Instalacja sterownika Beko 674581 Ei

Instalacja sterownika Beko 674581 Ei jest łatwa i szybka. Wymaga ona tylko podłączenia urządzenia do portu USB oraz zainstalowania sterownika. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu instalacji sterownika urządzenie będzie gotowe do użycia. Sterownik Beko 674581 Ei zapewnia szybką i niezawodną obsługę urządzenia, dzięki czemu można cieszyć się wygodnym i bezproblemowym użytkowaniem.

Ostatnia aktualizacja: Instalacja sterownika Beko 674581 Ei

Sterownik to program, który jest niezbędny, abyśmy mogli korzystać na danym komputerze z konkretnego sprzętu. Sterownik jest pośrednikiem pomiędzy komponentem lub urządzeniem peryferyjnym a komputerem. Przynosi dla urządzenia instrukcję działania.

Sam fakt, że kupimy drukarkę czy inny sprzęt i podłączymy go do komputera, nie sprawi, że będziemy mogli z niej skorzystać. Najpierw muszą zostać zainstalowane odpowiednie sterowniki. Większość sprzętów peryferyjnych automatycznie instaluje sterowniki w momencie podłączenia ich do komputera. Korzystanie ze sterowników dotyczy nie tylko urządzeń zewnętrznych – odpowiednich sterowników potrzebują również procesor i inne elementy komputera.

Warto wiedzieć

Chcąc mieć aktualne sterowniki, należy zaglądać na strony producentów sprzętu. Tam znajdziemy najnowsze wersje driverów, które można pobrać. Sterowniki są często w plikach wykonywalnych EXE, wtedy instalujemy je, uruchamiając ten plik i przechodząc przez kolejne kroki kreatora instalacji. Czasem jednak możemy pobrać skompresowane archiwum z zestawem plików sterownika. Wtedy jego ręczną instalację możemy przeprowadzić w sposób opisany w kroku 4 wskazówki obok, wybierając Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika.

Aktualizacja systemowa

System Windows 10 automatycznie aktualizuje sterowniki. Jednak na wypadek, gdyby coś nie działało jak należy, warto wiedzieć, jak samemu szukać aktualizacji sterowników.

1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisujemy menedżer urządzeń, a następnie w wynikach klikamy na pozycję Menedżer urządzeń.

2. Wybieramy i rozwijamy kategorię, do której należy urządzenie, którego sterowniki chcemy zaktualizować. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę urządzenia do zaktualizowania.

3. Z rozwiniętego menu wybieramy opcję Aktualizuj sterownik.

4. Zostanie otwarte okno kreatora instalacji sterowników. Jeśli mamy w komputerze pliki z aktualnymi sterownikami (na przykład pobrane ze strony producenta), wybieramy opcję Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika, wskazujemy plik sterownika i czekamy, aż sterownik zostanie zainstalowany. Jeżeli chcemy, by system sam wyszukał i zainstalował najnowszą wersję sterownika, wybieramy opcję Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika.

5. Jeśli system Windows nie znajduje nowego sterownika, możemy jeszcze spróbować wybrać opcję Wyszukaj zaktualizowane sterowniki w usłudze Windows Update. Z pomocą tej usługi możemy też zaktualizować Windows.

Ponowna instalacja sterownika

Zdarzają się sytuacje, w których mimo że mamy zainstalowany sterownik urządzenia, sprzęt nie chce działać poprawnie. Wtedy niezbędna może okazać się ponowna instalacja sterownika urządzenia. W Menedżerze urządzeń klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę urządzenia, które nie funkcjonuje prawidłowo, i z menu wybieramy opcję Odinstaluj urządzenie. Następnie uruchamiamy ponownie komputer. System Windows powinien wykryć brak sterownika do urządzenia i automatycznie wykonać jego instalację. Jeżeli tak się nie stanie, powtarzamy opisane kroki, ale tym razem wybieramy z menu kontekstowego Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu. A jeśli i to nie pomoże albo problemy ze sterownikiem uniemożliwiają start systemu, będziemy musieli skorzystać z trybu awaryjnego.

Tryb awaryjny i sterowniki

Tryb awaryjny najczęściej wykorzystuje się właśnie w celu naprawy wadliwych sterowników. Jeśli po zainstalowaniu oprogramowania do nowego sprzętu system przestał reagować, najprawdopodobniej jest to wina niekompatybilnych sterowników, które nie pozwalają na normalny start systemu. Tryb awaryjny powinien dać się uruchomić, ponieważ do jego startu potrzebne są tylko najbardziej podstawowe składniki systemu. Oczywiście jeśli przed instalacją nowego urządzenia wykonaliśmy punkt przywracania, możemy z niego skorzystać do przywrócenia pracy systemu.

Naprawa sterowników w trybie awaryjnym

Tryb awaryjny lub tryb bezpieczny pozwala uruchomić Windows w stanie podstawowym, z użyciem ograniczonej liczby plików i sterowników. Może pomóc w rozwiązaniu problemów z komputerem.

Tryb awaryjny z poziomu Windows

1. Otwieramy menu Start, klikamy na opcję zamykania, a następnie, przytrzymując klawisz Shift, klikamy na Uruchom ponownie.

Możemy też kliknąć na w menu logowania do systemu.

2. Pojawi się ekran, na którym klikamy na Rozwiąż problemy,

a potem na Opcje zaawansowane,

Ustawienia uruchamiania

i na Uruchom ponownie, by odblokować możliwość startu do trybu awaryjnego.

3. Na ekranie wyboru rozruchu wciskamy klawisz 4 (lub 5, jeśli chcemy dodatkowo uruchomić obsługę sieci). Po zalogowaniu pojawi się czarny pulpit trybu awaryjnego.

Tryb awaryjny z płyty instalacyjnej

1. Jeśli system nie uruchamia się normalnie, możemy uruchomić komputer z płyty instalacyjnej.

2. W lewym dolnym rogu okna kreatora instalacji klikamy na Napraw komputer, a potem na Rozwiąż problemy, na Opcje zaawansowane i Wiersz polecenia.

3. Wpisujemy komendę: bcdedit /set {default} safeboot minimal i zatwierdzamy klawiszem Enter.

4. Zamykamy Wiersz polecenia i klikamy na Kontynuuj.

System uruchomi się w trybie awaryjnym i będziemy mogli dokonać naprawy sterowników.

Uwaga! Trzeba przywrócić domyślne normalne uruchamianie się systemu. Wciskamy klawisze Start+R, w oknie Uruchamianie wpisujemy msconfig i klikamy na OK. Przechodzimy do zakładki Rozruch, zaznaczamy wpis naszego systemu, usuwamy zaznaczenie przy opcji Bezpieczny rozruch i klikamy na OK. Teraz system będzie się uruchamiać normalnie.

Usuwamy błędne sterowniki

1. W trybie awaryjnym klikamy prawym przyciskiem myszy na menu Start i wybieramy Menedżer urządzeń.

2. Klikamy prawym przyciskiem myszy na urządzenie sprawiające problemy i z listy wybieramy polecenie Odinstaluj urządzenie. Po ponownym uruchomieniu komputera system powinien włączyć się normalnie.

Stary sprzęt

Domowe drukarki to często sprzęt, który wykorzystujemy przez wiele lat. Dobre drukarki są często drogie, ale z biegiem lat nadal działają. Problemem często staje się to, że nasza drukarka okazuje się zbyt stara dla systemu operacyjnego, przez co nie można z niej korzystać – po prostu nie ma już na stronie producenta sterowników pasujących do najnowszej wersji systemu.

Polecanym rozwiązaniem jest zainstalowanie programu do obsługi wirtualnych maszyn i skonfigurowanie wirtualnego systemu, na przykład Windows 7. Wtedy będziemy mogli korzystać ze starego sprzętu na starym systemie.

Aktualizacja sterowników jednym kliknięciem

Są programy, które pozwalają na wygodne monitorowanie stanu sterowników i ich aktualizację, gdy pojawią się nowe wersje. Bardzo dobrym narzędziem tego typu jest Driver Booster.

 • Pobierz Driver Booster

1. Od razu, przy pierwszym uruchomieniu program wykona pełny skan naszego systemu i sprawdzi, które urządzenia wymagają aktualizacji oprogramowania. Aby potem wywołać skanowanie, klikamy na Skanuj.

2. Po zakończeniu skanowania zobaczymy podsumowanie. Możemy przejrzeć listę i kliknąć na Aktualizuj tylko przy jednym wybranym driverze. Możemy także zaznaczyć wybrane komponenty i na koniec kliknąć na Zaktualizuj u góry okna. Aby zaktualizować wszystkie sterowniki naraz, klikamy po prostu od razu na Zaktualizuj.

3. Program automatycznie tworzy punkt przywracania systemu. Jeśli opcja ta nie jest w programie włączona, pojawi się komunikat – klikamy w nim na OK, by zgodzić się na utworzenie punktu przywracania systemu.

Może on okazać się przydatny, jeśli proces instalacji sterowników przebiegnie niepoprawnie i sprzęt przestanie dobrze działać.

4. Program pobiera i instaluje sterowniki, pokazując przebieg procesu.

5. Po wykonaniu aktualizacji program wyświetli okno z podsumowaniem.

Zaleca się:

Na czas aktualizacji sterowników wyłączyć oprogramowanie zabezpieczające (antywirusowe), gdyż może ono zablokować instalację niektórych sterowników. Zapisać swoją pracę i zamknąć okna innych programów, na wypadek wystąpienia błędów podczas instalacji, które mogą wymagać restartu komputera. Po wykonaniu aktualizacji sterowników ponownie uruchomić komputer.

Przenośne zarządzanie sterownikami

Snappy Driver Installer Origin to przenośne narzędzie do instalowania i aktualizowania sterowników, rozwijane jako projekt Open Source. Dzięki nowoczesnemu algorytmowi dopasowywania sterowników automatycznie wykrywa i wyszukuje potrzebne sterowniki dla danego komputera, dzięki czemu nie musimy szukać sami każdego z osobna na przykład po czystej instalacji Windows. Po pobraniu bazy danych ze sterownikami można go używać z pendrive’a w trybie offline do instalowania sterowników na komputerach bez dostępu do internetu. Program ułatwia też korzystanie ze sterowników alternatywnych.

Aby wyświetlić listę alternatyw dla danego sterownika, klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy Pokaż alternatywne sterowniki.

Aby wyświetlić informacje o alternatywnych sterownikach, należy najechać na niego kursorem i przytrzymać Spację.

Łatwe zarządzanie sterownikami

Wise Driver Care to narzędzie, które umożliwi łatwe zarządzanie sterownikami w systemie Windows nawet mało doświadczonym użytkownikom. Program cechuje się szybkim działaniem i dużą bazą sterowników. Zapisuje kopie zapasowe aktualizowanych driverów. Pozwala także na odinstalowywanie zbędnych sterowników. Wise Driver Care wykrywa sterowniki do bardzo wielu komponentów podłączonych przez różne porty. Lista obsługiwanych sprzętów jest długa, znajdują się na niej między innymi karty graficzne, procesory, telefony, karty rozszerzeń czy dyski. Dlatego jeśli do naszego komputera podłączymy sprzęt, którego Windows nie rozpozna, warto wypróbować możliwości tego programu – może okazać się, że poradzi sobie lepiej niż rozwiązanie systemowe.

Kopia zapasowa sterowników

Zanim zaczniemy aktualizowanie sterowników, warto się zabezpieczyć. Można wykonać punkt przywracania systemu, jednak znacznie prościej jest wykonać kopię samych sterowników zainstalowanych w komputerze. Jeśli w trakcie ich aktualizacji lub po jej zakończeniu sprzęt przestanie poprawnie funkcjonować, będziemy mogli łatwo przywrócić wersję driverów sprzed aktualizacji.

1. U góry okna klikamy na Centrum pomocy.

2. Następnie podajemy lokalizację zapisu kopii sterowników, klikając na Zmień. Klikając na Archiwizuj, rozpoczynamy wykonywanie backupu.

3. By przywrócić sterowniki, wystarczy kliknąć na Centrum pomocy i przejść do zakładki Odtwórz sterowniki, a następnie przy wybranym sterowniku na Przywróć.

Sprawdzamy sterowniki

1. W zakładce Sprawdzanie PC klikamy na środku ekranu na Sprawdzanie.

2. Po chwili pojawi się lista sterowników, które wymagają aktualizacji. By rozpocząć naprawę, klikamy na Napraw.

3. Warto przewinąć widok na sam dół do opcji Pozostałości sterowników. Zaznaczamy ją i klikamy na Czyść.

Dzięki tej operacji zyskamy dodatkową przestrzeń dyskową. Zostaną usunięte pliki sterowników, które nie są już nam potrzebne.

Zarządzanie sterownikami dla zaawansowanych

Driver Store Explorer to narzędzie do zarządzania sterownikami dla zaawansowanych użytkowników, umożliwia pozbycie się z Windows nawet kilkunastu gigabajtów niepotrzebnych driverów. Pozwala na bezpośrednie zarządzanie Windows Driver Store (systemowe repozytorium, w którym Windows przechowuje sterowniki, również te stare). Driver Store Explorer to aplikacja przenośna, darmowa i Open Source. Wyświetla szczegółowe informacje o sterownikach, pokazuje urządzenia powiązane ze sterownikami, pozwala dodawać sterowniki, usuwać je i eksportować ich listę do formatu CSV. Po uruchomieniu programu należy odczekać chwilę, aż załaduje informacje z Driver Store (odświeżymy je, klikając na Refresh). Domyślnie sterowniki są pogrupowane według kolumny Driver Class, czyli typów urządzeń. Możemy posortować je według producentów, dat czy rozmiaru.

Dodawanie sterowników

Jeżeli pobierzemy sterowniki ze strony producenta i zapiszemy na dysku, Driver Store Explorer pozwala je dodać do systemu. W tym celu klikamy na przycisk Add Driver. Otworzy się okno, w którym wskazujemy plik INF z pobranego pakietu.

Wyświetlanie starych sterowników

Aby program pokazał nam przestarzałe sterowniki przechowywane w repozytorium systemu Windows, klikamy na przycisk Select Old Drivers. Wtedy w oknie Driver Store Explorer pojawią się zaznaczenia przy starych sterownikach.

Usuwanie sterowników

Driver Store Explorer pozwala też na usuwanie sterowników. Należy zaznaczyć pola przy wybranych sterownikach. Następnie zaznaczamy z prawej strony okna pole przy Force Deletion, co pozwoli na trwałe usunięcie sterownika. Potem trzeba kliknąć na przycisk Delete Driver. Program wyświetli jeszcze okno z ostrzeżeniem i prośbą o potwierdzenie – klikamy na OK.

To już koniec Office 365 – oto, co go zastąpi. Sprawdź szczegóły na oficjalnej stronie nowej usługi

Eksport danych

Dane przedstawione w oknie programu można zapisać w formie pliku CSV, który otworzymy potem w arkuszu kalkulacyjnym lub w edytorze tekstu. Aby eksportować dane o sterownikach, klikamy na File u góry okna i wybieramy pozycję Export Driver List.

Przeczytaj także:

Aktualizacje Windows 10. Jak sobie radzić z problemami, które wywołują? Jak rozwiązać brak miejsca na dysku komputera - top 5 dysków zewnętrznych 1 TBSynchronizowanie przeglądarek na kilku urządzeniach - praktyczny poradnik

Więcej testów i poradników znajdziesz w najnowszych numerach Komputer Świata i Niezbędnika:

Kup nowy numer Komputer Świata w wersji elektronicznej (8, 90 zł) lub papierowej (9, 90 zł)Kup nowy numer Niezbędnika w wersji elektronicznej (8, 90 zł) lub papierowej (9, 99 zł)Nie chcesz przegapić nowych numerów? Zamów prenumeratę papierową lub e-prenumeratę

Zobacz recenzję Microsoft Surface Go 2:

Mając zgodny procesor graficzny i jego sterownik, możesz znacznie zwiększyć wydajność urządzenia podczas pracy w programie Lightroom Classic. Jeśli chcesz ręcznie zainstalować sterownik graficzny w systemie Windows dla programu Lightroom Classic, wykonaj czynności opisane poniżej. 

Ręczna instalacja sterownika graficznego Intel i NVIDIA w systemie Windows 10

Jeśli zalogujesz się na konto Gość lub Użytkownik standardowy, system Windows nie zezwoli na instalację sterownika. Niektóre organizacje nie zezwalają użytkownikom na regulację instalowanej zawartości, manipulację systemem oraz ustawieniami aplikacji. Możliwe, że instalacja sterownika w niektórych sytuacjach będzie wymagała udziału administratora.

 • Zainstaluj sterownik karty graficznej Intel
 • Zainstaluj sterownik karty graficznej NVIDIA
 • Przed rozpoczęciem instalowania sterownika karty graficznej

  Przed rozpoczęciem ręcznej instalacji sterownika karty graficznej na urządzeniu zaleca się utworzenie kopii zapasowej woluminu rozruchowego. Więcej informacji znajdziesz w artykule Jak utworzyć obraz systemu operacyjnego w systemie Windows 10.

  Zainstaluj sterownik karty graficznej Intel

  Aby zainstalować sterownik karty graficznej Intel w urządzeniu z systemem Windows, wykonaj poniższe czynności. 

  1. Wyjdź z aplikacji firmy Adobe obecnie uruchomionych na komputerze stacjonarnym.

  2. Kliknij tutaj, aby pobrać sterownik wersji 27. 20. 100. 8476 zakwalifikowany przez firmę Adobe jako bazowy.

   Firma Adobe zaleca, aby korzystać ze sterownika w wersji 27. 8476 lub nowszej.

   W przypadku większości użytkowników wymagane jest przeprowadzenie ręcznej instalacji. Obejmuje to odinstalowanie sterowników dostarczonych przez producenta komputera przed zainstalowaniem nowych sterowników. Firma Adobe zaleca, aby najpierw wykonać kopię zapasową systemu. Instrukcje firmy Intel dotyczące ręcznego instalowania sterowników można znaleźć tutaj.

   Jeśli masz już zainstalowany ogólny sterownik Intel, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby go zaktualizować.

   Rozpakuj pobrany plik zip, a następnie kliknij dwukrotnie rozpakowany plik sterownika (nazwa pliku: igxpin. exe).

   Kliknij Tak, gdy wyświetlony zostanie monit o zezwolenie kontroli konta użytkownika.

   Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie instalacji.

   Po instalacji sterowników kliknij opcję OK, a następnie kliknij opcję Dalej, aby uruchomić ponownie komputer.

   Uruchom ponownie urządzenie, nawet jeśli podczas instalacji nie został wyświetlony monit o takie działanie.

  Zainstaluj sterownik karty graficznej NVIDIA

  Firma Adobe zdecydowanie zaleca korzystanie z najnowszych sterowników Studio Driver udostępnionych przez firmę Nvidia. Informacje na temat aktualizacji sterowników i nie tylko można znaleźć w dokumentacji firmy Nvidia.

  Ponadto firma NVIDIA wycofała wsparcie dla mobilnych procesorów graficznych Kepler. Jeśli korzystasz z takich urządzeń, raport zgodności systemu w programie Premiere Pro 14. 0 ostrzega o konieczności aktualizacji sterownika. Dla tej serii nie ma jednak aktualizacji sterowników. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji firmy Nvidia.

  Wskaż markę i model karty graficznej firmy NVIDIA, zanim pobierzesz dostosowany sterownik, aby mieć pewność jego zgodności ze sprzętem.

  Aby ręcznie zainstalować sterownik karty graficznej NVIDIA na komputerze, wykonaj poniższe czynności.

  Firma NVIDIA przestała udostępniać sterowniki Studio Driver dla starszych procesorów graficznych (seria 9 lub niższa). Jednak najnowsze sterowniki Game Ready Driver są nadal dostępne i można je zainstalować ze strony Pobieranie sterowników Nvidia.

  Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować sterownik Nvidia.

  Wyjdź z aplikacji firmy Adobe obecnie uruchomionych na komputerze stacjonarnym.

  Potwierdź posiadany typ sterownika. Masz do wyboru opcję Standard i DCH. Aby ustalić typ sterownika, otwórz Panel sterowania NVIDIA i kliknij opcję Informacje o systemie w lewym dolnym rogu. W oknie dialogowym Informacje o systemie znajdź typ sterownika obok pola Typ sterownika. Jeśli nie widzisz pola, najprawdopodobniej używasz standardowego sterownika. 

 • Sterowniki ekranu NVIDIA DCH są obsługiwane w systemie Windows 10 x64 od aktualizacji z kwietnia 2018 roku (wersja 1803 OS, kompilacja 17134) i w późniejszych wersjach. Wybierz łącze, aby dowiedzieć się więcej o typach sterowników.
 • Odinstaluj sterownik Nvidia zgodnie z tymi instrukcjami.
 • Przed pobraniem i zainstalowaniem sterowników Nvidia wykonaj poniższe czynności, aby wybrać odpowiednie sterowniki dla procesora graficznego firmy Nvidia.
 • Wybierz typ sterownika Windows pokrywający się z typem wybranym w kroku 2.

  Wybierz typ pobierania najlepiej odpowiadający typowi produktu wybranemu w kroku 3:

 • W przypadku karty graficznej Quadro wybierz opcję Optimal Driver for Enterprise (ODE)
 • W przypadku kart graficznych GeForce lub TITAN wybierz Studio Driver (SD)
 • Wybierz odpowiedni Język.

  Kliknij opcję Szukaj, a nastąpi przeniesienie do odpowiedniej strony. Kliknij opcję Pobierz, aby pobrać instalator sterownika.

  Po pobraniu instalatora sterownika kliknij dwukrotnie plik. exe instalatora, aby rozpocząć instalację zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym artykule Nvidia.  

  Sprawdź, czy sterownik został zainstalowany

  Aby sprawdzić, czy instalacja sterownika powiodła się, wykonaj następujące czynności: 

  Uruchom Menedżera urządzeń. W systemie Windows 10 kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Start lub otwórz menu Start i wyszukaj pozycję Menedżer urządzeń. Przejdź do sekcji Karty graficzne.

  W menu Menedżer urządzeń dwukrotnie kliknij zainstalowaną kartę graficzną.

  Sprawdź, czy wartości w polach Wersja sterownika i Data sterownika są prawidłowe.

  Sprawdzanie wersji i daty sterownika (zrzut ekranu zostanie zaktualizowany)

  Przede wszystkim musimy dokładnie wiedzieć, do jakiego urządzenia czy podzespołu szukamy sterowników. Załóżmy, że są to sterowniki do skanera, na przykład HP Scanjet 300. Sterowniki danego sprzętu powinny być dołączone na płycie CD wraz z instrukcją obsługi. Jeśli nie mamy napędu CD lub zgubiliśmy płytę, musimy znaleźć je sami w internecie.

  1. Wpisujemy w wyszukiwarkę internetową dokładną nazwę urządzenia i hasło sterowniki: HP Scanjet 300 sterowniki i szukamy. Na pewno od razu znajdziemy odpowiednią stronę. Najważniejsze, aby była to strona producenta. Klikamy na odpowiadający nam link.

  2. Teraz wystarczy odnaleźć na stronie link do sterowników czy oprogramowania i kliknąć na niego, aby przejść dalej.

  3. Podajemy, z jakiego systemu operacyjnego i z jakiej jego wersji korzystamy.

  4. Po chwili powinniśmy zobaczyć dostępne dla nas sterowniki lub oprogramowanie. Klikamy na przycisk uruchamiający pobierani.

  5. Po zapisaniu pobranego sterownika na dysku wystarczy uruchomić instalator i postępować według wskazówek.

  Jeśli na witrynach producenta nie znajdziemy aktualnych sterowników do naszego sprzętu dla naszej wersji systemu, na przykład dla Windows 10, a ostatnie dostępne są tylko dla Windows 7, możemy spróbować je zainstalować. W większości wypadków sprzęt powinien działać prawidłowo.

  Jeśli jednak nie będzie, nie mamy za dużego pola ruchu - urządzenie nie jest kompatybilne z nowym systemem operacyjnym i albo będziemy korzystać z niego w środowisku wirtualnym, albo wymienimy je na nowe, kompatybilne z najnowszym Windows.

  » Przeczytaj także: Co zrobić, kiedy komputer nie pozostaje w trybie uśpienia?

  fot. Maksym Yemelyanov | 123RF

  Instalacja sterownika Beko 674581 Ei

  Bezpośredni link do pobrania Instalacja sterownika Beko 674581 Ei

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instalacja sterownika Beko 674581 Ei