Biuletyn Informacji Serwisowej Dewalt D0727

Biuletyn Informacji Serwisowej Dewalt D0727 to oficjalne narzędzie do informowania użytkowników o zmianach i aktualizacjach w produktach Dewalt. Biuletyn zawiera ważne informacje o produktach, takie jak aktualizacje oprogramowania, poprawki błędów, nowe funkcje i inne informacje techniczne. Biuletyn jest dostępny w wersji papierowej, jak i w wersji online, co pozwala użytkownikom szybko uzyskać dostęp do najnowszych informacji. Biuletyn jest skierowany do użytkowników, którzy chcą mieć dostęp do aktualizacji i informacji dotyczących produktów Dewalt. Biuletyn wychodzi co miesiąc i jest dostępny w wielu językach, w tym angielskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim.

Ostatnia aktualizacja: Biuletyn Informacji Serwisowej Dewalt D0727

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Środowiska, świadczenie usług wsparcia, opieki serwisowej, konsultacji zdalnych (400 godzin) i wizyt konsultanta (2 wizyt) oraz wykonanie (... )

Biuro Dyrektora Generalnego2020-12-29

Tytuł zamówienia: Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Środowiska, świadczenie usług wsparcia, opieki serwisowej, konsultacji zdalnych (400 godzin) i wizyt konsultanta (2 wizyt) oraz wykonanie opisanych modyfikacji.

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Ministerstwo Klimatu i Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa

Numer zgłoszenia: BDGwzp-260/35/2020/bk

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://zamowienia-mos. pl zwanej dalej Platformą.

Dostęp do dokumentacji odbywa się za pośrednictwem Platformy, a złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ za pośrednictwem Platformy lub poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane w SIWZ. Nie wymaga założenia konta i zalogowania na Platformie.

W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania:

1) do upływu terminu składania ofert Wykonawca przechodzi do zakładki „Lista ogłoszeń o postępowaniach”, wybiera zakładkę „Aktualne” i wyszukuje przedmiotowe postępowanie a następnie klikając w wiersz postępowania, przechodzi do obszaru postępowania. Wykonawca ma możliwość pobrania każdego dokumentu odrębnie po naciśnięciu na wybrany załącznik lub w formie skompresowanej paczki po odznaczeniu wybranych załączników i naciśnięciu polecenia „pobierz”.

2) po upływie terminu składania ofert przechodzi do zakładki „Lista ogłoszeń „o postępowaniach”, wybiera zakładkę „Archiwalne”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie, a następnie klikając w wiersz postępowania, przechodzi do obszaru postępowania.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SIWZ za pośrednictwem Platformy używając polecenia „Zadaj pytanie” lub za pomocą poczty elektronicznej. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej i będzie widoczna w sekcji „Ogłoszenia o zmianie, zmiana treści SIWZ”. Złożenie oferty wymaga zalogowania na Platformie poprzez aplikację Marketplanet OnePlace.

Do złożenia oferty wystarczające jest założenie bezpłatnego konta. Instrukcja założenia konta zawarta jest w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze. Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00:

pod numerem telefonu: 22 25-72-224

pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet. pl

Przetargi: Ogłoszenia przetargowe powyżej 130000 złotych

2018-06-26 10:49

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

105 KB

2018-06-26 10:50

SIWZ

198 KB

2018-06-26 10:50

Zalacznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

58 KB

2018-06-26 10:50

Zalacznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (zakres czynności serwisowych)

52 KB

2018-06-26 10:51

Zalacznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy

111 KB

2018-06-26 10:51

Zalacznik nr 4a do SIWZ - Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe

22 KB

2018-06-26 10:52

Zalacznik nr 4b do SIWZ - Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia

24 KB

2018-07-02 13:27

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

114 KB

2018-07-05 12:36

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

73 KB

2018-07-10 12:55

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

91 KB

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2018-06-26 10:48:37
Opublikował: Rafał Iwan 2018-06-26 10:48:53

Zmienił: Rafał Iwan 2018-06-26 10:48:37
Opublikował: Rafał Iwan 2018-06-26 10:48:53

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Biuletyn Informacji Serwisowej Dewalt D0727

Bezpośredni link do pobrania Biuletyn Informacji Serwisowej Dewalt D0727

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Biuletyn Informacji Serwisowej Dewalt D0727