Instrukcja obsługi funkcji Ge Ats1290

Instrukcja obsługi funkcji Ge Ats1290 to przydatny przewodnik, dzięki któremu można zrozumieć i skonfigurować system ATS1290. Przewodnik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, konfiguracji, wykorzystania i naprawy systemu. Instrukcja obsługi funkcji Ge Ats1290 zawiera informacje dotyczące różnych komponentów systemu, takich jak kontrolery, czujniki, systemy monitorujące i narzędzia diagnostyczne. Przewodnik zawiera również informacje dotyczące sposobu wykorzystania wszystkich funkcji systemu i sposobu naprawy ewentualnych błędów. Przewodnik jest przeznaczony dla użytkowników systemów ATS1290 i jest bardzo przydatny, jeśli chcesz skonfigurować system w optymalny sposób.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi funkcji Ge Ats1290

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Włączanie/wyłączanie systemu

Pierwsze uruchomienie systemu

 1. Naciśnij przycisk uruchamiający silnik, bądź ustaw kluczyk stacyjki zapłonowej w pozycji ON lub ACC ON. Po włączeniu rozpocznie się proces ładowania systemu i wyświetlona zostanie strona z ostrzeżeniem dotyczącym bezpieczeństwa.

 • Naciśnij przycisk [OK]. Aby zmienić język systemu, należy nacisnąć przycisk [Język/Language].
 • , Uwaga

  • Nie można używać systemu, gdy ten się uruchamia. Zanim będzie gotowy, może upłynąć nieco czasu.
  • Strona z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa wyświetlana jest przy każdym włączeniu zapłonu. Wyświetlane informacje dotyczą bezpieczeństwa, dlatego zaleca się dokładne zapoznanie z nimi i postępowanie zgodnie ze wskazówkami.
  • Po 10 sekundach bezczynności na ekranie ostrzeżenia nastąpi automatycznie przełączenie systemu do ostatnio używanego trybu.
  • Naciśnij [Potwierdź] po wybraniu opcji [Kierowca 1], [Kierowca 2] lub [Gość]. Szczegółowe informacje można uzyskać w części „Profil (jeśli dostępny)”.

  Włączanie systemu

  Naciśnij przycisk 1 (POWER PUSH lub PWR) na urządzeniu głównym, gdy system jest wyłączony.

  Podczas uruchamiania systemu należy zwrócić uwagę na ustawienie głośności. Nagłe pojawienie się dźwięków o bardzo wysokiej głośności podczas uruchamiania może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Dostosuj głośność do odpowiedniego poziomu przed wyłączeniem systemu lub ustaw głośność początkową w menu ustawień dźwięku [Ustawienia dźwięku].

  Wyłączanie systemu

  Wciśnij i przytrzymaj przycisk 1 (POWER PUSH lub PWR) na urządzeniu głównym, gdy system jest włączony. org/1999/xhtml">Radio/Multimedia WYŁ.

  Naciśnij 1 (POWER PUSH lub PWR) na jednostce głównej, aby wyłączyć radio/multimedia przy włączonym zasilaniu. org/1999/xhtml">Radio/Multimedia WŁ. org/1999/xhtml">Naciśnij 1 (POWER PUSH lub PWR) na jednostce głównej, aby włączyć radio/multimedia przy wyłączonym zasilaniu. org/1999/xhtml">Regulacja głośności

  Obracaj pokrętłem regulacji głośności (VOL) urządzenia głównego w lewo/prawo.

  Tryb

  Opis

  Radio lub multimedia

  Podczas odtwarzania dźwięku z radia lub multimediów obracaj je w lewo/prawo.

  Połączenie Bluetooth

  Podczas połączenia Bluetooth obracaj je w lewo/prawo.

  Dzwonek Bluetooth

  Podczas połączenia przychodzącego obracaj je w lewo/prawo.

  Kiedy jednostka jest wyłączana, bieżący poziom głośności zostaje automatycznie zapamiętany. Jeśli nie ustawisz początkowego poziomu dźwięku w menu ustawień dźwięku [Ustawienia dźwięku] zawsze, kiedy system jest włączony odtwarza dźwięk o zapamiętane wartości.

  Resetowanie systemu

  Funkcje jednostki głównej mogą się różnić w zależności od modelu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z dołączoną skróconą instrukcją obsługi. org/1999/xhtml">Funkcja ta używana jest do zerowania systemu w przypadku wystąpienia nieprzewidzianego błędu bądź problemu. Naciśnij przycisk „RESET”. (Do zerowania systemu zaleca się użycie spinacza lub szpilki).

  Konfiguracja ekranie Strona główna

  Użytkownik może dostosować szczegółowo menu w każdym układzie. org/1999/xhtml">Pozycje, które można ustawić, zależą od modelu i specyfikacji.

  1Profil użytkownika (jeśli dostępny)

  Przechodzi do opcji [Ustawienia profilu użytkownika], aby zmienić użytkownika.

  2 Menu

  Edycja opcji [Edytuj widżety ekr. gł. ], [Edytuj ikony ekr. ] lub [Instrukcja obsługi online].

  3 Widżet nawigacji

  • Umożliwia szybki podgląd ekranu mapy nawigacji i trasy.
  • Naciśnij obszar ekranu widżetu, aby przełączyć się do ekranu nawigacji.
  • 4 Widżety ekranu głównego

  • Możesz edytować żądany widżet w menu widżetów.
  • Naciśnij żądany widżet, aby przejść do odpowiedniego ekranu.
  • 5 Wszystkie menu

   Przewiń ekran HOME, aby przejść do wszystkich pozycji w menu system.

  • [EV] (Tylko pojazdy elektryczne): Przejście do menu [EV] (pojazd elektryczny).
  • [UVO] (jeśli jest w wyposażeniu): Przejście do menu [UVO].
  • [Kia LIVE]: Przejście do menu [Kia LIVE].
  • [Apple CarPlay]: Uruchomienie funkcji [Apple CarPlay].
  • [Radio]: Zmienia na ostatnio odtwarzany tryb radiowy.
  • [Nastrój dźwięku] (jeśli jest w wyposażeniu): Przejście do menu [Nastrój dźwięku].
  • [Wideo USB]: Przejście do ostatniego odtwarzanego trybu wideo z USB.
  • [Telefon]: obsługa funkcji głośnomówiącej Bluetooth i audio.
  • [Informacje dotyczące jazdy]: Przejście do menu [Informacje dotyczące jazdy].
  • [Android Auto]: Uruchamia funkcję [Android Auto].
  • [Media]: Przejście na ostatnio odtwarzany tryb multimediów.
  • [Wersja mapy]: Wyświetlenie mapy bieżącej lokalizacji.
  • [Nawigacja]: Przejście do menu [Nawigacja].
  • [Ulubione]: Przejście do menu [Ulubione].
  • [Ustawienia]: Przejście do menu [Ustawienia].
  • [Notatka głos. ]: Przejście do menu [Notatka głos. ].
  • [PHEV] (Tylko pojazdy PHEV): Przechodzi do menu [PHEV] (Plug in Hybrid Electric Vehicle).
  • [HEV] (Tylko pojazdy HEV): Przechodzi do menu [HEV] (Hybrid Electric Vehicle).
  • [Instrukcja obsługi online]: Przechodzi do strony z kodem QR, aby uzyskać dostęp do podręcznika w celu zapoznania się z funkcjami.
  • W zależności od modelu, wyposażenia opcjonalnego i kraju niektóre z przedstawionych funkcji mogą się różnić od tych dostępnych w rzeczywistym produkcie.

  • Naciśnij [] na ekranie.
 • Naciśnij żądane menu na ekranie głównym.
 • Dalsze operacje będą wykonywane w zależności od wybranego menu.
 • Edytowanie widżetów ekranu głównego

 • Na ekranie głównym naciśnij [Menu] > [Edytuj widżety ekranu głównego].
 • Zamień lub przenieś widżety naciskając i przeciągając je.
 • Naciśnij [
 • Naciśnij [Domyślne], aby zresetować wszystkie widżety ekranu głównego. org/1999/xhtml">Edycja Wszystkie menu

 • Naciśnij [Menu] > [Edytuj ikony ekranu głównego].
 • Wybierz z listy żądaną pozycję menu, a następnie przeciągnij i upuść ją w wybranym miejscu.
 • Naciśnij [Domyślne], aby zresetować wszystkie ikony domowe. org/1999/xhtml">Dzielony ekran

  Funkcja ta służy do wybierania elementu do wyświetlanie po prawej stronie ekranu poprzez zaznaczenie w menu rozwijanym.

 • Naciśnij przycisk [Menu] na ekranie podmenu.
 • Naciśnij [Ekran podzielony].
 • Można wybrać żądany element przeciągając go w dół lub w górę na ekranie dzielonym.
 • Możesz wybrać menu, dla którego chcesz skonfigurować opcję podzielonego ekranu w ustawieniach [SETUP] > [Zaawans. ] > [Podział ekranu].

  Dodawanie ulubionych pozycji menu do menu [Ulubione]

  Jeżeli ulubione pozycje menu zostały już zapisane w menu [Ulubione], można do nich łatwo uzyskać dostęp.

 • Na ekranie głównym naciśnij [Ulubione].
 • Naciśnij [Dodaj do Ulubionych]. org/1999/xhtml">Po dodaniu ulubionych pozycji do menu Favourites naciśnij [Menu] > [Dodaj].

 • Wybierz jedną z kategorii.
 • Oznacz podkategorie.
 • Naciśnij [Dodaj] > [Tak].
 • [Zaznacz wszystkie]: Powoduje zaznaczenie wszystkich pozycji.
 • [Odznacz wybrane]: Usuwa zaznaczenia wszystkich pozycji.
 • Naciśnij [], aby przejść do poprzedniego ekranu.
 • Do menu [Ulubione] można dodać do 24 pozycji.
 • Jeśli wybierzesz pozycję menu dodaną do [Ulubione], spowoduje to przełączenie na odpowiedni ekran. org/1999/xhtml">Zmiana kolejności menu ulubionych

 • Naciśnij [Menu] > [Skonfiguruj].
 • Wybierz z listy żądaną pozycję menu, a następnie przeciągnij i upuść ją w wybranym miejscu.
 • Naciśnij []. org/1999/xhtml">Usuwanie menu ulubionych

 • Naciśnij [Menu] > [Usuń].
 • Wybierz żądane elementy, następnie naciśnij [Usuń] > [Tak].
 • Naciśnij [], aby przejść do poprzedniego ekranu. org/1999/xhtml">Odtwarzanie źródła multimediów

  Po naciśnięciu przycisku start silnika lub ustawieniu kluczyka zapłonu w położeniu ON/ACC ON, automatycznie uruchomi się odtwarzanie ostatniego źródła multimediów. org/1999/xhtml">Jeżeli dane źródło multimediów zostało odłączone lub usunięte, wówczas po ustawieniu kluczyka zapłonu w położenie ON/ACC ON na ekranie głównym pojawi się komunikat „Ponownie podłącz ostatnie źródło multimediów, aby odtworzyć. ”.

  Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

  1. Model, np. EWF1204W
  2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
  3. Kod ML, np. 05 
  4. Numer seryjny

  Instrukcja obsługi funkcji Ge Ats1290

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi funkcji Ge Ats1290

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi funkcji Ge Ats1290