obciążenia, który zależy od
  • właściwości materiałowych obrabianego elementu (np. wysokości i gęstości trawy, gęstości drewna, …)
  • wymiary obrabianego elementu (np. pojemność opon, średnica i długość wkrętów, …)
  • techniki pracy i prędkość pracy (np. siła wywierana przez użytkownika lub prędkość poruszania się i nakładanie się pasów podczas koszenia trawnika lub cięcia żywopłotu)

Najdłuższy czas pracy uzyskuje się zazwyczaj w warunkach bez obciążenia.

 • temperatura otoczenia – optymalną wydajność akumulator można osiągnąć przy temperaturze od 15 do 25°C. Przy niższych temperaturach czas pracy oraz wydajność akumulatora ulega skróceniu.
 • stan akumulatora: pojemność akumulatora w dużym stopniu zależy od historii jego użytkowania, np. wieku, liczby cykli ładowania, trybu ładowania (szybkie/wolne ładowanie), rezerwy energii (rozładowywanie akumulatora „do zera” lub doprowadzanie go do stanu głębokiego rozładowania może z czasem spowodować trwałe obniżenie pojemności akumulatora).
Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

Czas ładowania naszych akumulatorów zależy od wielu czynników, takich jak...

 • stan naładowania akumulatora przed rozpoczęciem ładowania
 • temperatura otoczenia
 • stan akumulatora: pojemność (maleje w miarę eksploatacji akumulatora), a także historia jego użytkowania, np. liczba cykli ładowania, tryb ładowania (szybkie/wolne ładowanie), rezerwa energii (rozładowywanie akumulatora „do zera” lub doprowadzanie go do stanu głębokiego rozładowania może z czasem spowodować trwałe obniżenie pojemności akumulatora). com/images/drilling_performance_wac_hg_2021_web--0f87663d4948413da0304107338f4bdf. jpg? imgWidth=4608&imgHeight=2592&scale=1 4x" alt="Wydajność wiercenia" title="Wydajność wiercenia" role="img" aria-label="Wydajność wiercenia"/>
  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Wydajność wiercenia naszych elektronarzędzi zależy od wielu czynników, takich jak...

  • & typ, jakość i stan wiertła (dopasowany do danego zastosowania)

  • średnica wiertła w zależności od rodzaju materiału

  • zewnętrzny profil obciążenia, który zależy także od właściwości materiałowych obrabianego elementu (np. twardości i gęstości), średnicy wiercenia, głębokości wiercenia itp.

  • prędkość obrotowa: należy wybrać 2. bieg i zwiększyć tempo aż do osiągnięcia prędkości maksymalnej; nie zalecamy pracy ciągłej przy obniżonej prędkości – pozwoli to wydłużyć żywotność elektronarzędzia

  • techniki pracy i prędkości pracy, np. siła wywierana przez użytkownika

  • typ akumulatora i stan naładowania akumulatora

  Wydajność wkręcania naszych elektronarzędzi zależy od wielu czynników, takich jak...

  • zewnętrzny profil obciążenia, który zależy od właściwości materiałowych obrabianego elementu (np. twardości i gęstości), wymiarów wkrętów itp.

  • typ, jakość i stan &

   • końcówek wkręcających (dopasowany do danego zastosowania)

   • wkręty (gwint pełny/niepełny, typ łba, powłoka, jakość itp. )

  • prędkość obrotowa (należy wybrać 1. bieg, który zapewnia wyższy miękki moment obrotowy)

  • typ akumulatora i stan naładowania akumulatora

  • techniki pracy i prędkości pracy, np. siła wywierana przez użytkownika

  Wydajność piłowania, frezowania i cięcia

  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Wydajność piłowania, frezowania i cięcia naszych elektronarzędzi zależy od wielu czynników, takich jak...

  • & typ, jakość i stan osprzętu (wybór odpowiedniego brzeszczotu, frezu, …)
  • zewnętrzny profil obciążenia, który zależy od właściwości materiałowych obrabianego elementu (np. twardości i gęstości), wymiarów osprzętu, głębokości cięcia itp.
  • dobre zamocowanie obrabianego elementu / urządzenia – np. brak drgań podczas pracy wyrzynarką
  • smarowanie konieczne przy niektórych zastosowaniach
  • techniki pracy, np.
   • siła wywierana przez użytkownika
   • kierunek włókien w drewnie względem kierunku cięcia
  • typ akumulatora i stan naładowania akumulatora

  Wydajność szlifowania i strugania

  Wydajność szlifowania i strugania naszych elektronarzędzi zależy od wielu czynników, takich jak...

  • & Typ, jakość i stan osprzętu (typ papieru ściernego, wielkość ziarna, typ noża, typ osprzętu, …)
  • zewnętrzny profil obciążenia, który zależy od właściwości materiałowych obrabianego elementu (np. wymiary, twardość, gęstość, wilgotność, kierunek włókien w drewnie, …), wielkość powierzchni roboczej itp.
  • techniki pracy, np.
   • siła wywierana przez użytkownika
   • zamocowanie obrabianego elementu i urządzenia – w celu zapobiegania drganiom
  • typ akumulatora i stan naładowania akumulatora

  Liczba udarów, prędkość skokowa, prędkość oscylacyjna, prędkość łańcucha

  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Liczba udarów, prędkość skokowa, prędkość oscylacyjna, a także prędkość łańcucha naszych elektronarzędzi zależy od wielu czynników, takich jak …

  • zewnętrzny profil obciążenia, który zależy od właściwości materiałowych obrabianego elementu (np. twardość i gęstość), wielkości powierzchni roboczej itp.
  • typ akumulatora i stan naładowania akumulatora
  • stan elektronarzędzia, np. dotarcie i temperatura, które mają wpływ na wydajność akumulatora oraz lepkość smaru stosowanego w urządzeniu

  Prędkość (min–1) – prędkość bez obciążenia

  Prędkość obrotowa naszych elektronarzędzi jest podawana jako wartość maksymalna bez obciążenia, której nie należy przekraczać, aby uniknąć problemów przy zastosowaniu nieodpowiedniego osprzętu. Parametr ten zależy od wielu czynników, takich jak …

  • stan elektronarzędzia, np. dotarcie i temperatura, które mają wpływ na wydajność akumulatora oraz lepkość smaru stosowanego w urządzeniu
  • & nominalne napięcie i natężenie prądu, stan naładowania akumulatora
  • obciążenie spowodowane wymiarami i masą własną osprzętu

  Moment obrotowy (miękki, twardy, maks. )

  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Moment obrotowy (miękki, twardy, maks. ) naszych elektronarzędzi zależy od wielu czynników, takich jak …

  • & typ i stan osprzętu
  • techniki pracy użytkownika, np.
   • siła wywierana w celu utrzymania / ustalenia pozycji elektronarzędzia
   • zamocowanie obrabianego elementu / obrabianych elementów
  • typ akumulatora i stan naładowania akumulatora
  • temperatura akumulatora i elektronarzędzia
  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Energia udaru naszych elektronarzędzi zależy od wielu czynników, takich jak …

  • rozmiar wiertła (duże młoty pracują wydajniej z dużymi wiertłami, a małe z małymi wiertłami).
  • siła wywierana przez użytkownika (młoty: brak siły wywieranej przez użytkownika jest korzystny dla postępu pracy; wiertarki udarowe: dodatkowa siła wywierana przez użytkownika zapewnia szybszy postęp pracy)
  • stan elektronarzędzia i akumulatora (np. temperatura)
  • ciśnienie atmosferyczne i temperatura otoczenia
  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Wartości emisji drgań i hałasu są oznaczane zgodnie ze standardową procedurą pomiarową, np. EN 62841‑2‑11.

  Oznaczone wartości emisji drgań i hałasu odnoszą się do głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli jednak elektronarzędzie jest używane do innych zastosowań wraz z innym lub zużytym osprzętem, albo też elektronarzędzie nie jest we właściwy sposób konserwowane, emisja drgań i hałasu może się różnić od podanych wartości. Czynniki te mogą znacząco zwiększyć emisję drgań i hałasu w całym okresie eksploatacji.

  Ciśnienie i wydajność pompy

  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  W przypadku myjek wysokociśnieniowych ciśnienie maksymalne odpowiada wartości początkowego ciśnienia we wnętrzu pompy po włączeniu urządzenia i przed naciśnięciem spustu lancy. Jest to wartość obowiązkowa, którą podaje się ze względów bezpieczeństwa: w danym urządzeniu wolno stosować wyłącznie osprzęt przystosowany do pracy z podaną wartością ciśnienia maksymalnego.

  Wartość ta nie jest odpowiednikiem stałego ciśnienia roboczego, które można zmierzyć u wylotu węża lub lancy podczas pracy.

  Ciśnienie robocze i wydajność pompy naszych myjek wysokociśnieniowych, pistoletów natryskowych, pompek i dmuchaw do liści zależy od wielu czynników, takich jak …

  • stan elektronarzędzia (dobrze oczyszczone filtry, brak ciał obcych utrudniających pracę elektronarzędzia, …)
  • właściwości cieczy (np. temperatura, lepkość, napięcie powierzchniowe, gęstość itp. )
  • ciśnienie atmosferyczne i temperatura otoczenia
  • stan naładowania akumulatora
  • typ osprzętu, np. średnica i długość węża/rury
  • indywidualne ustawienia użytkownika wprowadzone w celu wyregulowania przepływu cieczy i powietrza

  Postęp pracy, wyrażony np. w m²/min w przypadku pistoletów natryskowych do malowania zależy także od prędkości pracy użytkownika oraz od indywidualnych preferencji (np. pokrycie powierzchni 1 warstwą lub 2–3 warstwami farby).

  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Moc nominalna naszych elektronarzędzi zależy głównie od napięcia i natężenia prądu w sieci zasilającej. &

  Stopień rozdrabniania naszych elektronarzędzi ogrodowych zależy od wielu czynników, takich jak …

  • zewnętrzny profil obciążenia, który zależy od właściwości materiałowych obrabianego elementu (np. wymiary, twardość, gęstość, wilgotność, kierunek włókien w drewnie, …)
  • stan noży – noże są częścią zużywalną i należy je odpowiednio konserwować lub wymienić, gdy wydajność rozdrabniania maleje.
  • techniki pracy użytkownika

  Natężenie światła naszych lamp zależy od wielu czynników, takich jak …

  • stan naładowania akumulatora
  • stan lampy (dobrze oczyszczone ekrany)
  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Wydajność klejenia naszych pistoletów do klejenia zależy od wielu czynników, takich jak...

  • użycie właściwego wkładu klejącego: właściwości materiałowe i wymiary wkładu klejącego
  • stan dyszy (czysta dysza)
  • siła wywierana przez użytkownika
  • typ akumulatora i stan naładowania akumulatora

  Czas nagrzewania / gotowość do pracy w ciągu x s

  Czas nagrzewania naszych pistoletów do klejenia zależy głównie od temperatury otoczenia oraz temperatury wyjściowej pistoletu do klejenia.

  Temperatura powietrza opalarek

  Temperatura powietrza opalarek zależy głównie od odległości roboczej pomiędzy dyszą a obrabianym elementem. Należy zaczekać do zakończenia cyklu nagrzewania, aby osiągnąć optymalny rezultat pracy. com/images/lawn_size_wac_hg_2021_web--dc341efa6ed44952be1490dd670f2ff7. jpg? imgWidth=4608&imgHeight=2592&scale=1 4x" alt="Wielkość trawnika" title="Wielkość trawnika" role="img" aria-label="Wielkość trawnika"/>

  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Zalecana wielkość trawnika jest wartością, która ma pomóc klientom podjąć decyzję o wyborze właściwego modelu kosiarki w zależności od indywidualnych potrzeb. Wielkość trawnika jest zazwyczaj mniejsza niż całkowita powierzchnia ogrodu. Dla różnych kategorii trawników (np. 200 m², 500 m², 700 m² i in. ) oferujemy odpowiednie modele kosiarek. Różnią się one średnicą obudowy noża oraz wielkością noża.

  Szerokość i wysokość cięcia

  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Szerokość cięcia zależy od wielkości noża. Praca kosiarką z większym nożem oznacza większą szerokość cięcia i szybszy postęp pracy podczas koszenie trawnika.

  Wysokość cięcia można w większości modeli kosiarek ustawić, wybierając jeden z kilku zdefiniowanych stopni. Ustawienie wysokości cięcia zależy od tolerancji fabrycznych części mechanicznych kosiarki i warunków otoczenia, takich jak płaskość, wilgotność i kondycja trawnika (np. występowanie filcu, infekcji).

  Archiwum instrukcji i wytycznych

  Instrukcje techniczne, które obowiązywały na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297)
  • O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 1998, [starsze wydania: 1978]
  • O-2 Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych 1987, [starsze wydania: O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1992, [starsze wydania: 1985]
  • O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kart. 1987, [starsze wydania: 1980]
  • G-1 Pozioma osnowa geodezyjna 1986, [starsze wydania: G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna 1988, [starsze wydania: 1986, 1980] 
  • G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji 1988, [starsze wydania: G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 1988, [starsze wydania: 1979]
  • G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu 1998
  • K-1 Mapa zasadnicza 1987, [starsze wydania: K-1 Podstawowa mapa kraju 1995
  • K-1 Mapa zasadnicza 1998
  • K-2 Mapy topograficzne do celów gospodarczych 1980
  • K-3 Mapy tematyczne 1984, [starsze wydania: 1980]
  Instrukcje techniczne wydane drukiem, przygotowane jako załączniki do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii i krajowego systemu informacji o terenie
  Inne instrukcje techniczne
  Wytyczne techniczne
 • G-1. 1 Pomiary astronomiczne i opracowanie ich wyników. pierwsze 1980
 • G-1. 4 Budowle triangulacyjne. 1973
 • [starsze wydania: 1984]

  • G-2. 1 Podstawowa osnowa wysokościowa. pierwsze 1983
  • G-3. 1 Osnowy realizacyjne 1987, [starsze wydania: 1983]
  • [starsze wydania: 
  • G-4. 1 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe metodami bezpośrednimi. 2007
  • [starsze wydania: G-5. 4 Opracowanie dokumentacji wyjściowej do odnowienia ewidencji gruntów z zastosowaniem technologii fotogrametrycznych. pierwsze 1992 
  • K-1. 1 Metryka mapy zasadniczej. 1980
  • , (+ wydanie pierwsze 1981)
  • K-1/K-3. 10 Reprodukcja kartograficzna małonakładowa. Metody i technologie. pl/PrzepisyHistoryczne/Wytyczne/K-2. 1_Mapy_topograficzne_oprac_pierw_i_aktualiz_map_1985. ">K-2. 1 Mapy topograficzne. Opracowanie pierworysów i aktualizacja map w skalach 1:5000 i 1:10 000. 2_Mapy_topograficzne_oprac_czyst_map_5000_i_10000_1985. 2 Mapy topograficzne. Opracowanie czystorysów map w skalach 1:5000 i 1:10 000. 3_Sporzadzanie_map_fotograficznych_1983. 3 Sporządzanie map fotograficznych. pierwsze 1983
  • K-2. 4 Metryka mapy topograficznej (1:5000, 1:10 000). 1980
  • K-2. 5 Metryka mapy topograficznej (1:25 000, 1:50 000). 6 Metryka mapy topograficznej (1:100 000, 1:200 000, 1:500 000). 1980
  •  
  • K-3. 1 Mapy społeczno-gospodarcze w skalach 1:5000, 1:10 000 i 1:25 000 (12 części). 2_Sporzadzanie_map_inz_gosp_zaklad_przem_met_stereo_1981. 2 Sporządzanie map inżynieryjno-gospodarczych zakładów przemysłowych metodą stereofotogrametryczną. 3_Mapa_przegladowa_uzbrojenia_terenu_wyd_III_1987. 3 Mapa przeglądowa uzbrojenia terenu 1987, [starsze wydania: GIS-3 Mapa Hydrograficzna Polski skala 1:50 000, w formie analogowej i numerycznej. 2005
  • GIS-4 Mapa Sozologiczna Polski skala 1:50 000, w formie analogowej i numerycznej. 2005
  • Przepisy o pomiarach kraju

   Każdy system monitoringu wizyjnego możemy rozbudować, tak aby był stabilniejszy i wydajniejszy.

   UPS - zasilanie awaryjne

   To urządzenie zasili i podtrzyma Twój system monitoringu wizyjnego w przypadku braku prądu. Zalecane do każdej instalacji CCTV.

   Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

   W trosce o urządzenia warto zaopatrzyć się w takie zabezpieczenie. Ochroni wszystkie urządzenia przed zniszczeniem w przypadku przepięć elektrycznych. pl/produkty/monitory-przemyslowe/index. html">Monitor

   Na monitorze możesz obserwować to co się dzieje w obszarze obserwowanym przez kamery. pl/produkty/switche-poe/index. html">Switch

   Urządzenie stosowane w sieciach komputerowych. W systemie monitoringu IP umożliwi podłączenie wielu kamer IP do rejestratora. pl/produkty/routery/index. html">Router

   Umożliwia zdalny dostęp do Twojego systemu monitoringu wizyjnego. pl/produkty/szafy-rack/index. html">Szafa rack

   Najczęściej stosowana w serwerowniach, umożliwia łatwy montaż urządzeń takich jak rejestrator czy switch. Zapewnia ochronę, porządek i łatwy dostęp do urządzeń. pl/produkty/oswietlacze-podczerwieni/index. html">Oświetlacz IR

   Niektóre kamery nie posiadają oświetlacza IR. Dlatego warto się w niego zaopatrzyć. Umożliwia on rejestrowanie obrazu w warunkach całkowitej ciemności. pl/produkty/klawiatury-sterujace/index. html">Klawiatura sterująca

   Niektóre kamery posiadają funkcję PTZ (Pan Tilt Zoom) - obracanie, pochylanie kamery, zbliżanie i oddalanie obrazu. Dzięki klawiaturze będzie to bardzo szybka i prosta czynność. pl/produkty/technika-montazowa/index. html">Materiały instalacyjne

   Maszty, obejmy zaciskowe, opaski kablowe, kołki, wkręty, listwy montażowe. To elementy niezbędne aby instalacja monitoringu wizyjnego przebiegła w prosty, łatwy, a zarazem schludny sposób.

Instrukcja techniczna dla właściciela Bosch Vei 30

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja techniczna dla właściciela Bosch Vei 30

 1. Biała księga techniczna Hitachi R S31svh 1

 2. Podręcznik dla rodzin Asus Zenfone 2

 3. Podręcznik protokołu komunikacyjnego Haier Access Plus Lw110

 4. Podręcznik interfejsu wiersza poleceń Haier Hwm140 1826t

 5. Procedura wymiany baterii Brother Innov Is Xp1

 6. Podręcznik dotyczący obsługiwanego sprzętu Frigidaire Cfgf368gbb

 7. Instrukcja kalibracji Brother Pt 1800 P Touch 1800 Thermal Transfer Printer

 8. Podręcznik dla mediów Bosch Hes5053u 500 Evolution Electric Range

 9. Użytkownik Giude Dell Force10 Mxl Blade

 10. Wykres porównawczy Black And Decker Bd 24 Dwh

 11. Instrukcja konfiguracji sieci Canon 0058b001 Zr 200 Camcorder

 12. Jak uaktualnić oprogramowanie Hitachi Hilf65101

 13. Instrukcja nawigacji Canon Powershot Elph 350 Hs

 14. Środki ostrożności dotyczące instalacji Honeywell Lynxrpk 2 Wireless Self Contained Security Syste Lynxrpk 2 Wireless Self Contained Security System

 15. Instrukcja sprzętu i instalacji Frigidaire Dw3300d

 16. Podręcznik dla służb terenowych Honeywell H8908aspst Humidistat Control

 17. Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania Frigidaire Feb27s5asb

 18. Przestrogi dotyczące użytkowania Honeywell Centra Line Web Hmi4 C

 19. Podręcznik uruchomienia i instalacji sprzętu Ge Ddg7986ral

 20. Montaż, podłączenie, instalacja Hitachi R X6000h

 21. Instrukcja pielęgnacji i użytkowania Canon Uc X10hi

 22. Instrukcja instalacji, użytkowania i pielęgnacji Haier Hl19k1 K Series 19 Lcd Tv

 23. Opis systemu Haier Dw12 Ufe2 Series

 24. Instrukcja obsługi i specyfikacja Canon Imagerunner Advance400if

 25. Instrukcja instalacji i konfiguracji Frigidaire Q4se X24

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja techniczna dla właściciela Bosch Vei 30