Instrukcja obsługi interfejsu operatora Cadac 982231

Instrukcja obsługi interfejsu operatora Cadac 982231 jest przydatnym narzędziem do wspomagania pracy operatora w zakresie programowania i konfiguracji systemu. Instrukcja zawiera wszystkie informacje niezbędne do zaprogramowania i skonfigurowania systemu, a także listę dostępnych funkcji i instrukcje dotyczące ich obsługi. Instrukcja zawiera również wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania systemu oraz informacje na temat aktualizacji oprogramowania i sprzętu. Instrukcja jest niezbędna, aby upewnić się, że operatorzy w pełni wykorzystują wszystkie dostępne funkcje systemu i pracują w bezpiecznych warunkach.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi interfejsu operatora Cadac 982231

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

RbGM1KspYVI4X1

ILUSTRACJA: Instrukcja_intro

Clement127, licencja: CC BY-NC-ND 2. 0

W życiu codziennym bardzo często spotykamy się z tekstami użytkowymi. Jednym z nich jest instrukcja, która spokrewniona jest z takimi gatunkami, jak wskazówka, zalecenie, polecenie. Wszystkie te formy mają w bardzo prosty i jednoznaczny sposób opisać zasady postępowania i działania w konkretnych sytuacjach. Nie zawsze instrukcje są łatwe w odbiorze – są jednak bardzo przydatne, zwłaszcza wtedy, gdy chcemy coś sprawnie wykonać lub załatwić.

j0000007VBB1v50_0000000C

Instrukcja to gatunek, w którym najważniejszy jest odbiorca. To także tekst użytkowy. Trzeba w nim w prostych słowach komunikować, kto i jak ma postępować, jak należy coś właściwie używać. Bardzo ważna w instrukcji jest zwięzła, ale przemyślana kompozycja. Jak więc pisać instrukcję?

1) Po pierwsze, wyróżniamy dwie odmiany:

 • instrukcja obsługi, użytkowania, np. jakiegoś przedmiotu, urządzenia;

 • instrukcja działania, czynności, np. szybkiego, doraźnego postępowania w sprawach zagrażających naszemu bezpieczeństwu („instrukcja przeciwpożarowa”), a także dłuższego działania, złożonego nawet z wieloetapowych czynności („instrukcja wypełniania dokumentu”).

2) Po drugie, ważne jest, by treść instrukcji była ułożona chronologicznie (czyli każda opisana czynność powinna poprzedzać następną). Trzeba przede wszystkim przewidzieć, jak będzie odczytywał instrukcję odbiorca i co zrobi (to warunek, który musi być spełniony nawet przy redagowaniu takich gatunków spokrewnionych z instrukcją, jak „przepis kulinarny”).

Jakich form używać?

 • Czasowników w 2. osobie trybu rozkazującego („przygotuj”, „przejdź”, „zamień”, „użyj”).

 • Zwrotów komunikujących, że coś jest ‘dozwolone – zakazane’ („uważaj”, „pamiętaj”, „nie rób czegoś”) – są one ważne w opisie urządzeń, np. elektronicznych. Ostrzegają przed niebezpieczeństwem.

 • Zwrotów, które mówią o kolejnych etapach czynności (np. „najpierw”, „następnie”, „potem”, „teraz”, „zaraz po tym”) – warto je skojarzyć ze stylistyką przepisu kulinarnego.

Przed napisaniem instrukcji należy przemyśleć jej etapy – powinny być one graficznie wyróżnione. Coraz częściej pojawiają się instrukcje, w których słowom towarzyszą obrazki, np. instrukcje sprawnej ewakuacji w środkach transportu. Każdy, kto kiedykolwiek leciał samolotem, mógł (i musiał! ) przed startem wysłuchać takiej instrukcji.

Poniższa tabela przedstawia ogólny wzór instrukcji.

INSTRUKCJA

PRZED UŻYCIEM

OPIS

PRZYGOTOWANIE

OBSŁUGA

Krok 1
Krok 2
Krok 3

KONSERWACJA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

j0000007VBB1v50_0000001R
Ra5ku3Pus6OIp1

ILUSTRACJA: Biblioteka

www. com, fotografia barwna, domena publiczna

Instrukcje spotykane są również w zwykłych sytuacjach życia codziennego. Przykładem jest poniższa instrukcja, opisująca, jak zamawiać i wypożyczyć książki w bibliotece, której zbiory są skatalogowane w systemie komputerowym.

INSTRUKCJA ZAMAWIANIA I WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

Nagłówek

I. KONTO CZYTELNIKA

Nagłówek do części I

I. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wyłącznie czytelnicy, którzy mają konto elektroniczne i kartę czytelnika.
II. Aby uzyskać kartę czytelnika i aktywne konto, wypełnij formularz i przekaż go bibliotekarzowi.
III. Bibliotekarz sprawdzi Twoje dane, a następnie założy Ci konto czytelnika i wyda ważną kartę.

Szczegółowe zasady postępowania – wyliczenie

II. WYSZUKIWANIE I ZAMAWIANIE KSIĄŻEK W KATALOGU

Nagłówek do części II

I. Aby znaleźć odpowiednią książkę lub odpowiednie czasopismo, skorzystaj z katalogu bibliotecznego.
II. Musisz się do niego zalogować:
- Wpisz numer karty („login”) i hasło, które przekazuje Ci pracownik biblioteki.
- Kliknij ikonkę DALEJ.
III. Następnie wpisz do wyszukiwarki właściwe informacje o książce:
- Podaj słowa kluczowe („autor, tytuł, typ publikacji”).
- Naciśnij ikonkę OK.
IV. Gdy wyświetli się właściwy tytuł oraz numer biblioteczny (sygnatura), wybierz polecenie ZAMAWIAM.
V. Jeśli publikacja jest niedostępna, otrzymasz komunikat WYPOŻYCZONE.
VI. Jeśli publikacja jest dostępna, po półgodzinie możesz ją odebrać ze stolika z zamawianymi książkami.

Szczegółowe zasady do części II
Wyliczenia główne i podpunkty

III. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

Nagłówek do części III

I. Możesz wypożyczyć nie więcej niż 4 książki na 3 tygodnie. Możesz wypożyczyć książki tylko wtedy, gdy oddasz wcześniej wypożyczone. Czytelnicy wybierają książki i zgłaszają je bibliotekarzowi. Bibliotekarz wprowadza dane do komputera. Następnie można książkę wypożyczyć.

Szczegółowe zasady do części III

IV. DODATKOWE WSKAZÓWKI

I. Biblioteka nie wypożycza: czasopism, wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych. Można z nich korzystać jedynie w czytelni. Książki należy oddać w terminie. Z wypożyczalni mogą korzystać czytelnicy, którzy w terminie oddali wcześniej wypożyczone wydawnictwa.

Nagłówek do części IV – dodatkowe UWAGI, OSTRZEŻENIA, ZASADY itp.

j0000007VBB1v50_00000031

Ćwiczenie 1

Wybierzcie jedną osobę, która będzie robiła figurki przestrzenne z papieru (np. modele samolotu, statku lub czapki malarskiej). Obserwując jej czynności, wpiszcie je do tabeli z zeszycie lub na planszy. Na koniec w grupie zredagujcie instrukcję. Przedstawcie ją innej grupie. Jeśli instrukcja została dobrze przygotowana, reprezentanci drugiej grupy na pewno nie będą mieli trudności w zrobieniu tej samej figurki.

uzupełnij treść

Ćwiczenie 2

Skorzystaj z poniższego szablonu gatunkowego i przygotuj własną instrukcję. Może to być np. instrukcja zatytułowana: Jak opowiedzieć śmieszny dowcip?

uzupełnij treść

Co to będzie?

Opis zadania

Dla kogo?

Obraz odbiorcy

Co trzeba przygotować?

Wyliczenie potrzebnych rzeczy

Jak to zrobić?

Wyliczenie kolejnych czynności/etapów postępowania

Na co uważać?

Ostrzeżenia

Ćwiczenie 3

W instrukcjach ważny jest precyzyjny opis. Istotne jest również, aby język, którym jest napisana był czytelny i zrozumiały. Spróbuj więc przeredagować poniższe instrukcje według podanego wzoru. Zamień formy na prostsze – typowe dla instrukcji.

Wzór: Przed przejściem przez ulicę należy zwrócić uwagę, czy z prawej lub z lewej strony nie nadjeżdża samochód. → Zanim przejdziesz przez ulicę…

1) Można przejść przez ulicę wyłącznie wtedy, gdy zapali się zielone światło. Przechodzenie na czerwonym świetle jest niedozwolone.

2) W razie zauważenia niebezpiecznej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić straż miejską.

3) Każdy, kto dostrzeże wypadek, powinien jak najszybciej powiadomić o tym policję. Należy wybrać numer 112 i przekazać informację o wypadku.

4) Wypożyczanie książek w naszej bibliotece nie nastręcza trudności.

5) Przed wypożyczeniem kolejnych książek należy oddać poprzednie.

6) W razie nieoddania książek w terminie nie będzie można wypożyczyć kolejnych.

uzupełnij treść
RAmoqXsSlBKjJ1
zadanie interaktywne

Źródło: Contentplus. pl sp. z o. o., licencja: CC BY 3.

Przewodnik użytkownika (Dynamics 365 Customer Service) | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 18 min

Dynamics 365 Customer Service ujednolica sposób, w jaki ludzie postrzegają Twoją firmę, udostępniając informacje dostępne w zobowiązaniach, dzięki czemu agenci oferują spójność i personalizację, których oczekują klienci.

Ten przewodnik użytkownika pokazuje agentom działu obsługi klienta sposób korzystania z aplikacji.

Tworzenie spraw i zarządzanie nimi

Śledź żądania klientów i zgłaszane przez nich problemy tworząc sprawy pomocy technicznej w Dynamics 365 Customer Service. Kiedy klient kontaktuje się z pomocą techniczną z problemem lub pytaniem, można szybko sprawdzić, czy istnieje odpowiednia sprawa lub otworzyć nową i rozpocząć śledzenie programu. Możesz także przekazać, ponownie przypisać lub umieścić sprawę w kolejce usługi, jeśli nie masz wystarczającej ilości informacji lub czasu, aby nad nią pracować.

Zanim zaoferujesz wsparcie techniczne, możesz także sprawdzić uprawnienia klienta. Uprawnienia są podobne do umów, które mówią, do jakiego rodzaju pomocy technicznej jest uprawniony klient. Możesz sprawdzić, czy warunki pomocy technicznej są oparte na liczbie godzin lub spraw, kanale obsługi, czy na produktach lub usługach, które zakupił klient.

Aby ułatwić wybór odpowiedniego stanu sprawy, Twój administrator może ograniczyć zestaw stanów do wyboru na podstawie bieżącego stanu sprawy. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnej listy stanów spraw, skontaktuj się z administratorem.

Utwórz sprawę

 1. Wybierz kolejno pozycje Usługa>Sprawy.

 2. Wybierz Nowa sprawa.

 3. Znajdź klienta:

 4. Zaznacz przycisk wyszukiwania Klient. Domyślnie to pole zawiera zarówno konto, jak i rekordy kontaktu. Można także wpisać kilka liter i nacisnąć klawisz Enter w celu wyszukiwania rekordów, które zawierają litery. Po zaznaczeniu istniejącego klienta, szczegóły klienta wyświetlą dane kontaktowe, a także ostatnie sprawy i działania dla tego klienta.

 5. Jeśli rekord klienta nie istnieje, wybierz Nowy we wbudowanych wynikach wyszukiwania, aby utworzyć nowy rekord.

 • Wybierz przycisk wyszukiwania Kontakt i wybierz istniejący kontakt dla sprawy lub wybierz Nowy we wbudowanych wynikach wyszukiwania, aby utworzyć nowy rekord kontaktu.

 • Przed utworzeniem nowej sprawy należy sprawdzić, czy istnieje sprawa:

 • W obszarze Identyfikuj na pasku procesu wybierz przycisk wyszukiwania Znajdź sprawę, a następnie wybierz sprawę z listy spraw.

 • Jeśli sprawa nie istnieje, wybierz Nowy we wbudowanych wynikach wyszukiwania, aby utworzyć nowy rekord sprawy.

 • W polu Tytuł sprawy wpisz temat lub nazwę opisową określającą sprawę

 • Aby śledzić rozmowy z klientem, dodaj działania.

 • Aby sprawdzić, do jakiego rodzaju pomocy technicznej jest uprawniony klient, zaznacz przycisk wyszukiwania Uprawnienia i wybierz aktywne uprawnienie.

  Uwaga

  Jeśli Menedżer ustawił uprawnienia domyślne dla odbiorcy, uprawnienie domyślne jest automatycznie kojarzone z przypadkiem gdy:

  • Tworzona jest sprawa
  • Sprawa jest aktualizowana a pole klient, kontakt lub produkt zostało zmienione
  • Po utworzeniu sprawy i skojarzeniu z nią uprawnienia (lub po rozwiązaniu sprawy), warunki uprawnienia ze skojarzonego uprawnienia są obniżane. Jednakże, jeśli nie chcesz, aby warunki uprawnienia zostały obniżone dla sprawy, na pasku poleceń zaznacz Nie obniżaj warunków uprawnień.
  • Wypełnij inne szczegóły, które dotyczą sprawy, a następnie wybierz Zapisz.

   Znajdowanie rozwiązania podobnych spraw

   Możesz wyszukać rozwiązane sprawy, aby zobaczyć, czy zawierają one informacje, które mogą pomóc rozwiązać sprawę, nad którą pracujesz. Na przykład jeśli przedmiotem sprawy, nad którą pracujesz, jest „Przerwa w działaniu usługi”, to możesz poszukać rozwiązanych spraw o tym samym temacie, aby uzyskać pomoc dla aktualnie rozwiązywanej sprawy.

  • Na liście aktywnych spraw otwórz sprawę, której szukasz.

  • Gdy sprawa jest otwarta, aby znaleźć podobne sprawy, wybierz Relacje sprawy, aby rozwinąć menu.

  • W Podobne sprawy, wybierz (+) Dodaj rekord połączenia.

  • W oknie dialogowym Znajdź podobne sprawy użyj wyszukiwania, aby znaleźć podobne sprawy.

   Można wybrać różne tematy, aby zobaczyć, jakie sprawy są z nimi powiązane. Możesz także szukać sprawy, wpisując słowo kluczowe w polu wyszukiwania i wybierając przycisk Wyszukaj. Kiedy używasz słowa kluczowego, przeszukiwany jest tytuł sprawy i pokazywane są pasujące wyniki.

  • Po znalezieniu podobnej sprawy wybierz sprawę, aby przejrzeć działania dotyczących sprawy, wpisy i notatki.

   Zazwyczaj rozmowa telefoniczna, zadania lub działania dotyczące obsługi sprawy zawierają informacje na temat tego, jak sprawa została obsłużona.

  • Po znalezieniu sprawy, która zawiera potrzebne informacje, wybierz sprawę, a następnie wybierz Znaleziono rozwiązanie.

   Wybrana sprawa zostanie dodana do obszaru Podobne sprawy sprawy, nad którą pracujesz.

   Rozwiązywanie sprawy

  • Na liście aktywnych spraw otwórz sprawę, którą chcesz rozwiązać.

  • Na pasku poleceń zaznacz Rozwiąż sprawę.

   Ważne

   Zanim rozwiążesz sprawę, upewnij się, że wszystkie jej działania są zamknięte. W przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony komunikat, że nadal masz otwarte działania skojarzone ze sprawą, które zostaną anulowane w przypadku rozwiązać sprawy.

   1. W oknie dialogowym Rozwiązanie sprawy z listy Typ rozwiązania wybierz sposób rozwiązania sprawy.

   2. W polu Rozwiązanie wpisz krótkie wyjaśnienie rozwiązania sprawy.

    Rzeczywisty czas poświęcony na wszystkie działania dotyczące tej sprawy, zapisany w polu Czas trwania dotyczącym każdego działania, jest wprowadzany automatycznie w polu Całkowity czas.

   3. Z listy Czas fakturowany wybierz ilość czasu poświęconego na sprawę, za który klientowi należy wystawić fakturę.

    Jeśli sprawa jest połączona z kontraktem lub uprawnieniem, czas fakturowany zostanie odjęty od minut przydzielonych w ramach tego kontraktu.

   4. Zaznacz Rozwiąż.

    W obszarze Działania zostanie utworzone i będzie widoczne działanie Rozwiązanie sprawy. Działanie dotyczące obsługi zawiera informacje na temat obsłużonej sprawy, w tym rozwiązanie i łączny czas poświęcony sprawie. Rozwiązaną sprawę można ponownie aktywować w dowolnym czasie.

    Anuluj sprawę

    Wszystkie działania związane ze sprawą muszą zostać zamknięte przed jej anulowaniem.

   5. Na liście aktywnych spraw, otwórz sprawę, którą chcesz anulować, a następnie na pasku poleceń wybierz Anuluj sprawę.

   6. W oknie dialogowym Potwierdzenie anulowania wybierz status sprawy:

   7. Anulowano: Oznacza to, że sprawa została anulowana i nie będzie już do Ciebie przypisana.

   8. Scalono: oznacza to sprawa jest scalona z inną sprawą. Po scaleniu sprawy wszystkie związane z nią działania zostaną przeniesione do sprawy, z którą została scalona.

   9. Wybierz pozycję Potwierdź.

    Ponowne przypisywanie sprawy

    Jeśli nie ma wystarczających informacji, aby rozwiązać sprawę lub jeśli sądzisz, że inny członek w zespole ma wiedzę na ten temat, można przypisać sprawy do innego użytkownika lub zespołu.

   10. Wybierz sprawę do ponownego przypisania.

   11. Na pasku poleceń wybierz Więcej poleceń, a następnie wybierz Przypisz.

   12. Wybierz przycisk Wyszukaj, i wybierz, komu chcesz przypisać sprawę.

   13. Zaznacz Przypisz.

    Dodawanie sprawy do kolejki

    Jeśli uważasz, że inna grupa w Twoim zespole dysponuje odpowiednią wiedzą na temat sprawy, możesz przenieść sprawę do kolejki, aby mogła się nią zająć inna osoba.

   14. Wybierz sprawę, którą chcesz dodać do kolejki.

   15. Wybierz Więcej poleceń i wybierz Dodaj do kolejki. " title="Lookup button" data-linktype="relative-path"/>, wybierz kolejkę, do której chcesz dodać sprawę, a następnie wybierz Dodaj.

    Zapisz i roześlij sprawę

    Podczas tworzenia nowej sprawy, możesz ją zapisać i rozesłać za pomocą jednego kliknięcia, korzystając z przycisku Zapisz i roześlij.

   16. Otwórz rekord sprawy.

   17. Z paska poleceń wybierz Zapisz i roześlij.

   18. W oknie dialogowym Rozsyłanie sprawy zaznacz Roześlij.

    Sprawa jest rozsyłana na podstawie aktywnego zestawu reguł rozsyłania.

   19. Przycisk Zapisz i roześlij jest dostępny tylko dla spraw aktywnych.
   20. Przycisk Zastosuj regułę rozsyłania, wcześniej był dostępny na formularzu Sprawa, jest teraz dostępny na liście rekordów, aby reguła rozsyłania mogła być stosowana dla wielu spraw.
   21. Kiedy dwóch agentów dodaje równocześnie sprawy do kolejki, system tworzy dwa elementy w kolejce, a nie tylko jeden element kolejki.

    Dodaj działanie do sprawy

    Obszar działania i notatek pomaga śledzić wszystkie interakcje z klientami. Rejestruj wszystkie ważne rozmowy z klientem lub komunikację z członkami zespołu dotyczące rekordu w Dynamics 365 Customer Service. Dodaj rozmowę telefoniczną, zadanie, notatki, wiadomości e-mail lub terminy do sprawy, konta, kontaktu, potencjalnego klienta lub szansy sprzedaży bez przechodzenia do innego obszaru i otwierania innego formularza.

    Wszystkie działania, które możesz z poziomu rekordu pojawiają się w obszarze Działania. Jeśli pole Dotyczy jest ustawione dla działania, działanie jest wyświetlane na tablicy działań związanych z rekordem. Można filtrować listę, aby wyświetlić tylko te działania, które są w toku lub zaległe. Wybierz lub naciśnij łącze wbudowane Wykonaj, aby zamknąć działanie jako Zakończone. com/pl-pl/dynamics365/customer-service/media/add-activities-dynamics-crm. png" alt="Add activities in Dynamics 365 Customer Service. " title="Add activities in Dynamics 365 Customer Service" data-linktype="relative-path"/>

    Dodaj połączenie telefoniczne

   22. Otwórz rekord, do którego chcesz dodać działanie.

   23. Jeśli nie widzisz otwartego obszaru Dodaj rozmowę telefoniczną na środku strony, wybierz Działania>Dodaj rozmowę telefoniczną.

   24. W obszarze Opis podaj krótki opis rozmowy z klientem. Obszar ten należy wypełnić przed zapisaniem rozmowy telefonicznej.

    Pole Połączenie z zostanie wypełnione automatycznie nazwą odbiorcy wybraną w polu konta lub kontaktu. Jeśli jest to wymagane, można wybrać inny rekord kontaktu, konta, potencjalnego klienta lub użytkownika.

   25. Domyślny kierunek to Wychodzące. Można go zmienić na Przychodzące, wybierając lub naciskając przycisk Telefoniczna pomoc techniczna na liście rekordów sprawy. Aby zaznaczyć wiele rekordów, wybierz Odszukaj więcej rekordów, a następnie w oknie dialogowym Wyszukiwanie rekordów wybierz rekordy.

   26. Zaznacz pole wyboru Pozostawiona poczta głosowa, jeśli dzwonisz do klienta i pozostawiasz wiadomość poczty głosowej. Można również wybrać to pole wyboru, jeśli klient pozostawił wiadomość głosową, kiedy dzwonił do Ciebie.

   27. Wybierz OK, aby zapisać działanie.

    Domyślnie każde działanie dotyczące rozmowy telefonicznej dodane w kontekście rekordu zostanie oznaczone jako Zakończone, jeśli rekord jest co najmniej raz zapisany. Jednak po dodaniu do niezapisanego rekordu działania rozmowy telefonicznej lub utworzeniu nowego działania, a następnie ustawieniu pola Dotyczy działania do innego rekordu encji, stan działania ustawiono jako Otwarty. Możesz wybrać łącze Zakończ, aby zamknąć działanie jako Zakończone. Łącze Zakończ jest dostępne tylko po zapisaniu rekordu sprawy co najmniej raz.

    Dodawanie zadania

   28. Na środku strony wybierz Działania>Dodaj zadanie.

   29. Wpisz swoje informacje. Użyj etykietek narzędzi jako przewodnika.

   30. Pole Właściciel jest domyślnie ustawione na bieżącego użytkownika. Jeśli chcesz ponownie przydzielić zadanie, wybierz ikonę wyszukiwania, a następnie wybierz innego użytkownika lub zespół.

   31. Wybierz OK, aby zapisać zadanie.

    Dodaj wiadomość e-mail

    Aby dodać działanie e-mail do rekordu, należy najpierw zapisać rekord, który dodajesz do działania.

   32. Na środku strony wybierz Działania>Więcej poleceń>E-mail.

   33. Aby zapisać rekord wybierz Zapisz.

   34. Aby dodać załącznik do wiadomości e-mail, w Załączniki, po prawej stronie, wybierz +.

   35. Aby użyć szablonu dla treści wiadomości e-mail, w edytorze wiadomości e-mail wybierz Wstaw szablon a następnie wybierz szablon.

   36. Aby dołączyć artykuł do wiadomości e-mail, w edytorze wiadomości e-mail wybierz Wstaw artykuł a następnie dodaj ten artykuł.

   37. Wybierz pozycję Zapisz.

    Dodanie terminu

    Aby dodać działanie dotyczące terminu do rekordu, należy najpierw zapisać rekord, który dodajesz do działania. " title="More Commands button in Appointment Activity" data-linktype="relative-path"/>>Termin.

    Dodaj uwagi

    Możesz także łatwo dodawać notatki w obszarze działania. A jeśli posiadasz najnowszą wersję Dynamics 365 Customer Service, możesz korzystać z OneNote, aby podejmować lub przeglądać notatki klienta z rekordów. Aby uzyskać więcej informacji na temat OneNote, zobacz: Konfiguruj integrację OneNote.

    To nie zastępuje aktualnej funkcji Notatki, ale daje dodatkową możliwość dostępu do notatek przechowywanych w OneNote. com/pl-pl/dynamics365/customer-service/media/addnotesoronenotenotes. png" alt="Add notes or OneNote notes in Dynamics 365 Customer Service. " title="Add notes or OneNote notes in Dynamics 365 Customer Service" data-linktype="relative-path"/>

   38. Na środku strony wybierz Notatki lub OneNote. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   39. W obszarze Notatki zacznij wpisywać notatki.

   40. W obszarze OneNote wybierz notes, aby utworzyć wpisy. com/pl-pl/dynamics365/customer-service/media/addonenotenotes. png" alt="Add Meeting Notes in OneNote. " title="Add Meeting Notes in OneNote" data-linktype="relative-path"/>

    Notes jest przechowywany w skojarzonym folderze SharePoint dla rekordu. Jeśli istnieje więcej niż jeden skojarzony folder, notes jest tworzony w pierwszym z nich. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

    Tworzenie działania i kojarzenie go z klientem

    Można także utworzyć działanie z obszaru Działanie, a następnie połączyć je z klientem lub sprawą pomocy technicznej.

   41. Przejdź do swojego obszaru roboczego.

   42. Wybierz pozycję Działania.

   43. Na pasku poleceń wybierz i dodaj działanie. Wpisz swoje informacje.

   44. Użyj pola Dotyczy na formularzu działania, aby skojarzyć go ze sprawą klienta lub pomocy technicznej.

    Znajdowanie, co przydzielono do użytkownika za pomocą kolejek

    Szybko wyświetlaj elementy przypisane do Ciebie lub dostępne do pracy używając kolejek w Dynamics 365 Customer Service. Pomyśl o nich jak o listach zadań do wykonania, które pomagają organizować pracę.

    Szybkie szukanie elementów kolejki

    Użyj listy Widok i Kolejka do filtrowania i wyszukiwania elementów w kolejkach.

   45. Wybierz kolejno pozycje Usługa>Kolejki.

   46. Wybierz widok i filtr, aby wyświetlić żądane elementy. com/pl-pl/dynamics365/customer-service/media/crm-ua-queues-view-list. png" alt="View lists used to find queue items. " title="View lists used to find queue items" data-linktype="relative-path"/>

    Znajdowanie wszystkich spraw w wybranych kolejkach

   47. Aby wyświetlić wszystkie sprawy z wybranej kolejki, na liście Widok wybierz Wszystkie sprawy w wybranych kolejkach.

   48. Na liście Kolejka wybierz jedną z poniższych opcji, aby filtrować sprawy na podstawie kolejek:

   49. <Kolejki indywidualne>

   50. Wszystkie kolejki

   51. Wszystkie kolejki publiczne

   52. Kolejki, do których należę

    Znajdowanie wszystkich elementów w kolejkach

   53. Aby wyświetlić wszystkie sprawy z wybranej kolejki, na liście Widok wybierz Wszystkie elementy w wybranych kolejkach.

   54. Wszystkie kolejki publiczne.

    Znajdowanie spraw, które są dostępne do pracy

   55. Aby wyświetlić wyłącznie sprawy, nad którymi nikt inny nie pracuje, na liście Widok wybierz Sprawy dostępne do pracy.

   56. Na liście Kolejka wybierz jedną z poniższych opcji, aby filtrować elementy na podstawie kolejek:

    Znajdowanie spraw, nad którymi pracujesz

   57. Aby wyświetlić wyłącznie sprawy, nad którymi obecnie pracujesz, na liście Widok wybierz Sprawy, nad którymi pracuję.

    Znajdowanie elementów dostępnych do pracy

   58. Aby wyświetlić wyłącznie elementy (działania i sprawy), nad którymi nikt inny nie pracuje, na liście Widok wybierz Elementy dostępne do opracowania.

   59. Na liście Kolejka wybierz jedną z poniższych opcji, aby filtrować elementy:

    Znajdowanie elementów, nad którymi pracujesz

   60. Aby wyświetlić wyłącznie elementy, nad którymi obecnie pracujesz, na liście Widok wybierz Elementy, nad którymi pracuję.

    Wybieranie działania lub sprawy do opracowania

   61. Na liście Widok wybierz jeden z widoków, który wyświetla elementy lub sprawy dostępne do pracy.

   62. Zaznacz element, nad którym chcesz opracować, i na pasku poleceń wybierz Pobierz.

    Masz również możliwość, aby usunąć element z kolejki, gdy go pobierzesz.

    Gdy pobierasz działalność lub sprawę, zostaje przypisana do Ciebie. Pole Pracownik (na liście elementów kolejki) zostanie także ustawione na Ciebie, jeśli zostawisz działanie lub sprawę w kolejce.

    Zwalnianie elementu lub sprawy, nad którą pracujesz, aby ktoś inny mógł ją pobrać

   63. Na liście Widok wybierz jeden z widoków, który wyświetla elementy lub sprawy, nad którymi pracujesz.

   64. Zaznacz element, który chcesz zwolnić, i na pasku poleceń wybierz Zwolnij.

    Po zwolnieniu elementu Twoje nazwisko jest usuwane z pola Pracownik, a element nie jest już przypisany do Ciebie; jest on przypisany do właściciela kolejki.

    Kierowanie działania lub sprawy do innej kolejki lub przypisywanie do innego użytkownika lub zespołu

   65. Zaznacz element, który chcesz przenieść do innej kolejki, i na pasku poleceń wybierz Roześlij.

   66. Aby przenieść działanie lub sprawę do innej kolejki, wybierz Roześlij i zaznacz kolejkę.

    — LUB —

    Aby przypisać działanie lub sprawę do innego użytkownika lub zespołu w celu opracowania, wybierz Użytkownik/zespół i zaznacz użytkownika lub zespół. Po przypisaniu do innej osoby działania lub sprawy, pole Pracownik zostaje ustawione na tego użytkownika lub zespół. Masz także możliwość usunięcia elementu z kolejki.

    Usuwanie działania lub sprawy z kolejki

   67. Na liście Widok wybierz jeden z widoków, który wyświetla elementy, które chcesz usunąć.

   68. Wybierz działanie lub sprawę i na pasku poleceń wybierz Usuń.

    Przypisywanie działania do użytkownika lub kolejki

    Jeśli chcesz, aby inna osoba w organizacji pracowała nad działaniem, możesz przypisać działanie do tej osoby lub przenieść je do innej kolejki.

    Przypisz do innego użytkownika lub zespołu

   69. Z listy działań wybierz działanie, a na pasku poleceń wybierz Więcej poleceń, a następnie wybierz Przypisz.

   70. W polu Przypisz do innego użytkownika lub zespołu wybierz Wyszukiwanie i zaznacz użytkownika lub zespół, któremu chcesz przypisać dane działanie.

    Jeśli nie widzisz użytkownika lub zespołu, którego szukasz, wybierz Wyszukiwanie, a następnie wybierz Wyszukaj większą liczbę rekordów. Na liście rozwijanej Wyszukaj wybierz pozycję Użytkownik lub Zespół. W polu Szukaj wpisz nazwę, wybierz przycisk wyszukiwania, a następnie wybierz nazwę, aby ją zaznaczyć. Wybierz dodaj.

    Dodaj do kolejki

   71. Z listy działań wybierz działanie, a na pasku poleceń wybierz Więcej poleceń na pasku poleceń, a następnie wybierz Dodaj do kolejki.

   72. W polu Kolejka wybierz Odnośniki, wybierz kolejkę, do której chcesz skierować sprawę, a następnie wybierz Dodaj.

    Scal podobne sprawy

    Wyeliminuj nadmiarowość podobnych spraw w Dynamics 365 Customer Service scalając je w jedną sprawę. Kiedy klient otwiera wiele spraw dotyczących tego samego problemu (za pośrednictwem różnych kanałów pomocy technicznej), lub kiedy wielu klientów z tego samego konta telefonuje w związku z jednym problemem, możesz scalić te sprawy w jedną, aby wszystko było widoczne w jednym miejscu.

    Na przykład gdy klient lub wielu klientów z tego samego konta przesyła sprawę w sieci Web i również telefonuje w związku z tym problemem, możesz scalić sprawy w jedną zamiast śledzić wiele spraw.

    Po scaleniu sprawy jej stan ulega zmianie na anulowana, a status zmienia się na scalona. Wynika to z faktu, że sprawa została scalona z inną sprawą, a wszystkie jej otwarte działania, wiadomości e-mail i załączniki są teraz skojarzone ze sprawą, z którą została scalona. Domyślnie można scalić maksymalnie 10 spraw na raz.

    Kilka rzeczy do zapamiętania na wypadek scalania spraw z relacjami nadrzędnymi i podrzędnymi:

   73. Podczas scalania sprawy, która ma sprawy podrzędne, te sprawy podrzędne stają się sprawami podrzędnymi sprawy nadrzędnej, z którą zostały scalone.

   74. Sprawę podrzędną można scalić z inną sprawą podrzędną tylko wtedy, gdy obie mają tę samą sprawę nadrzędną.

    Aby scalić podobne sprawy:

   75. Z listy aktywnych spraw wybierz sprawy, które chcesz scalić. Musisz wybrać co najmniej dwie aktywne sprawy.

   76. Na pasku poleceń wybierz Scal sprawy.

   77. W oknie dialogowym Scal sprawy wybierz z listy spraw sprawę, z którą inne sprawy zostaną scalone i zaznacz Scal.

   78. Aby wyświetlić scalone sprawy, otwórz sprawę, z którą scalono inną, i zobaczysz scalone sprawy wymienione w obszarze Relacje sprawy>Scalone sprawy.

    Tworzenie i zarządzanie sprawami nadrzędnymi i podrzędnymi

    Sprawami można zarządzać o wiele bardziej efektywnie, korzystając z nadrzędnych i podrzędnych spraw w Dynamics 365 Customer Service. Jeśli trzeba śledzić sprawę, która wymaga wykonania pracy przez inne działy, lub jeśli trzeba śledzić ten sam problem w przypadku wielu klientów, można otworzyć główną sprawę określaną jako nadrzędna, a następnie utworzyć sprawy dodatkowe określane jako podrzędne.

    Na przykład, jeśli pojawi się żądanie usługi zainstalowania nowych elektrycznych i gazowych połączeń wymaga to oddzielnej pracy działu gazowego i elektrycznego. W takiej sytuacji można otworzyć dwa przypadki podrzędne, jeden dla działu gazu, a drugi dla działu elektrycznego. Oryginalna sprawa jest oznaczona jako sprawa nadrzędna. Po rozwiązaniu spraw podrzędnych można zamknąć sprawę nadrzędną.

    Podobnie można utworzyć sprawy nadrzędne i podrzędne, jeśli wielu klientów dzwoni w sprawie tego samego problemu, na przykład awarii sieci. Zamiast tworzyć nową sprawę dla każdego klienta, można utworzyć sprawę nadrzędną do śledzenia awarii głównej sieci przez zespół Network Operations, a następnie tworzyć sprawy podrzędne, gdy klienci dzwonią w związku z tym problemem.

   79. Domyślnie sprawy podrzędne nie będą wyświetlane w opcji wyszukiwania Dotyczy dla działania. Jeśli chcesz, aby sprawy podrzędne były wyświetlane w wynikach wyszukiwania, możesz dostosować warunki filtrowania dla Wodok wyszukiwania spraw w ustawieniu dostosowywania Customer Service.
   80. Sprawa podrzędna nie może mieć sprawy podrzędnej, a sprawa nadrzędna nie może być sprawą podrzędną innej sprawy.
   81. Tworzenie nowej sprawy podrzędnej

    Jeśli chcesz utworzyć sprawę podrzędną dla sprawy, nad która pracujesz, możesz to szybko zrobić za pomocą formularza Sprawa.

    Sprawa może mieć maksymalnie 100 spraw podrzędnych.

   82. Po otwarciu formularza sprawy wykonaj jedną z następujących czynności:

   83. Na pasku poleceń u góry zaznacz Utwórz sprawę podrzędną.

   84. Albo rozwiń Relacje sprawy i obok Sprawa podrzędna wybierz (+) Dodaj sprawęrekord.

   85. Następnie wprowadź niezbędne informacje dotyczące sprawy podrzędnej i zaznacz Zapisz.

   86. Aby wyświetlić utworzoną sprawę podrzędną, ze sprawy nadrzędnej wybierz Relacje sprawy, a sprawa podrzędna zostanie wyświetlona w obszarze Sprawy podrzędne.

    Skojarz sprawę nadrzędną ze sprawą podrzędną

    Można utworzyć sprawę i skojarzyć ją jako sprawę podrzędną.

    Sprawa podrzędna nie może mieć sprawy podrzędnej.

   87. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

    Z poziomu listy aktywnych spraw wykonaj następujące czynności:

   88. Zaznacz sprawy, które chcesz skojarzyć jako sprawy nadrzędne i podrzędne. Musisz wybrać co najmniej dwie sprawy.

   89. Na pasku poleceń u góry wybierz Skojarz sprawy podrzędne.

   90. W oknie dialogowym Ustawianie relacji nadrzędne-podrzędne na liście spraw wybierz sprawę, którą chcesz ustawić jako nadrzędną, a następnie wybierz Ustaw.

    Z poziomu otwartej sprawy wykonaj następujące czynności:

   91. Z formularza otwartej sprawy wybierz rozwinięcie Relacje sprawy, a obok Sprawa podrzędna, wybierz (+) Dodaj rekord sprawy.

   92. Wybierz przycisk Wyszukiwanie i znajdź sprawę, którą chcesz skojarzyć jako podrzędną.

    Kojarzenie sprawy podrzędnej z nadrzędną

    Możesz skojarzyć sprawę nadrzędną ze sprawą z formularza Sprawa.

   93. Otwórz sprawę, którą chcesz połączyć ze sprawą nadrzędną.

   94. Z formularza sprawy wybierz Sprawa nadrzędna i użyj wyszukiwania, aby odnaleźć sprawę, którą chcesz skojarzyć jako nadrzędną dla tej sprawy.

    Rozwiązywanie sprawy przy użyciu relacji nadrzędnych i podrzędnych

    W zależności od ustawień można zamknąć sprawę z relacją nadrzędną i podrzędną w jeden z następujących sposobów:

   95. Po rozwiązaniu wszystkich spraw podrzędnych można zamknąć sprawę nadrzędną.

   96. Rozwiązanie sprawy nadrzędnej spowoduje rozwiązanie wszystkich aktywnych skojarzonych spraw podrzędnych.

   97. Sprawy nadrzędną i podrzędną można zamykać niezależnie. Ustawienie domyślne.

    Czasami rozstrzyganie akcji sprawy może być zablokowane w oparciu o bieżący stan sprawy. Może to mieć miejsce, jeśli Twój administrator wprowadził ograniczenia, abyś mógł widzieć tylko ograniczony zestaw stanów do wyboru na podstawie bieżącego stanu sprawy. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych list stanów sprawy skontaktuj się z administratorem.

    Rozwiązywanie sprawy

    Zanim rozwiążesz sprawę nadrzędną z aktywnymi sprawami podrzędnymi, upewnij się, że wszystkie jej działania są zamknięte. W przeciwnym razie otrzymasz ostrzeżenie informujące, że musisz ręcznie zamknąć otwarte działania lub system automatycznie anuluje otwarte działania po rozwiązaniu sprawy. Po zamknięciu sprawy nadrzędnej z wieloma aktywnymi skojarzonymi sprawami podrzędnymi przetwarzanie może działać wolniej.

    Rzeczywisty czas poświęcony na wszystkie działania dotyczący danej sprawy, zapisany w polu Czas trwania dotyczącym każdego działania, jest wprowadzany automatycznie w polu Całkowity czas. Działanie dotyczące rozwiązywania sprawy zawiera informacje na temat rozwiązanej sprawy, w tym rozwiązanie i łączny czas poświęcony sprawie.

    Zobacz także

    Opis tego, jak dane są zorganizowane
    Poruszanie się po Dynamics 365 Customer Service
    Czym są procesy biznesowe?
    Konfigurowanie integracji OneNote (dla administratorów)

 • Dodatkowe zasoby

  Instrukcja obsługi interfejsu operatora Cadac 982231

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi interfejsu operatora Cadac 982231

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi interfejsu operatora Cadac 982231