Informacje dotyczące instalacji Craftsman 580 7524

Instalacja Craftsman 580 7524 to proces, który zajmuje trochę czasu i wymaga wyjaśnienia, aby mieć pewność, że wszystko jest poprawnie zainstalowane. Instalacja Craftsman 580 7524 obejmuje montowanie części, takich jak rury, konwertery i system filtracji, a także ustawianie regulatora ciśnienia, aby zapewnić optymalną wydajność. Ponieważ istnieje wiele czynników wpływających na instalację, ważne jest, aby dokładnie przestrzegać instrukcji producenta, aby upewnić się, że wszystko jest prawidłowo zainstalowane i ustawione. W przeciwnym razie może to doprowadzić do niestabilnych wyników lub nawet uszkodzenia wyposażenia.

Ostatnia aktualizacja: Informacje dotyczące instalacji Craftsman 580 7524

Chcesz złożyć wniosek o zgłoszenie mikroinstalacji online?

Nic prostszego! Przygotuj i zeskanuj te dokumenty:

 1. Schemat instalacji elektrycznej obiektu
 2. Uprawniony instalator mikroinstalacji powinien przygotować podpisany przez siebie schemat z parametrami urządzeń, adresem mikroinstalacji i parametrami technicznymi urządzeń.
 3. Parametry techniczne
 4. To zestaw dokumentów, w których musi się znaleźć: charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikacja techniczna/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych.
 5. Certyfikat sprzętu
 6. Twój sprzęt musi być zgodny z wymaganiami z NC RfG [kodeks sieci UE (Network Codes, NC) dla generatorów (Requirements for Generators, RfG)] i Wymogach Ogólnego Stosowania wynikających z NC RfG.

  od 1 sierpnia 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. - można stosować:
  certyfikaty zgodne z wymogami kodeksu NC RfG, lubcertyfikaty zgodne z normą PN –EN 50549-1 i/lub PN –EN 50549-2 wyłącznie wraz z dokumentem potwierdzającym, zgodnie z zawartą umową z jednostką certyfikującą, przystąpienie do procesu uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz Wymogami ogólnego stosowania wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”.

 7. Pełnomocnictwo
 8. Kiedy składasz za kogoś wniosek o przyłączenie i masz pełnomocnictwo.

Kiedy skompletujesz niezbędne dokumenty:
Wypełnij formularz

Możesz również wypełnić druk, który dostępny jest tutaj.

Mikroinstalację podłącz w trybie tak zwanego Zgłoszenia jeśli:

 • używasz prądu na własne potrzeby - jesteś odbiorcą końcowym,
 • planujesz podłączyć do swojej instalacji wewnętrznej mikroinstalację o mocy do 50 kW,
 • moc zainstalowanej mikroinstalacji nie przekracza mocy przyłączeniowej, która jest określona w Twojej Umowie o świadczenie usług dystrybucji lub Umowie kompleksowej. 
Jeśli nie spełniasz tych warunków, złóż wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci. Przyłączenie do sieci realizuje TAURON Dystrybucja.

Moc elektryczna nie większa niż 50 kW

Jeśli potrzebujesz instalacji odnawialnego źródła energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW.

Pobierz:

Oświadczenie wytwórcy o wytworzeniu po raz pierwszy/zawieszeniu produkcji/zakończeniu produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji lub zakończeniu modernizacji mikroinstalacji.

Przejdź do oświadczenia

Przyłączenie do sieci mikroinstalacji realizuje Operator Systemu Dystrybucyjnego. 

Przedstawiamy wskazówki, które będą dla Ciebie pomocne jeśli chcesz podłączyć prąd w mikroinstalacji. 

Jak podłączyć mikroinstalację w trybie Zgłoszenia?

 • Powinien mieć kwalifikacje, które pozwalają na montaż mikroinstalacji. Tylko wtedy montaż jest bezpieczny. 

 • Instalator zamontuje mikroinstalację zgodnie z wytycznymi, które określa TAURON Dystrybucja. 

  Zrób to co najmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem mikroinstalacji. 

  Pobierz i wypełnij druk Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji i poinformuj o tym TAURON Dystrybucja tak jak jest opisane to w zgłoszeniu.

  Na podstawie Twojego zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, otrzymasz jeden egzemplarz aneksu do Twojej umowy.
  Jeżeli nie jesteś prosumentem otrzymasz do podpisu dwa egzemplarze umowy.

  Po weryfikacji zgłoszenia, do 30 dni od jego otrzymania, TAURON Dystrybucja zabuduje licznik, który będzie mierzył prąd pobrany i oddany do sieci.

  Odbiorca końcowy

  Klient, który kupuje prąd na własny użytek obojętnie czy jest osobą fizyczną, czy prowadzi działalność gospodarczą. Nie wykorzystuje prądu na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji, oraz jest stroną w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub w umowie kompleksowej.

  Mikroinstalacja

  Instalacja odnawialnego źródła energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW.

  Prosument

  W myśl ustawy (Art. 2 pkt. 27a), prosumentem określamy odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej.

  Informację stworzyliśmy na podstawie treści, które są zamieszczone na stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S. A. 
  Więcej informacji znajdziesz na www. pl

  Konfigurowanie danych diagnostycznych systemu Windows w organizacji (system Windows 10 i Windows 11) - Windows Privacy | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

  Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

  Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

  • Artykuł
  • Czas czytania: 20 min

  Dotyczy

  • Windows 11 Enterprise
  • Windows 11 Education
  • Windows 11 Professional
  • Windows 10 Enterprise
  • Windows 10 Education
  • Windows 10 Professional
  • Windows Server 2016 i nowsze wersje
  • Surface Hub
  • HoloLens
  • Ten artykuł opisuje typy danych diagnostycznych systemu Windows odsyłanych do firmy Microsoft oraz sposoby zarządzania nimi w organizacji. Firma Microsoft używa tych danych do szybkiego identyfikowania i rozwiązywania problemów wpływających na jej klientów.

   Omówienie

   Firma Microsoft gromadzi dane diagnostyczne systemu Windows w celu rozwiązywania problemów i zachowania aktualności, bezpieczeństwa i prawidłowego działania systemu Windows. Pomaga to także ulepszać system Windows i powiązane z nim produkty i usługi oraz, dla klientów, którzy włączyli ustawienie Dostosowane środowiska, zapewniać bardziej odpowiednie porady i zalecenia do ulepszenia produktów i usług firmy Microsoft oraz innych firm odpowiednio do potrzeb każdego klienta.

   Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z danych diagnostycznych systemu Windows, zobacz Diagnostyka, opinie i prywatność w systemie Windows.

   Dane diagnostyczne dają użytkownikom głos

   Dane diagnostyczne umożliwiają każdemu użytkownikowi wyrażenie opinii w procesie rozwoju i ciągłego udoskonalania systemu operacyjnego. Ułatwia nam to zrozumienie sposobu działania systemu Windows w świecie rzeczywistym, skupienie się na priorytetach użytkowników oraz podejmowanie świadomych decyzji, co jest korzystne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i klientów korporacyjnych. Poniższe sekcje zawierają rzeczywiste przykłady tych korzyści.

   Poprawa jakości aplikacji i sterowników

   Dzięki możliwości zbierania danych diagnostycznych umożliwiających wprowadzanie udoskonaleń w systemach Windows i Windows Serwer pomaga nam podnosić poprzeczkę jakości aplikacji i sterowników urządzeń. Dane diagnostyczne pomagają nam szybko identyfikować i rozwiązywać krytyczne problemy związane z niezawodnością i bezpieczeństwem aplikacji i sterowników urządzeń używanych w systemie Windows. Na przykład możemy zidentyfikować aplikację, która powoduje zawieszanie się urządzeń korzystających z konkretnej wersji sterownika wideo, dzięki czemu możemy nawiązać kontakt z dostawcą aplikacji i sterownika urządzenia i szybko rozwiązać problem. To pozwala skrócić czas przestoju związanego z rozwiązywaniem tych problemów, zredukować jego koszty oraz zwiększyć produktywność.

   Na przykład w starszej wersji systemu Windows istniała wersja sterownika wideo, która ulegała awarii na niektórych urządzeniach, powodując ich ponowne uruchomienie. Wykryliśmy ten problem w naszych danych diagnostycznych i natychmiast skontaktowaliśmy się z zewnętrznym deweloperem, który stworzył ten sterownik wideo. Wspólnie udało nam się zapewnić zaktualizowany sterownik dla niejawnych testerów systemu Windows w ciągu 24 godzin. Na podstawie danych diagnostycznych z urządzeń niejawnych testerów systemu Windows mogliśmy sprawdzić nową wersję sterownika wideo i wdrożyć ją publicznie jako aktualizację następnego dnia. Dane diagnostyczne pomogły nam znaleźć, naprawić i rozwiązać ten problem w ciągu zaledwie 48 godzin, zapewnić lepsze środowisko użytkownikom i zmniejszyć liczbę kosztownych zgłoszeń pomocy technicznej.

   Zwiększenie wydajności działania użytkownika końcowego

   Dane diagnostyczne systemu Windows pomagają również firmie Microsoft lepiej zrozumieć, jak klienci używają (lub nie używają) funkcji systemu operacyjnego i związanych z nim usług. Informacje, które możemy uzyskać z tych danych, pomagają nam odpowiednio ukierunkować prace inżynieryjne i bezpośrednio wpływać na środowiska pracy naszych klientów. Te przykłady pokazują, jak na podstawie danych diagnostycznych firma Microsoft może tworzyć i doskonalić funkcje pomagające organizacjom zwiększać produktywność pracowników, jednocześnie ograniczając liczbę zgłoszeń pomocy technicznej.

  • Menu Start. Jak użytkownicy zmieniają układ menu Start? Czy przypinają do niego inne aplikacje? Które aplikacje są często odpinane? Na podstawie tych danych dostosowujemy domyślny układ menu Start, aby lepiej odpowiadało oczekiwaniom użytkowników, kiedy po raz pierwszy włączają swoje urządzenie.

  • Cortana. Wykorzystujemy dane diagnostyczne do monitorowania skalowalności naszej usługi w chmurze, dzięki czemu wzrasta wydajność wyszukiwania.

  • Przełączanie aplikacji. Z badań i obserwacji wcześniejszych wersji systemu Windows wiemy, że użytkownicy rzadko używają kombinacji Alt+Tab do przełączania się między aplikacjami. Po omówieniu tego zagadnienia z wybranymi użytkownikami okazało się, że kochają tę funkcję i uważają ją za wysoce produktywną, ale nie wiedzieli wcześniej, że jest ona dostępna. Na tej podstawie stworzyliśmy przycisk Widok zadań w systemie Windows, który umożliwia wykrycie tej funkcji. Późniejsze dane diagnostyczne wykazały znacznie większe użycie tej funkcji.

   Jak firma Microsoft obsługuje dane diagnostyczne

   W poniższych sekcjach znajdziesz więcej informacji na temat sposobu obsługi danych diagnostycznych przez firmę Microsoft.

   Zbieranie danych

   W zależności od ustawień danych diagnostycznych na urządzeniu dane diagnostyczne mogą być gromadzone za pośrednictwem następujących metod:

  • Niewielkie ładunki informacji strukturalnych, nazywanych zdarzeniami danych diagnostycznych, zarządzane przez składnik usługi Środowiska i telemetria połączonego użytkownika.

  • Dzienniki diagnostyczne służące do dodatkowego rozwiązywania problemów, także zarządzane przez składnik usługi Środowiska i telemetria połączonego użytkownika.

  • Raporty dotyczące awarii i zrzuty awaryjne zarządzane przez Raportowanie błędów systemu Windows.

   W dalszej części niniejszego dokumentu udostępniamy dodatkowe szczegółowe informacje o sposobie kontrolowania tego, co jest zbierane i jakie dane mogą być zawarte w tych różnych typach danych diagnostycznych.

   Przesyłanie danych

   Wszystkie dane diagnostyczne są szyfrowane przy użyciu protokołu Transport Layer Security (TLS) i wykorzystują przypinanie certyfikatu podczas transferu z urządzenia do usługi zarządzania danymi firmy Microsoft.

   Punkty końcowe

   W poniższej tabeli znajduje się lista punktów końcowych powiązanych ze sposobami zarządzania zbieraniem danych diagnostycznych i kontrolą nad nimi. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących punktów końcowych używanych do odsyłania danych do firmy Microsoft, zobacz sekcję Zarządzanie punktami końcowymi połączenia w menu nawigacji po lewej stronie.

   Usługa systemu WindowsPunkt końcowy
   Środowisko i telemetria połączonego użytkownikav10. events. data. com

   v10c. com

   v10. vortex-win. com

   Raportowanie błędów systemu Windowswatson. telemetry. com

   umwatsonc. com

   *-umwatsonc. com

   ceuswatcab01. blob. core. windows. net

   ceuswatcab02. net

   eaus2watcab01. net

   eaus2watcab02. net

   weus2watcab01. net

   weus2watcab02. net

   Uwierzytelnianielogin. com

   WAŻNE: Ten punkt końcowy służy do uwierzytelniania urządzeń. Nie zaleca się wyłączania tego punktu końcowego.

   Analiza awarii onlineoca. com

   oca. com

   kmwatsonc. com

   *-kmwatsonc. com

   Ustawieniasettings-win. com

   WAŻNE: Ten punkt końcowy służy do zdalnego konfigurowania ustawień związanych z diagnostyką i zbierania danych. Na przykład punktu końcowego ustawień używamy do zdalnego blokowania zdarzenia przed odesłaniem do firmy Microsoft. Ten punkt końcowy nie przekazuje danych diagnostycznych systemu Windows.

   Uwierzytelnianie serwera proxy

   Jeśli Twoja organizacja używa uwierzytelniania serwera proxy do dostępu do Internetu, upewnij się, że nie blokuje on danych diagnostycznych z powodu uwierzytelniania.

   Obejście (zalecane)

   Skonfiguruj swoje serwery proxy tak, aby nie wymagały uwierzytelniania proxy dla ruchu do punktów końcowych danych diagnostycznych. Ta opcja jest najbardziej kompleksowym rozwiązaniem. Działa we wszystkich wersjach systemu Windows 10 i Windows 11.

   Uwierzytelnianie proxy użytkownika

   Skonfiguruj urządzenia tak, aby używały kontekstu zalogowanego użytkownika na potrzeby uwierzytelniania serwera proxy. Ta metoda wymaga następujących konfiguracji:

  • Urządzenia mają bieżącą aktualizację jakości dla obsługiwanej wersji systemu Windows

  • Skonfiguruj serwer proxy na poziomie użytkownika (serwer proxy WinINET) w Ustawienia serwera proxy w grupie Sieć &Internet w Ustawieniach systemu Windows. Możesz również użyć starszego panelu sterowania „Opcje internetowe”.

  • Upewnij się, że użytkownicy mają uprawnienia serwera proxy do uzyskiwania dostępu do punktów końcowych danych diagnostycznych. Ta opcja wymaga, aby urządzenia miały użytkowników konsoli z uprawnieniami serwera proxy, więc nie można używać tej metody z urządzeniami typu headless.

   Uwierzytelnianie serwera proxy urządzenia

   Takie podejście obsługuje następujące scenariusze:

  • Urządzenia typu headless, na których nie loguje się żaden użytkownik lub użytkownicy urządzenia nie mają dostępu do Internetu

  • Uwierzytelnione serwery proxy, które nie korzystają ze zintegrowanego uwierzytelniania systemu Windows

  • Jeśli używasz również Ochrony punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender

   To podejście jest najbardziej złożone, ponieważ wymaga następujących konfiguracji:

  • Upewnij się, że urządzenia mogą nawiązać połączenie z serwerem proxy za pośrednictwem protokołu WinHTTP w kontekście systemu lokalnego. Aby skonfigurować to zachowanie, użyj jednej z następujących opcji:

  • Wiersz polecenia netsh winhttp set proxy

  • Protokół wykrywania automatycznego serwera proxy sieci Web (WPAD)

  • Przezroczysty serwer proxy

  • Skonfiguruj serwer proxy WinINET dla całego urządzenia przy użyciu następującego ustawienia zasad grupy: Ustaw serwer proxy na komputer (zamiast na użytkownika) (ProxySettingsPerUser = 1)

  • Połączenie kierowane lub używające translacji adresów sieciowych (NAT)

  • Skonfiguruj serwery proxy, aby umożliwić kontom komputerów w usłudze Active Directory dostęp do punktów końcowych danych diagnostycznych. Ta konfiguracja wymaga, aby serwery proxy obsługiwały zintegrowane uwierzytelnianie systemu Windows.

   Dostęp do danych

   Dostęp do danych diagnostycznych systemu Windows podlega zasadzie najniższych uprawnień dostępu. Firma Microsoft nie udostępnia danych osobowych naszych klientów osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których klient na to zezwoli, lub dla ograniczonych celów opisanych w Oświadczeniu o ochronie prywatności. Firma Microsoft może udostępnić raporty biznesowe producentom sprzętu i partnerom z innych firm, które obejmują zagregowane informacje dotyczące danych diagnostycznych niezawierające danych identyfikacyjnych. Decyzje dotyczące udostępniania danych są podejmowane przez zespół wewnętrzny, w ds. prywatności, prawny i zarządzania danymi.

   Okres przetrzymywania

   Firma Microsoft wyznaje i realizuje minimalizację danych. Dokładamy wszelkich starań, aby zbierać tylko informacje, których potrzebujemy, i przetrzymywać je tylko dla tak długo, jak jest to wymagane do świadczenia usług lub do analizy. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak długo dane są zachowywane, zapoznaj się z sekcją o nazwie Zachowywanie danych osobowych w Oświadczeniu o ochronie prywatności w firmie Microsoft.

   Ustawienia danych diagnostycznych

   Istnieją cztery ustawienia zbierania danych diagnostycznych. Poszczególne ustawienia opisano szczegółowo w kolejnych sekcjach.

  • Dane diagnostyczne wyłączone (zabezpieczenia)
  • Wymagane dane diagnostyczne (podstawowe)
  • Rozszerzone (to ustawienie jest dostępne tylko na urządzeniach z systemem Windows 10, Windows Server 2016 i Windows Server 2019).
  • Opcjonalne dane diagnostyczne (pełne)
  • Oto podsumowanie typów danych, które są dostępne w przypadku poszczególnych ustawień:

   Dane diagnostyczne wyłączone (zabezpieczenia)Wymagane (podstawowe)RozszerzoneOpcjonalnie (pełne)Zdarzenia danych diagnostycznychNie są wysyłane żadne dane diagnostyczne systemu Windows. Minimalna ilość danych wymagana do zapewnienia, że urządzenie jest bezpieczne, aktualne i działa zgodnie z oczekiwaniami. Dodatkowe dane na temat przeglądanych witryn internetowych, sposobu używania systemu Windows i aplikacji oraz sposobu ich działania, jak również aktywność urządzenia. Dodatkowe dane pomagają firmie Microsoft naprawiać i ulepszać produkty i usługi dla wszystkich użytkowników. Dodatkowe dane dotyczące przeglądanych witryn internetowych, sposobu używania systemu Windows i aplikacji oraz sposobu ich działania. Te dane będą także zawierać dane dotyczące aktywności urządzeń oraz rozszerzone raportowanie błędów, które ułatwiają firmie Microsoft naprawianie i ulepszanie produktów i usług dla wszystkich użytkowników. Metadane dotyczące awariiBrakTakZrzuty awaryjneNieTylko klasyfikowane zrzuty

   Aby uzyskać więcej informacji o zrzutach awaryjnych, zobacz Pełne i klasyfikowane zrzuty pamięci

   Aby uzyskać więcej informacji o zrzutach awaryjnych, zobacz Dzienniki diagnostyczneZbieranie danych100%Stosowane pobieranie próbek

   Dane diagnostyczne wyłączone

   To ustawienie zostało wcześniej oznaczone jako Zabezpieczenia. Po skonfigurowaniu tego ustawienia żadne dane diagnostyczne systemu Windows nie są wysyłane z Twojego urządzenia. Jest ono dostępne tylko w systemach Windows Server, Windows Enterprise i Windows Education. Jeśli wybierzesz to ustawienie, urządzenia w organizacji wciąż będą bezpieczne.

   Było to ustawienie domyślne dla systemu Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition przed 13 grudnia 2022 r.

   Nota

   Jeśli Twoja organizacja korzysta z usługi Windows Update, minimalnym zalecanym ustawieniem jest Wymagane dane diagnostyczne. Ponieważ żadne informacje z usługi Windows Update nie są gromadzone, gdy dane diagnostyczne są wyłączone, ważne informacje o błędach aktualizacji nie są wysyłane. Microsoft wykorzystuje te informacje, aby usuwać przyczyny tych błędów i poprawiać jakość naszych aktualizacji.

   Wymagane dane diagnostyczne

   W przypadku wymaganych danych diagnostycznych, które zostały wcześniej oznaczone jako podstawowe, jest zbierany ograniczony zestaw danych, które są istotne dla zrozumienia urządzenia i jego konfiguracji. Te dane służą do identyfikowania problemów, które mogą wystąpić w przypadku określonej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania. Na przykład może pomóc określić, jeśli awarie są częstsze na urządzeniach z określoną ilością pamięci lub korzystających z konkretnej wersji sterownika.

   Jest to domyślne ustawienie dla bieżących wersji systemu Windows oraz Windows 10 w wersji 1903. Od 13 grudnia 2022 r. jest to również ustawienie domyślne dla systemu Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition.

   Do wymaganych danych diagnostycznych należą:

  • Podstawowe dane urządzenia, które pomagają zapoznać się z typami urządzeń z systemem Windows oraz konfiguracjami i typami natywnych i zwirtualizowanych systemów Windows Server w ekosystemie. Oto kilka przykładów:

  • Atrybuty urządzeń, np. rozdzielczość kamery i typ wyświetlacza
  • Atrybuty baterii, np. pojemność i typ
  • Atrybuty sieci, np. liczba kart sieciowych, szybkość kart sieciowych, sieć operatora komórkowego i numer IMEI
  • Atrybuty procesora i pamięci, np. liczba rdzeni, architektura, szybkość, rozmiar pamięci i oprogramowanie układowe
  • Atrybut wirtualizacji, np. obsługa translacji adresów drugiego poziomu (SLAT) i system operacyjny gościa
  • Atrybuty systemu operacyjnego, np. wersja i stan wirtualizacji systemu Windows
  • Atrybuty pamięci, np. liczba, typ i rodzaj dysków
  • Metryka jakości, która pomaga zrozumieć sposób działania składnika Środowisko i dane diagnostyczne połączonego użytkownika, a w tym% przekazanych zdarzeń, odrzuconych zdarzeń, zablokowanych zdarzeń oraz czasu ostatniego przekazania.

  • Informacje związane z jakością, które pomagają firmie Microsoft w opracowaniu podstawowej analizy wydajności urządzenia i jego systemu operacyjnego. Przykładami takich danych mogą być informacje o urządzeniach pracujących w trybie wstrzymania przy zachowaniu połączenia, liczba awarii lub zawieszeń oraz szczegóły dotyczące zmiany stanów aplikacji, takich jak czas korzystania z procesora i ilość używanej pamięci oraz całkowity czas działania aplikacji.

  • Dane zgodności, które pomagają w zrozumieniu, które aplikacje są zainstalowane na urządzeniu lub maszynie wirtualnej oraz identyfikowaniu potencjalnych problemów ze zgodnością.

  • Dane systemowe, które pomagają ustalić, czy urządzenie spełnia minimalne wymagania dotyczące uaktualniania do następnej wersji systemu operacyjnego. Informacje o systemie obejmują ilość pamięci, a także informacje dotyczące procesora i systemu BIOS.

  • Lista danych urządzeń zewnętrznych, takich jak drukarki lub zewnętrzne urządzenia pamięci masowej, które są podłączone do urządzeń z systemem Windows i informacje, czy te urządzenia będą działać po uaktualnieniu do nowej wersji systemu operacyjnego.

  • Dane sterownika, które obejmują aktywność określonego sterownika, aby pomóc ustalić, czy aplikacje i urządzenia będą działać po uaktualnieniu do nowej wersji systemu operacyjnego. Może to pomóc ustalić blokujące problemy i ułatwić firmie Microsoft i naszym partnerom we wdrażaniu poprawek i ulepszeń.

  • Informacje dotyczące wydajności Microsoft Store, w tym dotyczące pobrań, instalacji i aktualizacji aplikacji. Te dane obejmują również informacje o uruchomieniach Microsoft Store, wyświetleniach stron, wstrzymaniach i wznowieniach i uzyskiwaniu licencji.

   Rozszerzone dane diagnostyczne

   W systemie Windows 10 i Windows Server 2019 rozszerzone dane diagnostyczne zawierają dane na temat przeglądanych witryn internetowych, sposobu używania systemu Windows i aplikacji oraz sposobu ich działania, jak również aktywności urządzenia.

   Ważne

   To ustawienie danych diagnostycznych nie jest dostępne w systemie Windows 11 i Windows Server 2022 — zostało zastąpione zasadami, które mogą kontrolować ilość przesyłanych opcjonalnych danych diagnostycznych. Więcej informacji o tych ustawieniach można znaleźć w sekcji tego tematu: Zarządzanie danymi diagnostycznymi przy użyciu zasady grupy i usługi MDM.

   Jeśli zdecydujesz się na wysłanie rozszerzonych danych diagnostycznych, w ich skład będą wchodziły zawsze wymagane dane diagnostyczne, a także będą zbierane następujące dodatkowe informacje:

  • Zdarzenia systemu operacyjnego, które pomagają uzyskać wgląd w różne obszary systemu operacyjnego, a w tym dotyczące sieci, funkcji Hyper-V, Cortany, pamięci magazynowej, systemu plików i innych składników.

  • Zdarzenia aplikacji systemu operacyjnego będące konsekwencją działania aplikacji firmy Microsoft i narzędzi do zarządzania, które zostały pobrane ze sklepu Microsoft Store lub wstępnie zainstalowane w systemach Windows lub Windows Server, takich jak Menedżer serwera, Zdjęcia, Poczta i Microsoft Edge.

  • Zdarzenia specyficzne dla urządzenia, które są specyficzne dla niektórych urządzeń, takich jak Microsoft HoloLens i Surface Hub. Na przykład Microsoft HoloLens wysyła zdarzenia związane z procesorem holograficznym (HPU).

  • Wszystkie typy zrzutów awaryjnych oprócz zrzutów stosu i pełnych zrzutów. Aby uzyskać więcej informacji o zrzutach awaryjnych, zobacz

   Opcjonalne dane diagnostyczne

   Opcjonalne dane diagnostyczne, które zostały wcześniej oznaczone jako Pełne, zawierają bardziej szczegółowe informacje na temat Twojego urządzenia oraz jego ustawień, funkcji i kondycji urządzeń. Opcjonalne dane diagnostyczne zawierają również dane na temat przeglądanych witryn internetowych, aktywności urządzeń i rozszerzonego raportowania błędów, które ułatwiają firmie Microsoft naprawianie i ulepszanie produktów i usług dla wszystkich użytkowników. Jeśli zdecydujesz się na wysłanie opcjonalnych danych diagnostycznych, wymagane dane diagnostyczne będą zawsze dołączane, a my gromadzimy następujące dodatkowe informacje:

  • Dodatkowe dane dotyczące urządzenia, łączności i konfiguracji, oprócz danych zgromadzonych w ramach wymaganych danych diagnostycznych.

  • Informacje o stanie i rejestrowaniu dotyczące kondycji systemu operacyjnego i innych składników systemu oprócz tego, co jest gromadzone w ramach wymaganych danych diagnostycznych.

  • Działania aplikacji, takie jak to, które programy są uruchamiane na urządzeniu, jak długo one działają i jak szybko reagują na dane wejściowe.

  • Działania przeglądarki, takie jak historia przeglądania i wyszukiwane terminy w przeglądarkach firmy Microsoft (Microsoft Edge lub Internet Explorer).

  • Rozszerzone raportowanie błędów, a w tym stan pamięci urządzenia w chwili awarii systemu lub aplikacji (który może przypadkowo zawierać treści użytkownika, takie jak części pliku używanego, gdy wystąpił problem). Dane dotyczące awarii nie są nigdy używane na potrzeby dostosowywanych możliwości.

   Zrzuty awaryjne zgromadzone w danych diagnostycznych mogą przypadkowo zawierać dane osobowe, takie jak fragmenty pamięci z dokumentu i strony internetowej.

   Zarządzanie danymi diagnostycznymi przy użyciu zasad grupy i usługi MDM

   Wykonaj czynności opisane w tej sekcji, aby skonfigurować ustawienia danych diagnostycznych w organizacji dla systemu Windows oraz Windows Server.

   Te ustawienia danych diagnostycznych dotyczą tylko składników, funkcji i aplikacji, które są traktowane jako część systemu operacyjnego Windows. Aplikacje innych firm i inne aplikacje firmy Microsoft, takie jak Microsoft Office, które instalują klienci, mogą również gromadzić i wysyłać dane diagnostyczne za pomocą własnych kontrolek. Zapoznaj się z polityką dotyczącą danych diagnostycznych dostawców aplikacji i dowiedz się, jak wyrazić zgodę na udostępnianie takich danych lub ją wycofać. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania danych diagnostycznych przez pakiet Microsoft Office, zobacz Omówienie kontroli prywatności w ofercie Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Jeśli chcesz kontrolować zbieranie danych systemu Windows, które nie są danymi diagnostycznymi systemu Windows, zobacz Zarządzanie połączeniami od składników systemu operacyjnego Windows do usług firmy Microsoft.

   Ustawienia danych diagnostycznych urządzenia można skonfigurować za pomocą narzędzi do zarządzania, których już używasz, takich jak zasady grupy lub MDM.

   Podczas konfigurowania zasad zarządzania skorzystaj z odpowiednich wartości z tabeli poniżej.

   KategoriaWartośćDane diagnostyczne wyłączone (zabezpieczenia)0Wymagane (podstawowe)1Rozszerzone2Opcjonalnie (pełne)3

   Gdy ustawione są zarówno zasady Konfiguracja komputera, jak i Konfiguracja użytkownika, używana jest bardziej restrykcyjna zasada.

   Zarządzanie gromadzeniem danych diagnostycznych przy użyciu zasad grupy

   Możesz użyć zasady grupy, aby określić ustawienie danych diagnostycznych organizacji:

   1. Z poziomu konsoli zarządzania zasadami grupy przejdź do pozycji Konfiguracja komputera>Szablony administracyjne>Składniki systemu Windows>Zbieranie danych i kompilacje w wersji Preview.

   2. Kliknij dwukrotnie pozycję Zezwalaj na telemetrię (lub Zezwalaj na dane diagnostyczne w systemie Windows 11 i Windows Server 2022).

    Jeśli na urządzeniach w organizacji działa system Windows 10 w wersji 1803 lub nowszej, użytkownik nadal może korzystać z ustawień do określenia bardziej restrykcyjnych wartości dla ustawień danych diagnostycznych, o ile nie ustawiono zasad Skonfiguruj interfejs użytkownika ustawień używania danych diagnostycznych.

   3. W oknie Opcje wybierz ustawienie, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij przycisk OK.

   Zarządzanie zbieraniem opcjonalnych danych diagnostycznych za pomocą zasad grupy

   Poniższe zasady umożliwiają ograniczenie typów zrzutów awaryjnych, które mogą być odsyłane do firmy Microsoft. Po włączeniu tych zasad Raportowanie błędów systemu Windows będzie wysyłać tylko minizrzuty dla trybu jądra oraz klasyfikowane zrzuty dla trybu użytkownika.

  • Kliknij dwukrotnie pozycję Ogranicz zbieranie zrzutów.

   Możesz również ograniczyć liczbę dzienników diagnostycznych odsyłanych do firmy Microsoft. Po włączeniu tych zasad dzienniki diagnostyczne nie będą wysyłane do firmy Microsoft.

  • Kliknij dwukrotnie pozycję Ogranicz zbieranie dzienników diagnostycznych.

   Zarządzanie zbieraniem danych diagnostycznych przy użyciu usługi MDM

   Użyj dostawcy usług konfiguracji zasad, aby zastosować następujące zasady usługi MDM:

  • System/AllowTelemetry
  • System/LimitDumpCollection
  • System/LimitDiagnosticLogCollection
  • Ostatnie dwie zasady są dostępne tylko w systemie Windows 11 i Windows Server 2022.

   Włączanie konfiguracji procesora danych diagnostycznych systemu Windows

   Konfiguracja procesora danych diagnostycznych systemu Windows pozwala być kontrolerem, zgodnie z definicją w Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) Unii Europejskiej, dla danych diagnostycznych systemu Windows zebranych z urządzeń z systemem Windows, które spełniają wymagania dotyczące konfiguracji.

   Wymagania wstępne

  • Korzystanie z obsługiwanej wersji systemu Windows 10 lub Windows 11
  • Obsługiwane są następujące wersje:
   • Enterprise
   • Professional
   • Edukacja
   • Urządzenie musi być przyłączone do usługi Azure Active Directory (może być przyłączone hybrydowo do usługi Azure AD).
   • Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj najnowszej kompilacji dowolnego systemu operacyjnego określonego powyżej. Funkcjonalność i dostępność konfiguracji mogą się różnić w starszych systemach. Aby uzyskać informacje o wersji, zobacz Windows 10 Enterprise and Education oraz Windows 11 Enterprise and Education w witrynie zasad cyklu życia firmy Microsoft.

    Ustawienie danych diagnostycznych na urządzeniu powinno mieć wartość Wymagane dane diagnostyczne lub wyższe, a następujące punkty końcowe muszą być osiągalne:

   • us-v10c. com (eu-v10c. com dla dzierżaw z adresem rozliczeniowym w Granicy danych w UE)
   • umwatsonc. com (eu-watsonc. com/pl-pl/privacy/eudb/eu-data-boundary-learn#eu-data-boundary-countries-and-datacenter-locations" data-linktype="absolute-path">Granicy danych w UE)
   • settings-win. com
   • *. net
   • Dane diagnostyczne systemu Windows zebrane z urządzenia przed włączeniem konfiguracji procesora danych diagnostycznych systemu Windows zostaną usunięte po włączeniu tej konfiguracji.
   • Po włączeniu urządzeń z konfiguracją procesora danych diagnostycznych systemu Windows użytkownicy mogą nadal przesyłać opinie za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak Centrum opinii o systemie Windows lub opinie dotyczące przeglądarki Edge. Jednak dane opinii nie podlegają warunkom konfiguracji procesora danych diagnostycznych systemu Windows. Jeśli nie jest to pożądane, zalecamy wyłączenie opinii przy użyciu dostępnych zasad lub rozwiązań do zarządzania aplikacjami.
   • Włączanie konfiguracji procesora danych diagnostycznych systemu Windows

    Informacje w tej sekcji dotyczą następujących wersji systemu Windows:

   • Windows 10, wersje 20H2, 21H2, 22H2 i nowsze
   • Windows 11, wersje 21H2, 22H2 i nowsze
   • Począwszy od aktualizacji zbiorczej wersji zapoznawczej ze stycznia 2023 r., sposób włączenia opcji konfiguracji procesora zależy od adresu rozliczeniowego dzierżawy usługi Azure AD, do której są dołączone urządzenia.

    Urządzenia w dzierżawach usługi Azure AD z adresem rozliczeniowym w Unii Europejskiej (UE) lub Europejskim Związku Wolnego Handlu (EFTA)

    W przypadku urządzeń z systemem Windows z włączonymi danymi diagnostycznymi, które są dołączone do dzierżawy usługi Azure AD z adresem rozliczeniowym w UE lub EFTA dane diagnostyczne systemu Windows dla tego urządzenia zostaną automatycznie skonfigurowane dla opcji procesora. Dane diagnostyczne systemu Windows dla tych urządzeń będą przetwarzane w Europie.

    Konfiguracja procesora danych diagnostycznych systemu Windows zawiera składniki, dla których prace są w toku, które mają zostać uwzględnione w granicach danych UE, ale ukończenie tej pracy jest opóźnione po 1 stycznia 2023 r. Te składniki zostaną uwzględnione w granicach danych UE w najbliższych miesiącach. W międzyczasie firma Microsoft będzie tymczasowo przesyłać dane poza granicę danych UE w ramach operacji serwisowych, aby zapewnić nieprzerwane działanie usług, do których zarejestrowali się klienci.

    Z punktu widzenia zgodności ta zmiana oznacza, że firma Microsoft będzie podmiotem przetwarzającym dane, a organizacja będzie kontrolerem danych diagnostycznych systemu Windows. Administratorzy IT dla tych organizacji będą odpowiedzialni za odpowiadanie na żądania podmiotów danych użytkowników.

    Urządzenia w dzierżawach usługi Azure AD z adresem rozliczeniowym poza UE i EFTA

    W przypadku urządzeń z systemem Windows z włączonymi danymi diagnostycznymi, które są dołączone do dzierżawy usługi Azure AD z adresem rozliczeniowym poza UE i EFTA, aby włączyć opcję konfiguracji procesora, organizacja musi zarejestrować się w dowolnej z następujących usług przedsiębiorstwa, które polegają na danych diagnostycznych:

   • Update Compliance
   • Przejdź do raportów Windows Update dla firm
   • Usługa wdrażania usługi Windows Update dla firm
   • Microsoft Managed Desktop
   • Analiza punktu końcowego (w usłudze Microsoft Intune)
   • (Do korzystania z tych usług mogą być stosowane dodatkowe wymagania licencyjne).

    Jeśli nie zarejestrujesz się w żadnej z tych usług dla przedsiębiorstw, firma Microsoft będzie działać jako kontroler danych diagnostycznych.

    Włączanie konfiguracji procesora danych diagnostycznych systemu Windows w starszych wersjach systemu Windows

   • Wersje systemu Windows 10: 1809, 1903, 1909, and 2004.
   • Nowsze wersje systemów Windows 10 i Windows 11, które nie zostały jeszcze zaktualizowane do aktualizacji zbiorczej z wersji zapoznawczej ze stycznia 2023 r.
   • Skorzystaj z poniższych instrukcji, aby włączyć konfigurację procesora danych diagnostycznych systemu Windows przy użyciu jednego ustawienia, za pośrednictwem zasad grupy lub rozwiązania MDM.

    Zasady grupy — aby włączyć konfigurację procesora danych diagnostycznych systemu Windows, przejdź do menu Konfiguracja komputera>Szablony administracyjne>Składniki systemu Windows>Zbieranie danych i kompilacje Preview, a następnie przełącz ustawienie Zezwalaj na potok danych komercyjnych na wartość Włączone.

    Możesz wyłączyć to ustawienie w dowolnym momencie, zmieniając jego wartość na Wyłączone. Domyślna wartość powyższego ustawienia to Wyłączone.

    Aby użyć rozwiązania MDM — np. Microsoft Intune — do wdrożenia konfiguracji procesora danych diagnostycznych systemu Windows na obsługiwanych urządzeniach, użyj poniższej niestandardowej konfiguracji ustawień OMA-URI:

   • Nazwa: System/AllowCommercialDataPipeline
   • OMA-URI:. /Vendor/MSFT/Policy/Config/System/AllowCommercialDataPipeline
   • Typ danych: Liczba całkowita
   • W obszarze Wartość wprowadź 1, aby włączyć usługę.

    Możesz wyłączyć to ustawienie w dowolnym momencie, zmieniając jego wartość na 0. Wartość domyślna to 0.

    Zmiana ustawień prywatności na pojedynczym serwerze

    Możesz również zmienić ustawienia prywatności na serwerze z uruchomionym systemem operacyjnym Azure Stack HCl lub Windows Server. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmiana ustawień prywatności na poszczególnych serwerach.

  Dodatkowe zasoby

Informacje dotyczące instalacji Craftsman 580 7524

Bezpośredni link do pobrania Informacje dotyczące instalacji Craftsman 580 7524

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Informacje dotyczące instalacji Craftsman 580 7524