Dokumentacja techniczna Asus Asmb3 Sol

Dokumentacja techniczna Asus ASMB3 SOL jest oficjalną instrukcją dotyczącą konfiguracji i obsługi serwerów Asus ASMB3 SOL. Obejmuje ona szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji i konserwacji serwera, instalacji i konfiguracji oprogramowania, a także wskazówki dotyczące wykorzystania wszystkich funkcji. Dokumentacja zawiera również informacje dotyczące zakupu i instalacji dodatkowych komponentów, takich jak napędy, karty RAID i dyski twarde, a także informacje o ustawieniach BIOS oraz instrukcje dotyczące przywracania systemu do ustawień fabrycznych. Dokumentacja techniczna Asus ASMB3 SOL jest dostępna za pośrednictwem witryny ASUS, a także w formie drukowanej.

Ostatnia aktualizacja: Dokumentacja techniczna Asus Asmb3 Sol

Dokumentacja techniczna

Instrukcje montażu i serwisu urządzeń Viessmann, wytyczne projektowe, karty produktów - wszystkie dokumenty w jednym miejscu

ViBooks

W naszej bazie znajdą Państwo dokumentację Viessmann w formacie PDF:

- instrukcje i wskazówki montażu
- instrukcje obsługi
- instrukcje serwisu
- dane techniczne
- karty produktu
- wytyczne projektowe

Wyszukiwanie za pomocą numeru artykułu/produkcji

Wyszukiwanie dokumentów można także przeprowadzić za pomocą numeru artykułu/produkcji danego urządzenia Viessmann. Znajduje się on na tabliczce znamionowej produktu.


Dokumentacja techniczna – jeden z rodzajów dokumentacji nieaktowej. Występuje w postaci opisów technicznych, obliczeń konstrukcyjnych, rysunków, planów, kosztorysów i harmonogramów. Przechowywana jest w archiwach użytkowników, inwestorów, wykonawców inwestycji, w archiwach instytucji, które w zakresie swoich kompetencji mają wydawanie zezwoleń budowlanych oraz archiwach jednostek projektowania.

Generalnie rzecz ujmując, dokumentacja techniczna służy do realizacji inwestycji, utrzymania obiektów w dobrym stanie technicznym, do produkcji określonych wyrobów, utrzymania w ruchu linii technologicznych, a także dla zachowania sprawności pojedynczych urządzeń.

W zależności od miejsca jej przechowywania ma ona różne okresy przechowywania. Decydują o tym kwalifikatory, zatwierdzane dla państwowych jednostek projektowania przez archiwa państwowe. O ile dokumentacja ta nie została zakwalifikowana do kategorii A, nakazuje się przechowywanie jej użytkownikom, zarządcom budynków i instytucjom wydającym pozwolenia budowlane, przez okres istnienia obiektu i dodatkowo przez okres pięciu lat po jego zburzeniu, utracie czy zaprzestaniu eksploatacji.

Dokumentację techniczną można podzielić z uwagi na jej zakres rzeczowy na:

 • dokumentację inwestycyjną
 • dokumentację konstrukcyjną
 • dokumentację technologiczną
 • dokumentację fabryczną
 • dokumentację naukowo-techniczną
 • dokumentację badawczo-rozwojową

Dokumentację techniczną można również podzielić ze względu na jej zakres formalny na:

 • prace studialne
 • prace normatywne
 • normy, zmiany i poprawki norm
 • normatywy i wytyczne techniczne
 • katalogi i albumy detali
 • techniczne biuletyny informacyjne
 • informatory i foldery
 • paszporty obiektów

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Sabina Klimkiewicz, Rodzaje współczesnej dokumentacji, [w:] Kancelaria i archiwum zakładowe, Warszawa 2000

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

 • Decyzja Nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia w archiwach państwowych instrukcji w sprawie oceny wartości archiwalnej dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej (120 KB) oraz załącznik do decyzji (zal_dec_3_2002. pdf)

Efektywne zarządzanie dokumentacją techniczną zapewnia natychmiastowy dostęp do kompletnej dokumentacji i możliwość śledzenia statusu projektu, co wpływa na sprawną kontrolę nad budżetem i harmonogramem. Warto skorzystać z gotowego systemu, który ma szereg praktycznych rozwiązań ułatwiających zarządzanie różnymi typami plików. Przedstawiamy funkcje i praktyczne przykłady zastosowania systemu DMS od proALPHA, czyli producenta dedykowanego oprogramowania dla biznesu.

Bez względu na rodzaj realizowanej produkcji, jednostkowy czy wielkoseryjny, w całym procesie wytwarzania gromadzonych jest sporo dokumentów i plików elektronicznych stanowiących ogółem tak zwaną dokumentację techniczną. Dzięki funkcjonalności DMS (Document Management System) proALPHA ERP przechowuje w bazie danych dowolne pliki elektroniczne zorganizowane w przemyślanej i przygotowanej uprzednio strukturze folderów.

Narzędzie to śledzi zmiany, zapisując kolejne wersje plików, i kontroluje nadane użytkownikom prawa dostępu, tym samym w sprawny i kompletny sposób zarządza ogółem dokumentacji technicznej.

DMS w praktyce

Oto krótki przegląd rodzajów plików i ich umiejscowienia w procesach sprzedaży, projektowania i produkcji w kontekście praktycznego wykorzystania systemu proALPHA DMS.

Szczególnie w przypadku produkcji zleceniowej już na etapie przygotowywania oferty pojawia się liczna powierzona przez klienta dokumentacja ze specyfikacją produktu lub opisująca jego parametry techniczne. Są to najczęściej pliki pakietu MS Office, PDF, skany odręcznych szkiców lub pliki CAD.

W systemie proALPHA całość tej dokumentacji archiwizowana jest w powiązaniu z nagłówkiem nowo założonego projektu lub konkretnym etapem cząstkowym czy wręcz jego operacją. Dzięki integracji z programem pocztowym MS Outlook pojedynczy plik załącznika z dowolnego e-maila (wychodzącego lub przychodzącego) może zostać zarchiwizowany w odpowiednim miejscu, tj. najczęściej indywidualnym folderze klienta lub wybranego projektu w systemie DMS. Tym samym cała korespondencja mailowa, zawierająca szczegółowe uzgodnienia i doprecyzowanie założeń projektu, staje się łatwo i szybko dostępna wprost z systemu proALPHA ERP.

Rys. 1 Struktura folderów w systemie DMS.

Dedykowane oprogramowanie do przygotowywania ofert

Przygotowanie ostatecznej oferty dla klienta może skutkować utworzeniem kolejnego pliku w folderze DMS projektu. Funkcja archiwizacji DMS „Cold” powoduje automatyczne utworzenie załącznika (np. w formacie PDF) z chwilą wydrukowania w systemie ERP dowolnego rodzaju dokumentu, jak na przykład finalnej wersji oferty.

Zanim jednak nasza oferta zostanie zaakceptowana, zazwyczaj pojawia się faza negocjacji handlowych, w której to kolejne wersje dokumentów przygotowywanych np. w formacie MS Word mogą zapisywać się w DMS, identyfikując modyfikującego je użytkownika oraz rejestrując kolejne daty zmian. Tym samy możliwym staje się szybkie odtworzenie pierwotnego dokumentu, jak i prześledzenie kolejnych jego wersji.

Również na wizycie handlowej łatwo wygenerować tzw. teczkę DMS zawierającą komplet dokumentów klienta czy danego projektu. Jeśli podczas spotkania pracujemy z klientem na wybranych dokumentach i je modyfikujemy, to logując się ponownie do systemu proALPHA, narzędzie DMS automatycznie sczyta i porówna zawartość teczki, tworząc w razie potrzeby kolejne wersje poszczególnych dokumentów.

Rys. 2 Wtyczka do systemu DMS z korespondencji MS Outlook.

Integracja CAD i ERP ważna dla fazy projektowania

Kolejnym procesem, w którym pojawia się konieczność zarządzania dokumentacją techniczną, jest etap projektowania, kiedy to dział konstrukcyjny zaczyna tworzyć rysunki techniczne w środowisku CAD.

Bazowa funkcjonalność systemu proALPHA umożliwia prowadzenie rejestru wszystkich rysunków 2D i 3D w powiązaniu z bazą indeksów artykułów zakupowych i produkowanych. Dzięki programowi zarządzania rysunkami możliwe jest inicjowanie procesu tworzenia zmian konstrukcyjnych i śledzenie postępu realizacji zgodnie z przyjętym przebiegiem procedury WorkFlow. Kolejne rewizje rysunków otrzymują indeks i numer zmiany, rejestrowane są też daty ich utworzenia i obowiązywania.

Dodatkowo przy zastosowaniu modułu CA-link możliwe staje się importowanie list części w postaci wielopoziomowych struktur BOM. W rezultacie przeglądanie struktury produktu ukazuje powiązaną strukturę konstrukcyjną wraz z odpowiednimi numerami rysunków i modelami 3D.

Dokumentacja CAD może zostać wykorzystana również podczas właściwej realizacji zleceń produkcyjnych. Panele dotykowe umiejscowione przy stanowiskach pracy umożliwiają wyświetlenie rysunków bezpośrednio pracownikom produkcyjnym, ułatwiając im wykonanie zaplanowanych operacji, zgodnie z dokumentacją techniczną.

Rys. 3 Zarządzanie rysunkami technicznymi w proALPHA ERP.

Aplikacja dla biznesu zastępująca PDM i PLM

Dzięki tak zaawansowanemu poziomowi zarządzania dokumentacją techniczną na każdym etapie procesu ofertowania, projektowania, wytwarzania, sprzedaży, jak i późniejszego utrzymania wyrobu, system proALPHA może z powodzeniem zastąpić dedykowane oprogramowanie klasy PDM/PLM, przyczyniając się tym samym do redukcji kosztów utrzymania wielu różnorodnych środowisk informatycznych.

Dodatkowo system DMS umożliwia wykorzystanie technologii kodów kreskowych i automatycznych urządzeń skanujących. Dzięki temu szybko i sprawnie zorganizuje pracę kancelarii, zasilając automatycznie przygotowaną strukturę folderów pismami przychodzącymi i wychodzącymi, jakie codziennie pojawiają się w każdej organizacji.

Przeczytaj również:

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Trendy IoT w produkcji na 2023 rok

System wczesnego ostrzegania w ERP – Business Intelligence

Rejestracja czasu pracy w systemie ERP

10 sygnałów świadczących o tym, że Twój obecny system ERP już nie wystarcza

3 powody dla których warto mieć moduł Zarządzania projektami w ERP

Zoptymalizowana produkcja uwalnia przestrzeń w branży wyposażenia laboratoriów

Zarządzanie zmianą w dokumentacji technicznej w systemie ERP

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierasz system wspierający planowanie produkcji i nie wiesz, które funkcjonalności odpowiadają potrzebom Twojej produkcji? Chcesz się upewnieć jakie mamy doświadczenia w zakresie usprawnień w obszarze planowania produkcji i zarządzania zmianą na produkcji? Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!

Krzysztof Skowronek / About Author

Krzysztof od ponad 14 lat specjalizuje się w obszarze systemów ERP, MRPII. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2004 roku w firmie Omnis oferującej zintegrowane systemy zarządzania. W latach 2006-2017 związany był z firmą BPSC, w której jako Manager do spraw konsultingu i analiz doradzał klientom w wyborze rozwiązań optymalnie dopasowanych do profilu ich działalności. Brał udział we wdrożeniach w obszarze MRP oraz systemu obiegu informacji. Do proALPHA dołączył we wrześniu 2017 roku i przejął odpowiedzialność za merytoryczne wsparcie procesu handlowego na stanowisku Presale Consultant. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Zabrzu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Certyfikowany Professional Scrum Product Owner. W życiu prywatnym miłośnik gór, wypraw rowerowych i starej motoryzacji.

Dokumentacja techniczna Asus Asmb3 Sol

Bezpośredni link do pobrania Dokumentacja techniczna Asus Asmb3 Sol

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokumentacja techniczna Asus Asmb3 Sol